Etusivu ›› Tietoa Mikkelista ›› Strategia

Strategia

Mikkelin kaupungin toiminnan ja talouden suunnittelu ja seuranta perustuvat kaupunginvaltuuston hyväksymiin strategioihin. Strategioilla Mikkeli yhtenäistää omaa tekemistään ja pyrkimyksiään. Strategioilla ja strategisella ohjauksella kaupungin toiminnasta tehdään johdonmukaista ja ennustettavaa. Niillä rakennetaan kaupungin menestystä, elinvoimaa ja kilpailukykyä.

Strategian tavoitteina on 2014–2017 parempi hyvinvointi

Hyvinvointiohjelmien toteutumisessa paljon onnistumisia

Kaupunginvaltuusto keskusteli vilkkaasti strategiasta ja sen painopisteistä kokouksessaan 22. toukokuuta 2017. Keskustelun pohjaksi esiteltiin poikkihallinnollisten hyvinvointiohjelmien onnistumisia ja kehittämikohteita.

Monia onnistumisia, muun muassa asukkaiden hyvinvointia lisäävää matalan kynnyksen toimintaa kirjastoissa sekä nuoria tukevan Ohjaamo Olkkarin ja Tajua Mut! -toimintamallin käynnistyminen.

Elinkeinojen hyvinvointia tukee muun muassa valtatien 5:n rakentaminen ja muut investoinnit. Ympäristön hyvinvointiin vaikuttavat niin vihreän liikkumisen edistäminen kuin uuden jätevedenpuhdistamon rakentaminenkin.

Tiivistelmä (pdf) strategian onnistumisista ja keskeisistä kehittämiskohteista.

 

 

Mikkelin kaupunginvaltuusto hyväksyi 2.9.2013 kaupungin tavoitteet vuosille 2014–2017. Strategian tähtäimessä on asukkaiden, elinkeinojen ja ympäristön hyvinvointi. 

Asukkaiden, elinkeinojen ja ympäristön hyvinvoinnille on kullekin asetettu kolme päämäärää. Päämäärien toteutumista seurataan lähinnä määrällisten mittareiden avulla. Strategian toimeenpanoa tuetaan ohjelmilla. Ne ovat asukkaiden, elinkeinojen ja ympäristön hyvinvointiohjelma. Ohjelmiin kootaan 5-6 tärkeintä toimenpidettä, jotka vaaditaan valtuuston asettamiin tavoitteisiin pääsemiseksi. Niissä edellytetään toimialojen välistä yhteistyötä.

Malli on Suomen kuntakentässä uusi. Se yksinkertaistaa strategia-asiakirjaa ja tehostaa toiminnan ohjausta.  Tavoitteiden seuranta yksinkertaistuu, ja valtuuston on aiempaa helpompaa arvioida toiminnan onnistumista. – Strategia on valtuuston tärkein työväline. Sillä ohjataan kaupungin toiminta haluttuun suuntaan.  Mikkeli menestyy hyvinvointiin panostamalla ja pahoinvointia vähentämällä, toteaa valtuuston puheenjohtaja Satu Taavitsainen. 
  
Lue lisää

Strategiavalmistelu (pdf)
Strategia-asiakirja (pdf)

Strategia-asiakirja on tiivistetty korttiin, jossa näkyvät tavoitteet ja mittarit
Strategiakortti (pdf)

Strategian seuranta

Strategian tavoitteiden toteutumista seurataan vuosittain. 
- strategian seuranta 2014 (pdf, esitetty kaupunginvaltuustossa 23.3.2015)

Muita strategioita

Mikkelin kaupungin toimintaa ohjaavat myös elinvoima- ja kilpailukykystrategia sekä palvelustrategia. Lue lisää alla olevista dokumenteista:

Mikkelin kaupungin elinkeinostrategia

Palvelustrategia