haja-asutus

Sisältö

tietoimi.jpg
Yksityisteiden perusparannushankeavustus haetaan vapaamuotoisella hakemuksella. Hakemuksen liitteenä kustannusarvio ja mahdollinen ELY keskuksen päätös perusparannushankkeesta. Avustukset päättää...