Etusivu ›› Tietoa Mikkelista ›› Strategia

Strategia

Mikkelin kaupungin toiminnan ja talouden suunnittelu ja seuranta perustuvat kaupunginvaltuuston hyväksymiin strategioihin. Strategioilla Mikkeli yhtenäistää omaa tekemistään ja pyrkimyksiään. Strategioilla ja strategisella ohjauksella kaupungin toiminnasta tehdään johdonmukaista ja ennustettavaa. Niillä rakennetaan kaupungin menestystä, elinvoimaa ja kilpailukykyä.

Kaupungin strategian päivitys on käynnissä. Päivitetty strategia on valmis vuoden 2017 aikana.

Strategian tavoitteina on 2014–2017 parempi hyvinvointi

Hyvinvointiohjelmien toteutumisessa paljon onnistumisia

Kaupunginvaltuusto keskusteli vilkkaasti strategiasta ja sen painopisteistä kokouksessaan 22. toukokuuta 2017. Keskustelun pohjaksi esiteltiin poikkihallinnollisten hyvinvointiohjelmien onnistumisia ja kehittämikohteita.

Monia onnistumisia, muun muassa asukkaiden hyvinvointia lisäävää matalan kynnyksen toimintaa kirjastoissa sekä nuoria tukevan Ohjaamo Olkkarin ja Tajua Mut! -toimintamallin käynnistyminen.

Elinkeinojen hyvinvointia tukee muun muassa valtatien 5:n rakentaminen ja muut investoinnit. Ympäristön hyvinvointiin vaikuttavat niin vihreän liikkumisen edistäminen kuin uuden jätevedenpuhdistamon rakentaminenkin.

Tiivistelmä (pdf) strategian onnistumisista ja keskeisistä kehittämiskohteista, esitetty kaupunginvaltuustolle 22.5.2017

Strategian laatiminen 2013

Mikkelin kaupunginvaltuusto hyväksyi 2.9.2013 kaupungin tavoitteet vuosille 2014–2017. Strategian tähtäimessä on asukkaiden, elinkeinojen ja ympäristön hyvinvointi. 

Asukkaiden, elinkeinojen ja ympäristön hyvinvoinnille on kullekin asetettu kolme päämäärää. Päämäärien toteutumista seurataan lähinnä määrällisten mittareiden avulla. Strategian toimeenpanoa tuetaan ohjelmilla. Ne ovat asukkaiden, elinkeinojen ja ympäristön hyvinvointiohjelma. Ohjelmiin kootaan 5-6 tärkeintä toimenpidettä, jotka vaaditaan valtuuston asettamiin tavoitteisiin pääsemiseksi. Niissä edellytetään toimialojen välistä yhteistyötä.

Malli on Suomen kuntakentässä uusi. Se yksinkertaistaa strategia-asiakirjaa ja tehostaa toiminnan ohjausta.  Tavoitteiden seuranta yksinkertaistuu, ja valtuuston on aiempaa helpompaa arvioida toiminnan onnistumista. – Strategia on valtuuston tärkein työväline. Sillä ohjataan kaupungin toiminta haluttuun suuntaan.  Mikkeli menestyy hyvinvointiin panostamalla ja pahoinvointia vähentämällä, toteaa valtuuston puheenjohtaja Satu Taavitsainen. 
  
Lue lisää

Strategiavalmistelu (pdf)
Strategia-asiakirja (pdf)

Strategia-asiakirja on tiivistetty korttiin, jossa näkyvät tavoitteet ja mittarit
Strategiakortti (pdf)