Etusivu ›› Tietoa Mikkelista ›› Maksut ja taksat ›› Asiakirjoista perittävät lunastukset ja lähetysmaksut

Asiakirjoista perittävät lunastukset ja lähetysmaksut

ASIAKIRJOISTA PERITTÄVÄT LUNASTUKSET JA LÄHETYSMAKSUT

Hyväksytty:         Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 § 15
Voimaantulo:      1.1.2013

Mikkelin kaupungin viranomaisen asiakirjasta, jonka lunastuksesta ei ole toisin säädetty tai määrätty, peritään kaupungille lunastus- tai muuta maksua seuraavien perusteiden mukaan. Perusteet koskevat myös sähköisessä muodossa tai muulla vastaavalla tavalla annettavia tietoja.

LUNASTUS

Tavanomaisen tiedon antaminen

Virallisesti oikeaksi todistettu pöytäkirjan ote tai asiakirjan jäljennös:

Ensimmäiseltä sivulta (A4) 3,00 euroa, kultakin seuraavalla alkavalla sivulta 2,00 euroa.

Pyynnöstä annettava todistus 7,00 euroa (esim. korko- tai asuntolainatodistus, työtodistus maksuttoman ensimmäisen kappaleen jälkeen ja muu vastaava todistus).

Erityistoimenpiteitä vaativan tiedon antaminen asiakirjasta, kopiosta tai muusta tulosteesta

Kiinteä perusmaksu, joka on porrastettu tiedonhaun vaativuuden mukaan seuraavasti:

-    normaali tiedonhaku (työaika alle 2 h)  15,00 euroa
-    vaativa tiedonhaku (työaika 2 –5 h)  30,00 euroa
-    hyvin vaativa tiedonhaku
(työaika yli 5 h - enintään työpäivä) 60,00 euroa ja ylimenevältä ajalta 10,00 euroa/tunti

Perusmaksun lisäksi peritään kultakin sivulta 0,30 euroa.

Mikäli tiedonhakua pyydetään kiireellisenä, porrastettua perusmaksua voidaan korottaa kaksinkertaiseksi.

Tässä tarkoitettua porrastettua kiinteää maksua sovelletaan myös tiedonhaun erityistoimenpiteitä vaativan tiedon antamiseen asiakirjasta suullisesti sekä siihen, kun asiakirjasta annetaan viranomaisen luona luettavaksi tai jäljennettäväksi ja kun tiedot lähetetään sähköpostin välityksellä.

Mikäli ote sisältää värikopion (esim. kaavaotteet), on lunastushinta 1,00 euroa värikopioitua sivua kohden.

Säännöskokoelmat ja julkaisut:

Säännöt ja taksat 

5,00 euroa

Julkaisut: 
alle 50 siv.
5,00 euroa

alle 100 siv.
7,00 euroa

yli 100 siv.
10,00 euroa

Lähetysmaksu peritään erikseen.

LÄHETYSMAKSU

Jos asiakirjoja lähetetään postitse, niin ne lähetetään postiennakolla ja jokaisesta lähetyksestä peritään postimaksu ja lähetysmaksuna 2,50 euroa.

Posti- ja lähetysmaksua ei peritä, jos asiakirjasta ei peritä lunastusta.

Lunastus- ja lähetysmaksuista ei peritä arvonlisäveroa.

MAKSUTTOMAT ASIAKIRJAT, TODISTUKSET JA TIEDOT

Maksua ei peritä seuraavissa tapauksissa:

 • asiakirjasta annetaan tietoja suullisesti,
 • asiakirja annetaan viranomaisen luona luettavaksi tai jäljennettäväksi,
 • sähköisesti tallennettu asiakirja lähetetään sähköpostitse, ja kun
 • asiakirjan antaminen kuuluu viranomaisen neuvonta-, kuulemis- ja tiedotusvelvollisuuden piiriin.
 • pöytäkirjanotteesta, jolla päätös annetaan asianomaiselle tiedoksi
 • kaupungin omilta viranomaisilta ja laitoksilta
 • asiakirjasta, joka lain mukaan annetaan valtion viranomaiselle
 • oman kunnan tai kuntayhtymän palveluksessa olevan viranhaltijan ja työntekijän pyytämästä
  - työtodistuksesta (1 kpl)
  - palkkatodistuksesta tai
  - asiakirjasta, jota tarvitaan virka- tai työsuhteesta johtuvan eläkkeen tai - muun edun hakemista varten
 • oman kunnan tai kuntayhtymän luottamushenkilöiltä asiakirjoista, jotka toimitetaan luottamustehtävän hoitamista varten
 • luottamuselimen kokoonpanoa koskevien yhteystietojen antamisesta, mikäli kysymyksessä on yksilöity pyyntö

 

ASIAKIRJOJEN KOPIOINTIMAKSUT

A4 mustavalkoiset
1-10 kpl   0,30 euroa/kpl (sis. alv 24 %)
11-50 kpl 0,20 euroa/kpl (sis. alv 24 %)
yli 50 kpl 0,15 euroa/kpl (sis. alv 24 %)

A3 mustavalkoiset
1-10 kpl   0,50 euroa/kpl (sis. alv 24 %)
11-50 kpl 0,40 euroa/kpl (sis. alv 24 %)
yli 50 kpl 0,30 euroa/kpl (sis. alv 24 %)

A4 värikopiot
1-10 kpl 1,00 euroa/kpl (sis. alv 24 %)
Yli 10 kpl 0,70 euroa/kpl (sis. alv 24 %)

A3 värikopiot
1-10 kpl 2,00 euroa/kpl (sis. alv 24 %)
Yli 10 kpl 1,50 euroa/kpl (sis. alv 24 %)

Kartoista ja muista erityiskopioinnista peritään ko. yksikön päättämät kopiointimaksut.