Etusivu ›› Uutinen ›› Johtavat luottamushenkilöt arvioivat Timo Halosen onnistuneen hyvin
6.2.2017 - 19:35
Johtavat luottamushenkilöt arvioivat Timo Halosen onnistuneen hyvin
timo_halonen.jpg
Mikkelin kaupunginjohtaja Timo Halonen on onnistunut viemään sovittuja tavoitteita hyvin eteenpäin, arvioivat kaupunginhallituksen jäsenet ja kaupunginvaltuuston puheenjohtajat. Luottamushenkilöiden ja kaupunginjohtajan välistä suhdetta kuvataan avoimeksi, luottamukselliseksi ja lojaaliksi. Timo Halonen aloitti Mikkelin kaupunginjohtajana elokuussa 2015.

Kaupunginjohtajasopimuksen mukaisesti kaupunginhallituksen puheenjohtaja käy kaupunginjohtajan kanssa vuosittain keskustelun kaupunginjohtajan työn painopisteistä ja odotuksista seuraavalle kaudelle. Keskustelun pohjaksi kaupunginhallitukselle ja valtuuston puheenjohtajille tehdään kysely kaupunginjohtajan työskentelyn onnistumisesta.

Tammikuussa 2017 suoritetun arviointikyselyn perusteella kaupunginjohtaja Timo Halonen on onnistunut viemään sovittuja tavoitteita hyvin eteenpäin.

Kaupunginjohtajan työssä keskeinen osa on luottamushenkilöiden ja kaupunginjohtajan välinen suhde. Johtavat luottamushenkilöt kuvailevat yhteistyötä kaupunginjohtajan kanssa avoimeksi, luottamukselliseksi ja molemminpuolisesti lojaaliksi.

Johtajasopimuksen tavoitteita tarkennetaan vuosittain

Kaupunginjohtajan työn painopisteet keskittyvät kaupunkikonsernin kokonaisjohtoon, kaupunkiyhteisö- ja konsernistrategiaan, konsernitalouteen ja omistajaohjaukseen, keskeisiin kehityshankkeisiin ja maankäyttöön sekä strategisiin sidosryhmäsuhteisiin.

Lisäksi Mikkelin kaupunginhallitus oli asettanut vuosille 2015 -  2017 erityiset tavoitteet asukasluvun, työpaikkojen ja työllisyyden myönteiselle kehitykselle, kaupungin elinvoiman ja elinkeinojen edistämiselle, vuoden 2017 Asuntomessujen toteuttamiselle sopimusten mukaisesti ja kaupungin talouden pysyttämiselle tasapainossa.

Kaupunginjohtajasopimusta täydennetään vuoden 2017 tavoitteilla, joita ovat onnistunut muutoksen johtaminen kaupungin hallinnonuudistuksessa, johtoryhmätyöskentelyn kehittäminen ja kaupunkikonsernin johtaminen omistajapoliittisten linjausten mukaisesti.

Vuoden 2017 tavoitteita ovat myös kaupunkistrategian päivittäminen, ja kaupungin elinvoimaroolin selkiyttäminen, talouden tasapainotus ja velkaantumisen hillitseminen sekä aktiivinen Mikkelin edunvalvonta, viestintä ja mainekuvan kehittäminen.

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi 6.2. kokouksessaan kaupunginhallituksen puheenjohtajan ja kaupunginjohtajan arviointikeskustelun ja lisäsi johtajasopimuksen liitteeksi vuoden 2017 tavoitteet.

Lisätietoja: kaupunginhallituksen puheenjohtaja Seija Kuikka, 044 794 2206

Aiheeseen liittyvää