mikkelin karttapalvelut

Sisältö

karttapalvelu.jpg
Mittaus ja kiinteistöt -yksikkö tuottaa ja ylläpitää suurimittakaavaista kantakartastoa asemakaavoitetulta alueelta. Kaupungin omaa kartta-aineistoa, kuten opaskarttaa, osoitekarttaa, virastokarttaa...