Etusivu ›› Tietoa Mikkelista ›› Hankkeet ja projektit ›› Hyvinvoinnin virtaa Mikkelissä

Hyvinvoinnin virtaa Mikkelissä

Hyvinvoinnin virtaa on tarkoitettu kaikille mikkeliläisille

Hyvinvoinnin virtaa Mikkelissä on kansalaislähtöinen osallisuushanke, jonka avulla mikkeliläisillä yhdistyksillä on mahdollisuus järjestää yhä enemmän matalan kynnyksen toimintaa.  Päätavoite on kaupunkilaisten osallistaminen hyvinvoinnin tuottamiseen yhteistyössä eri toimijoiden kesken. Hanke perustuu verkostotyöhön ja kokeilukulttuuriin.

Kaupunkilaiset osallistetaan tuottamaan ideoita ja etsimään uusia ratkaisuja palvelujen tuottamiseen, tapahtumien järjestämiseen sekä toiminnan käynnistämiseen ja kehittämiseen.

Tuen siirto -hankkeet

Hyvinvoinnin virtaa Mikkelissä on sateenvarjohanke, jonka alla toteutetaan erilaisia tuen siirto -hankkeita. Tuen siirto -hankkeisiin on mahdollista hakea mukaan vuoden 2016 alusta.  Ensimmäisinä tuen siirto -hankkeina aloittavat Etelä-Savon Liikunnan, Mikkelin alueen harrasteliigojen ja Digimi ry:n hankkeet.

Kohderyhmänä ovat kolmannen sektorin toimijat ja välillisesti kaikki Mikkelin kaupungin asukkaat. Toimenpiteet kohdistuvat kantakaupungin alueelle. Toimenpiteet koostuvat tuensiirtohankkeissa toteutettavista kehittämistoimista, kokeilusta ja tapahtumista. Hankkeen tuloksena yhteistyö tiivistyy ja syntyneet verkostot ja jatkavat toimintaansa hankkeen päätyttyä

Hanke kestää vuoden 2018 kesäkuun loppuun saakka ja koko budjetti on 1 080 000 euroa.  Päärahoituksensa hanke saa Euroopan sosiaalirahastosta ja pääkohderyhmänä ovat nuoret ja työikäiset.

Kolmannen sektorin toimijoilla on mahdollisuus hakea tuen siirto -hanketta. Katso hakuohjeet tästä.

Tietoa käynnissä olevista tuen siirto -hankkeista

DIGIMI ry
Hankkeen toimenpiteenä toteutetaan pelisisältö kahteen kaupunkiseikkailuun. Järjestetään seikkailun toteuttamiseksi työpaja- ja yhteisötapahtumatoimintaa ja osallistetaan hankkeen kohderyhmä pelin suunnitteluun ja tekniseen toteutukseen.

Lisätiedot: Jukka Kumpusalo, jukka.kumpusalo(at)mikseimikkeli.fi

Etelä-Savon Liikunta ry (alkanut 1.1.2016)
ESLi järjestää yhdessä MAHL:n ja Työttömien järjestöjen kanssa työttömien liikuntaa ja osallisuutta lisävään kokeilun, jossa järjestetään kuntotestejä, liikuntaneuvontaa ja mahdollistetaan työttömien pääsy matalan kynnyksen liikuntaryhmiin.

Toinen ESLin kokeilu on lähiöliikunta, jossa testataan saadaanko perheet mukaan liikunnan pariin mahdollisimman lähelle kotia.  Lisäksi ESLi järjestää kokeiluna kaikille avoimen liikuntaleirin kesäkuussa. Leirin sisältö syntyy verkostotyöpajojen ideoista. Leiri toteutetaan yhdessä eri toimijoiden kanssa ja tehdään niin edulliseksi, että hinta ei nouse esteeksi.

Asiantuntijapalvelut ja sopimusasiat: Heino Lipsanen, puh. 0440 651 615 heino.lipsanen(at)esliikunta.fi
Työttömien liikunta: Liisa Haikonen, puh. 044 341 0057, liisa.haikonen(at)esliikunta.fi
Lähiökokeilut: Mari Kurtti, puh. 0440 225 422, mari.kurtti(at)esliikunta.fi
Liikuntaleiri: Harri Taskinen, puh. 044 341 0062 harri.taskinen(at)esliikunta.fi
Päiväkotien toiminnalliset vanhempainillat: Anna Parta, puh. 044 341 0077

Mikkelin alueen harrasteliiga ry (alkanut 1.1.2016)
MAHL:n hankkeessa kehitetään matalan kynnyksen ja edullisen harrasteliikunnan malleja kaikkiin ikäryhmiin, erityisenä kohderyhmänä nuoret ja työikäiset. Harrastetoimintaa kehitetään kokeilujen kautta ja luodaan yhdessä kohderyhmien kanssa uusia malleja huomioiden erityisryhmien tarpeet. Kaupungin, urheiluseurojen ja yhdistysten kanssa on tarkoitus tiivistää yhteistyötä. Hankkeessa kehitetään myös harrasteliikunnan seuratoimintamallia, jota voidaan laajentaa valtakunnalliseksi toiminnaksi yhteistyössä VALO Ry:n kanssa.

Lisätiedot: MAHL:n puheenjohtaja Pasi Pippuri, pasi(at)mahl.fi

www.mahl.fi

Mikkelin Klassikoiden Yhdessä enemmän! -hanke (alkanut 1.4.2016)
Yhdessä Enemmän! -hanke etsii uusia talkoolaisia ja vapaaehtoisia toimijoita, sekä kehittää talkootoimintaa yhdessä Mikkelin tapahtumienjärjestäjien kanssa. Talkootoiminta on hauska harrastus, jossa verkostoidutaan, tutustutaan uusiin ihmisiin sekä saadaan arvokasta työkokemusta. Kuka tahansa voi lähteä mukaan talkoolaiseksi Yhdessä Enemmän -hankkeen kautta. Talkoolaisista rakennetaan rekisteri, ja se on mukana olevien järjestäjien käytettävissä.

Hankkeeseen on lähtenyt mukaan 15 urheiluseuraa, yhdistystä ja tapahtumienjärjestäjää, jotka tarjoavat mahdollisuuden nähdä, kuinka tapahtumat rakentuvat. Lisäksi mukana olevat järjestäjät ovat sitoutuneet tarjoamaan talkoolaisille kaikkea mukavaa ohjelmaa.

Hankkeen kautta järjestämme osallistujille maksuttomia koulutuksia, kuten järjestyksenvalvonta-, tieturva-, hygieniapassi- ja ensiapukoulutusta.

Lisätiedot: projektipäällikkö Emmi Nykänen, puh. 044 350 9547, emmi.nykanen(at)mikv.fi

Esteryn HyMy –hanke (alkanut 1.4.2016)
HyMy eli Hyvinvointi Myö Yhdessä –hankkeen tavoitteena lisätä yhteistyötä ESTERYN jäsenjärjestöjen ja muiden organisaatioiden kesken. Lisäksi tavoitteena on lisätä järjestötoimijoiden hyvinvointia ja tehdä järjestötoimintaa houkuttelevammaksi. HyMy -hankkeen toiminta on kaikille avointa. Nykyiset jäsenet saavat lisäarvoa toiminnalleen ja kaikille avoimet -tapahtumat houkuttelevat ulkopuolelta uusia jäseniä. Samalla kehitetään yhdistysten toimintaa viestinnän, uusien osallistumistapojen ja yhteisöllisyyden hengessä.

Tukea hyvinvointiin (liikunta, ravintotieto, kulttuuri, terveyden edistäminen) tarjotaan jäsenyhdistysten jäsenille niin yksilö- kuin ryhmätoimintojen kautta. Konkreettisina keinoina käytetään yksilöneuvontaa, vertaisohjausta, ostopalveluina asiantuntijapalveluja ja luodaan omamittauspalvelu yhdistysten jäsenten käyttöön. Niin yksilö- kuin ryhmätoiminnoissa, luodaan osallistavaa kokeilukulttuuria, jossa hyödynnetään myös yhdistysten omaa osaamista. Kokeilukulttuurin luominen on osa Hyvinvoinnin virtaa Mikkelissä -hankkeen linjaa.

Lisätiedot: projektivastaava Heidi Aska-Randelin, puh. 045 669 5507, heidi(at)estery.fi

Mimosan TUTKA –hanke (alkanut 10.5.2016)
TUTKA  eli Kaupunki naisille tutuksi –hankkeen tavoitteena  on synnyttää uusi toimintamalli, jonka avulla voidaan vahvistaa maahanmuuttajien osallisuutta ja käynnistää yhteistä vertaiskoulutusta- ja -toimintaa. Hankkeessa kokeillaan vertaisryhmän perustamista ja malleja tukea ryhmän toimintaa jatkuvuuden takaamiseksi. Toimintatapana käytetään kokeilukulttuuria ja verkostotyötä.

Hankkeessa kutsutaan naisryhmiä suunnittelemaan, toteuttamaan ja kokeilemaan erilaista toimintaa Mikkelin alueella. Ryhmä järjestää tutustumisia eri harrastusmahdollisuuksiin, kohteisiin ja toimintoihin, toteuttaa omaa toimintaa ja löytää jokaiselle naisille mieleistä tekemistä. Ryhmän toiminta jatkuu vertaisohjaajien vetämänä kesän jälkeen.

Lisätiedot: hanketyöntekijä Sini Savolainen, puh. 050 339 4932, sini.savolainen(at)mimosa.fi

Mikkelin Työttömät Vipinäverkko–hanke (alkanut 1.6.2016)
Vipinäverkko -hankkeen tarpeena on kehittää Mikkelin Työttömät ry:n jäsenille suunnattua toimintaa osallisuuden lisäämiseksi ja uudistaa työttömien viestintää, matalan kynnyksen palveluja, ryhmätoimintaa ja luoda uudenlaista tapaa toimia.

Työttömät ry:n nettisivujen ja sosiaalisen median uudistuksen myötä aktivoidaan uudet ja nykyiset jäsenet luomaan yhdistykselle tarjontaa, palveluita ja ideoimaan uutta toimintaa osallisuustoiminnan myötä.

Lisätiedot: hankevastaava Tiia Horttanainen, toimisto(at)mikkelintyottomat.fi

DeSavon hanke (alkaa 1.7.2016)
DeSavo on Etelä-Savon alueella toimiva luovien alojen yhdistys, jonka tavoitteena on edistää yhteistyötä, verkostoitumista ja tiedon kulkua alueen luovien alojen toimijoiden kesken.

DeSavo ry:n tärkein vuosittainen tapahtuma on 17.9. – 24.9.2016 järjestettävä Mikkeli Art & Design Week (MADWeek). Mad Week on taiteen ja kulttuurin juhlaviikko, jolla halutaan näyttää osaamista sekä miten laajoja vaikutuksia taiteella, muotoilulla ja kulttuurilla on elinympäristöömme ja hyvinvointiimme.

MAD Week on kansalaisia osallistava tapahtuma, sillä siinä kuka tahansa voi järjestää tapahtuman ja osallistua ilmaisiin tapahtumiin. Tapahtumia suunnitellaan yhteisissä työpajoissa, osallistetaan asukkaita ja luovien alojen toimijoita mukaan,

tuetaan erilaisten luovien ja kulttuurialojen toimijoiden verkostoitumista ja menestymisen mahdollisuuksia, synnyttää tekemisenmeininkiä ja lisää alueen matkailullista vetovoimaa.

Lisätiedot: info(at)desavo.fi

Liikkumisen unelmavuosi
Hanke on käynnistynyt Liikkumisen unelmavuosi –kokeilulla lokakuun alussa. Liikkumisen unelmavuoden tavoitteena on lisätä mikkeliläisten päivittäistä liikkumista ja urheilua, löytää kokeilujen avulla uusia pysyviä toimintamalleja sekä lisätä yhteistyötä eri toimijatahojen kanssa. Toiminnan keskeinen ajatus on verkostomaisesti kokeillen löytää ratkaisuja liikkumattomuuteen ja siitä aiheutuviin haasteisiin ja kustannuksiin.

Liikkumisen unelmavuosi -kokeilun keskiössä ovat kaikenikäiset mikkeliläiset, heidän toiveensa ja ideansa Liikkumisen unelmavuoden toteuttamisessa. Kokeilut perustuvat yhteiseen ideointiin ja nopeaan ketterään toteutukseen innostavalla ja osallistavalla tavalla. Vuoden mittaisen kokeilun tuloksena syntyy Liikkumisen unelmavuoden konsepti, jota hyödynnetään Suomi 100 vuotta -juhlavuonna. Juhlavuoden teemana on yhdessä.

Lue lisää Liikkumisen unelmavuodesta www.liikkuvamikkeli.fi