vanhat rakennusluvat

Sisältö

arkistoja.jpg
Mikkelin kaupungin arkistoissa säilytetään lupa-asiakirjoja ja lupapäätöksen yhteydessä syntyneitä muita liitteitä, piirustuksia sekä erityissuunnitelmia kuten rakenne - ja LVI-suunnitelmia....