Etusivu ›› Uutinen ›› Kaupunginhallituksen kokous 12.1.2015
12.1.2015 - 21:45
Kaupunginhallituksen kokous 12.1.2015
nuija.jpg
Kaupunginhallitus kokoontui kuluvan toimikautensa viimeiseen kokoukseen ja käsitteli muun muassa Päämajakoulun korjaussuunnitelmaa, Kirkonvarkauden asuntomessualueen kaavaa, kaupunginjohtajan irtisanoutumista ja uuden elinkeinoyhtiön perustamista.

 6 § Päämajakoulun korjaus

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että Päämajakoulun remontti toteutetaan siten, että kaikki opetustilat sijoitetaan entisen Yhteiskoulun tiloihin. Hankkeen laajuutta on kuitenkin karsittava niin, että kustannukset ovat korkeintaan 2,3 miljoonaa euroa eli 300 000 euroa vähemmän kuin alkuperäisessä suunnitelmassa on arvioitu.

7 – 9 § Asemakaava-asioita

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä alustavasti, asettaa julkisesti nähtäville ja pyytää lausunnot
- vanhan kasarmialueen asemakaavan muutoksesta
- Otavan Tokeron alueen asemakaavan muutoksesta
- Karkialammen asemakaavasta ja asemakaavan muutosehdotuksesta.

10 § Kirkonvarkauden asemakaava

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy Kirkonvarkauden asuntomessualueen asemakaavan. Asemakaava-alue on jaettu kahtia ja nyt hyväksyttävänä on alueen pohjoisosa eli asuntomessualue.

Jäsen Veli Liikanen (vihr.) esitti, että kaksi omarantaista Huldanrannan eteläpuolen tonttia muutetaan virkistysalueeksi. Kukaan ei kannattanut esitystä, joten se raukesi.

11 – 12 § Lausunnot tieasioista

Kaupunginhallitus antoi lausunnot
- valtatie 5:n linjauksista
- Pursialan liittymästä

13 § Mikkelipuiston kahvila hakee mietojen alkoholijuomien anniskelulupaa

Kaupunginhallitus päätti puoltaa anniskelulupahakemusta Mikkelipuiston kesäkahvilalle.

Jäsen Jukka Peura (ps.) esitti, että hakemusta ei myönnetä. Esitystä ei kannatettu, joten se raukesi. Jukka Peura jätti asiasta eriävän mielipiteen.

14 § Tasapainoisen kasvun ja talouden päivitetty ohjelma

Kaupunginhallitus hyväksyi tasapainoisen kasvun ja talouden päivitetyn ohjelman. Keskustelun aikana jäsen Veli Liikanen (vihr.) esitti, että ohjelmasta poistetaan maininta veroprosentin pitämisestä korkeintaan 20 prosentissa. Esitystä ei kannatettu, joten se raukesi.

15 § yhdistysavustukset työllisyydenhoitoon

Kaupunginhallitus päätti myöntää työllisyydenhoidon avustukset elinvoima- ja kilpailukykypalvelujen esityksen mukaisesti:
- Mikkelin Työttömät ry.            23 000 e
- Toivon Kammari ry.                  6 000 e
- Karjala tietokantasäätiö          34 000 e

Lisäksi kaupunginhallitus päätti, että esitetty kohdentamaton 19 000 euroa käytetään vuoden 2015 aikana työllisyydenhoidon akuutteihin tarpeisiin.

16 § Vaalilautakuntien ja -toimikuntien jäsenet

Kaupunginhallitus päätti, että puolueiden on ilmoitettava omat ehdokkaansa kaupunginkansliaan viimeistään 13.2.2015.

17 § Kuntien Tiera Oy:n osakkeet

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunki ei merkitse Kuntien Tiera Oy:n osakkeita.

18 - 19 § Kaupunginjohtajan ero ja kaupunginjohtajan viran avoimeksi julistaminen

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se myöntää kaupunginjohtajalle eron virasta 22.3.2015.

Kaupunginhallitus päätti julistaa kaupunginjohtajan viran avoimeksi 20.1.2015 ja nimesi viranhakua valmistelevaan ryhmään kaupunginhallituksen puheenjohtajiston, kaupunginvaltuuston puheenjohtajiston sekä valtuustoryhmien puheenjohtajat Erkki Rantalainen (krist.), Raimo Heinänen (ps.) ja Rauni Berndt (vihr.). Työryhmän puheenjohtaja on kaupunginhallituksen puheenjohtaja Seija Kuikka ja työryhmän sihteeri hallintojohtaja Ari Liikanen.

20  - 22 § Luottamushenkilömuutoksia

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se myöntää valtuutettu Pirkko Valtolalle (kok.) eroon valtuuston jäsenyydestä. Valtolan tilalle valtuustoon nousee kokoomuksen ensimmäinen varavaltuutettu Olli Miettinen.          

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se
- valitsee kaupunginhallituksen jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet
- määrää hallitukselle puheenjohtajat
- valitsee valtuuston puheenjohtajiston.

23 - 24 § Valtuustoaloite ja valtuustoryhmien kirjallinen kysymys

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi ja edelleen tiedoksi valtuustolle
- vastauksen valtuustoaloitteeseen konserniyhtiöiden omistajastrategiasta
- vastauksen kirjalliseen kysymykseen Haukivuoren joukkoliikenteestä.

25 § Avustus jääpallon Suomi-Kazakstan-maaotteluun

Kaupunginhallitus päätti tukea tapahtumaa 2000 eurolla.

26 § Kaupungin vastine markkinaoikeudelle työterveyspalvelujen suorahankinnasta

Mikkelin kaupunki on toteuttanut suorahankinnalla työterveyspalvelujen ostot Etelä-Savon Työterveys Oy:ltä 1.1.2015 lähtien. Mikkelin kaupunki on solminut määräaikaisen sopimuksen työterveydenhuoltopalveluista Etelä-Savon Työterveys Oy:n kanssa. Suomen Terveystalo Oy jätti 22.12.2014 suorahankintapäätöksestä valituksen markkinaoikeuteen.

Kaupungin vastineen mukaan kaupungin suorahankintapäätös on markkinaoikeuden oikeuskäytännön ja hankintalain nojalla riittävästi perusteltu tilapäiseksi ratkaisuksi. Hankintalain 27 §:n 1 momentin 2 kohta (tekninen seikka) ja 3 kohta (äärimmäinen kiire) täyttyvät kyseessä olevassa suorahankinnassa.  

Kaupunki esittää, että valittajan valitus on hylättävä kokonaisuudessaan perusteettomana.

27 § Uuden kehitysyhtiön perustaminen

Miset oy ja Miktech oy ovat yhdistymässä uudeksi kehitysyhtiöksi.

Kaupunginhallitukselle esitettiin, että se esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto
- merkitsee tiedoksi yhtiöiden hyväksymän sulautumissuunnitelman liitteineen,
- hyväksyy, että Mikkelin Seudun elinkeinoyhtiö Miset Oy sulautuu absorptiosulautumisella Miktech Oy:hyn. Sulautuminen tapahtuu siten, että sulautuvan Yhtiön varat ja velat siirtyvät selvitysmenettelyttä vastaanottavalle yhtiölle (Miktech Oy:lle
- hyväksyy uuden kehitysyhtiön osakassopimuksen sekä
- valtuuttaa kaupunginhallituksen tekemään tarvittaessa merkitykseltään vähäisiä muutoksia osakassopimukseen.

Keskustelun aikana esittelijä täydensi päätösesitystään seuraavasti:
- osakassopimuksen kohtaan 8.1.1.2 lisätään maininta, että hallituksella on myös varapuheenjohtaja, joka edustaa enemmistöosakasta eli kaupunkia
- järjestelyn seurauksena Miset purkautuu fuusion yhteydessä.

Kaupunginhallitus hyväksyi täydennetyn päätösesityksen.

28 § Varhaiskasvatuksen toiminnanohjausjärjestelmän hankinta

Mikkelin kaupunginhallitus teki 15.12.2014 kokouksessaan hankintapäätöksen 2852/068/2014 ja valitsi toiminnanohjausjärjestelmän toimittajaksi kokonaistaloudellisesti edullisimman WhileOnTheMove Oy:n.

Tieto Healthcare & Welfare Oy on tehnyt 23.12.2014 hankinnasta hankintaoikaisuvaatimuksen. Hankintapäätöksen oikaiseminen ei muuta päätöksen lopputulosta: hankintaoikaisun jälkeen WhileOnTheMove Oy on edelleen kokonaistaloudellisesti edullisin ja Mikkelin kaupungin 15.12.2014 tekemä hankintapäätös jää voimaan.

Lisätietoja: kaupunginhallituksen puheenjohtaja Seija Kuikka, p. 044 794 2206

Aiheeseen liittyvää