viheralue

Sisältö

    Maisemaa muuttavaa maanrakennustyötä, puiden kaatamista tai muuta näihin verrattavaa toimenpidettä ei saa suorittaa ilman lupaa: asemakaava-alueella yleiskaava-alueella, jos...
Maisematyölupa tarvitaan asemakaava- ja rakennuskieltoalueella maisemaa muuttavaan maanrakennustyöhön, puiden kaatamiseen tai muihin näihin verrattaviin toimenpiteisiin. Yleiskaava-alueella lupa...
kukat.jpg
Viheralueiden suunnittelu Puistojen suunnittelun tavoitteena on viihtyisä, esteetön ja virikkeellinen kaupunkiympäristö. Viheralueiden suunnittelu perustuu asemakaavassa esitettyihin ohjeellisiin...