Etusivu ›› Uutinen ›› Kaupunginhallituksen kokous 14.3.2016
14.3.2016 - 16:44
Kaupunginhallituksen kokous 14.3.2016
nuija_6.jpg
Kaupunginhallitus päätti siirtää Miksei Oy:n kumppanuussopimuksen ja Miksei Oy:n osakkeiden lunastamisen 4.4. pidettävään kokoukseensa. Muut asiat kaupunginhallitus päätti esitysten mukaisesti.

Päätökset pykälittäin

90 § Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:n ja Mikkelin kaupungin välinen kumppanuussopimus

Kaupunginhallitus totesi, että sopimuksen toteuttamiseen vaadittava euromäärä on hyväksytty vuoden 2016 talousarviossa. Se päätti kuitenkin jättää asian pöydälle ja käsitellä sopimuksen kokouksessaan 4.4., jolloin käydään tarkemmin läpi sopimuksen sisältö ja kaupungin ja kehittämisyhtiön välinen työnjako.

Armi Salo-Oksa ja Markku Turkia jääväsivät itsensä asian käsittelystä.

91 § Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:n hallituksen esitys Mikkelin kaupungille yhtiön osakkeiden lunastamisesta

Asia palautettiin uuteen valmisteluun ja käsiteltäväksi 4.4. kokouksessa.

92 § Suur-Savon Sähkön ilmoitus osakkeiden siirtymisestä ja lunastusmenettelystä 2016

Kaupunginhallitus päätti, ettei se käytä lunastusoikeuttaan Suur-Savon Sähkö Oy:n osakkeesta.

Armi Salo-Oksa ja Jaana Vartiainen jääväsivät itsensä asian käsittelystä.

93 § Ylitys- ja alitusoikeudet vuodelta 2015

Kaupunginhallitus hyväksyi seuraavat muutokset vuoden 2015 talousarvioon:

 • Keskusvaalilautakunnan menojen ylitys 0,002 milj. euroa
 • Kaupunginvaltuuston menojen ylitys 0,022 milj. euroa
 • Konsernipalveluiden tulojen alitus 0,983 milj. euroa
 • Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunnan tulojen alitus 0,014 milj. euroa
 • Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunnan toimintakatteen ylitys 1,126 milj. euroa oman toiminnan osalta ja menojen ylitys 0,8 milj. euroa erikoissairaanhoidon osalta
 • Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunnan menojen ylitys 0,117 milj. euroa ja tulojen alitus 0,006 milj. euroa
 • Teknisen lautakunnan menojen ylitys 2,012 milj. euroa
 • Maaseutu- ja tielautakunnan tulojen alitus 0,768 milj. euroa
 • Rakennuslautakunnan tulojen alitus 0,104 milj. euroa
 • Investoinnit KuntaERP menojen ylitys 0,141 milj. euroa
 • Investoinnit Maa- ja vesialueiden myynti tulojen alitus 0,152 milj. euroa
 • Investoinnit Rakennusten myynti (voitto) tulojen alitus 0,218 milj. euroa
 • Etelä- Savon pelastuslaitoksen investointitulojen alitus 0,785 milj. euroa
 • Tilakeskuksen peruskorjausinvestointien ylitys 0,002 milj. euroa ja muiden rakennusinvestointien tulojen alitus 0,033 milj. euroa

94 § Löytö-Vitsiälän vesiosuuskunnan lainatakaus

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se myöntää Löytö-Vitsiälän vesiosuuskunnalle Suomenniemen Säästöpankilta otettavalle enintään 1,1 miljoonan euron lainalle omavelkaisen takauksen. Takauksen antamisesta peritään 1,0 %:n suuruinen takausprovisio vuosittain jäljellä olevasta lainan määrästä.

Sari Teittinen jääväsi itsensä asian käsittelystä.

95 § Asemakaavan toteuttamista varten tarpeellinen maanvaihto

Kaupunginhallitus päätti, että Urpolan kaupunginosassa vaihdetaan maa-aloja kaupungin ja asunto-osakeyhtiöiden kesken. Vaihto on tarpeen asemakaavan laatimista varten.

96 § Kuntaliiton Ammatillisen koulutuksen omistajaohjaus -projekti

Kaupunginhallitus päätti, että Mikkelin kaupunki osallistuu Kuntaliiton Ammatillisen koulutuksen omistajaohjaus -projektiin vuosina 2016 - 2018. Kaupungin rahoitusosuus 2 000 euroa vuodessa maksetaan kaupunginhallituksen käyttövarausmäärärahoista.

Ammatillisen koulutuksen omistajaohjaus -projekti on 3-vuotinen projekti, jossa kehitetään ja tuetaan kuntien omistajaohjausta ammatillisessa koulutuksessa.

97 § Valtuustoaloite konserniyhtiöiden määrästä, päällekkäisyyksistä, tarpeellisuudesta, kustannustehokkuudesta ja palvelutehokkuudesta

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se merkitsee tietoonsa saatetuksi talouspalveluiden selvityksen vastauksena perussuomalaisten valtuustoryhmän valtuustoaloitteeseen ja toteaa aloitteen loppuunkäsitellyksi.

Kaupunginhallitus kuitenkin totesi, että hallintorakenneuudistuksen edetessä konsernirakenteeseen tullaan ottamaan kantaa.

98 § LISÄPYKÄLÄ: Asuntomessualueen tonttivaraukset

Kaupunginhallitus päätti, että valtuuston hyväksymästä messutonttien hinnoittelupäätöksestä poiketen tontti 17/5 vuokrataan Seppo Parkkiselle ja tontti 16/2 vuokrataan Janne ja Riikka Moilaselle siten, että vuosivuokra on 4 % valtuuston hyväksymästä tontin kauppahinnasta.

Aiheeseen liittyvää