Etusivu ›› Uutinen ›› Kaupunginhallituksen ja -valtuuston päätöksiä 16.6.
16.6.2014 - 17:10
Kaupunginhallituksen ja -valtuuston päätöksiä 16.6.
nuija.jpg
Kaupunginhallitus hyväksyi kaikki esityslistalla olleet asiat esitysten mukaisesti. Kaupunginhallitus muun muassa merkitsi tiedoksi sotepalveluselvityksen, näytti vihreää valoa opiskelija-asioiden neuvottelukunnan perustamiselle ja hyväksyi alustavasti Kirkonvarkauden asemakaavan. Valtuusto muun muassa hyväksyi vuoden 2013 tilinpäätöksen ja antoi vastuuvapauden tilivelvollisille.

Sotepalveluselvitys

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi sotepalveluselvityksen ja siitä aiheutuvat toimenpiteet. Toimenpiteet huomioidaan vuoden 2014 toiminnassa sekä talousarvion 2015 valmistelussa. Lue lisää erillisestä tiedotteesta.

Henkilöstöasioita

Kaupunginhallitus päätti valita henkilöstöpäällikön virkaan kaupunginjohtajan muutetun esityksen mukaisesti varatuomari Mauno Judströmin 1.8.2014 alkaen. Kaupunginjohtaja muutti esitystään niin, ettei varalle valita ketään. Henkilöstöpäällikön virka tuli avoimeksi, kun edellinen viranhaltija jäi eläkkeelle.

Kaupunginhallitus päätti siirtää Lehmuskylän päiväkodin johtajan vakanssin Kalevankankaan päiväkodin johtajan vakanssiksi 1.10.2014 alkaen. Tehtävään nimitetään omalla suostumuksellaan Lehmuskylän päiväkodin johtaja Margit Avikainen.

Opiskelija-asioiden neuvottelukunta perusteille

Mikkeliin suunnitellaan opiskelija-asioiden neuvottelukuntaa, joka voisi muodostaa kantoja opiskelija- ja opiskeluasioissa, mutta sillä ei olisi virallista päätösvaltaa. Neuvottelukunnan jäsenet olisivat kaupungin organisaatiosta ja kaupungissa toimivista eri oppilaitoksista.

Neuvottelukunta voisi käsitellä muun muassa paikallisliikenteeseen, tapahtumiin ja niihin liittyvään yhteistyöhön, opiskeluterveydenhuoltoon, kaupungin esittelyyn opiskelijoille ja opiskelija-asuntoihin liittyviä asioita.

Kaupunginhallitus valtuutti kaupungin kehitysjohtajan vetämään valmistelutyötä niin, että esitys jäsenistä tuodaan kaupunginhallitukselle hyväksyttäväksi syksyllä 2014 ja että neuvottelukunnan toiminta käynnistyy vuoden 2015 alusta.  

Mikalo Oy:n korkotukilainahakemus Sakastinkuja 5:een

Kaupunginhallitus päätti esittää Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukselle, että Sakastinkuja 5:een rakennettavalle  vuokra-asuntokohteelle myönnetään korkotukilainaa hakemuksen mukaisesti.

Sakastinkuja 5:een rakennetaan 31 asuntoa. Asunnot ovat yksiöitä ja kaksioita, ja niiden koko on alle 50 neliötä.

Silvastin kartanon aravalainan takaisinmaksu

Silvastin kartanon peruskorjaukseen on saatu aikoinaan valtion rahoitusta, minkä vuoksi kohde on aravarajoitusten alainen vuoteen 2041 asti.

Peruskorjauksessa kartanon tiloihin rakennettiin päiväkoti ja kolme asuntoa, joista kaksi on jo muutettu päivähoidon tiloiksi. Nyt kaupunki tarvitsisi viimeisenkin asunnon tilat perhepäivähoidon varahoitopisteeksi.

Jos kaupunki maksaa Silvastin kartanon aravalainan kokonaan, asunto voidaan muuttaa päivähoidon tiloiksi. Kaupunginhallitus päätti, että noin 130 000 euron suuruinen lainasumma maksetaan kokonaan pois.

Kaupungin pankkitilien käyttöoikeudet

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen pankkitilien käyttöoikeuksista.

18 000 euroa rahoitusta veden käsittelyprosessin hankkeelle

Kaupunginhallitus päätti myöntää 18 000 euroa Mikkelin ammattikorkeakoulun ja Lappeenrannan teknillisen yliopiston hankkeelle, jossa ylläpidetään ja jatkokehitetään veden laadun ja veden käsittelyprosessien reaaliaikaisen seurannan järjestelmää ja hyödynnetään sitä tutkimus- ja kehittämishankkeissa.

Uuden toiminnanohjausjärjestelmän investointivaraukset vuosille 2014 ja 2015

Kaupungille hankitaan uusi toiminnanohjausjärjestelmä. Järjestelmän hankintahinta on noin 1,3 miljoonaa euroa, josta vuonna 2014 toteutuu noin 77 prosenttia ja vuonna 2015 loput.

Kaupunginhallitus päätti esittää valtuustolle, että 1,3 miljoonan euron investointimääräraha jaetaan vuosille 2014 ja 2015 esitettyjen kulujen suhteessa. Vuoden 2014 talousarvioon lisättävä määräraha on miljoona euroa.

Kannanotto Lakeistenrannan leirintäalueen kehittämiseen

Kaupunginhallitus päätti esityksen mukaisesti jättää tutkimatta selvityspyynnön Lakeistenrannan leirintäalueen vuokrasopimuksesta. Vuokralaisella ja vuokranantajalla on asiasta eriävä näkemys.

Kirkonvarkauden asemakaava ja Löydön kartanon ranta-asemakaava

Kaupunginhallitus hyväksyi alustavasti Kirkonvarkauden asemakaavan, joka pitää sisällään myös asuntomessualueen, ja Löydön kartanon ranta-asemakaavan.

Seuraavaksi kaavat asetetaan julkisesti nähtäville ja niistä pyydetään lausunnot viranomaistahoilta.

Tämänhetkisen tilannearvion mukaan asuntomessualueen kaava saa lainvoiman tammikuussa 2015.

Mikkelin kantakaupungin osayleiskaavan 2040 osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä kantakaupungin osayleiskaavan 2040 päivitetyn osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja saattaa sen tiedoksi kaupunginvaltuustolle.

Osayleiskaava asetetaan julkisesti nähtäville ja siitä pyydetään lausunnot viranomaistahoilta.

Kuolinpesän omaisuuden siirto Mikkelin kaupungille

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi, että Valtiokonttori on hyväksynyt kaupungin hakemuksen Mikkelissä ilman perillisiä kuolleen henkilön kuolinpesän omaisuuden luovuttamisesta Mikkelin kaupungille.

Omaisuus käytetään sähköisten palveluiden ja vanhusten palveluihin liittyvien turva- ja hyvinvointipalveluiden edistämiseen ja kehittämiseen sekä matalan kynnyksen palveluihin.

Mikkelin ja Pieksämäen seutujen alueverkko hankitaan MPY:ltä

Kaupunginhallitus päätti hankkia Mikkelin ja Pieksämäen seutujen alueverkon Mikkelin Puhelin Oyj:ltä. Sopimuskausi alkaa vuoden 2015 alusta ja kestää  vuoden 2019 loppuun. Lisäksi sopimuksessa on yhden vuoden optio.

 Palvelu kilpailutettiin ja MPY:n tarjous oli edullisin.

 Lisätietoja: kaupunginhallituksen puheenjohtaja Seija Kuikka, p. 044 794 2206

Pöytäkirja (ilmestyy pari päivää kokouksen jälkeen)

Kaupunginvaltuuston kokous 16.6.

Mikkelin kaupunginvaltuusto teki päätökset esitysten mukaisesti. Kahdesta asiasta äänestettiin:

Anttolan yhtenäiskoulun remontti toteutetaan kaupunginhallituksen esityksen mukaisesti

Kaupunginhallituksen esitys hyväksyttiin äänin 30 – 27, 2 tyhjää. Asiasta käytettiin yhteensä 33 puheenvuoroa.

Keskustelun aikana Tapani Korhonen esitti mm. valtuutettujen Osmo Ukkosen, Paavo Barckin ja Marita Hokkasen kannattamana, että Anttolan yhtenäiskoulunsisäilmakorjaus ja siihen liittyvät muutostyöt toteutetaan kasvatus- ja opetuslautakunnan esittämällä tavalla eli  vaihtoehto 11b:n mukaisesti.

Valtuustoaloite reilun kaupan edistämisestä

Kaupunginhallituksen esitys hyväksyttiin äänin 38 – 16, poissa 5

Keskustelun aikana valtuutettu Veli Liikanen esitti valtuutettu Markku Turkian kannattamana, että Mikkelin kaupungin ruoka- ja puhtauspalvelut siirtyvät kahvijauhehankinnoissaan reilun kaupan kahvin käyttöön vuoden 2015 alusta ja kasvava hankintahinta (noin 3500 euroa) huomioidaan ruoka- ja puhtauspalveluiden budjetoinnin yhteydessä.

Lisätietoja: kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Satu Taavitsainen, p. 040 1294370

Pöytäkirja (ilmestyy pari päivää kokouksen jälkeen)