Etusivu ›› Uutinen ›› Kaupunginhallituksen kokous 15.12.2014
15.12.2014 - 18:21
Kaupunginhallituksen kokous 15.12.2014
nuija.jpg
Mikkelin kaupunginhallitus nimesi vuoden viimeisessä kokouksessaan muun muassa jäsenet työryhmään, joka päivittää varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluverkkoselvityksen. Päivitetyt järjestöavustusperiaatteet kaupunginhallitus palautti uudelleenvalmisteluun.

Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluverkkoselvityksen päivittäminen

Kaupunginhallitus päätti kaupunginjohtajan muutetun esityksen mukaisesti, että työryhmän muodostavat sivistystoimenjohtaja, tekninen johtaja ja kiinteistöjohtaja. Työryhmän kokouksissa on läsnäolo-oikeus kaupunginhallituksen puheenjohtajalla, kasvatus- ja opetuslautakunnan puheenjohtajalla sekä teknisen lautakunnan jaoston puheenjohtajalla. Työryhmän puheenjohtaja on sivistystoimenjohtaja Virpi Siekkinen.

Yhtenäisten periaatteiden luominen kaupungin järjestöavustuksiin

Kaupunginhallitus palautti järjestöavustusperiaatteet uudelleenvalmisteluun ja evästi valmistelua siten, että avustusperiaatteiden tulisi olla ilmaistuna selkeämmin.  Avustusten myöntämisen lähtökohtana tulisi olla kaupungin strategian toteuttaminen. Periaatteiden tulee olla kaupunginhallituksen käsittelyssä maaliskuun loppuun 2015 mennessä.

Mikkelin lasten ja nuorten hyvinvoinnin toimintaohjelma

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy Mikkelin lasten ja nuorten hyvinvoinnin toimintaohjelman. Lisäksi kaupunginhallitus edellyttää, että toimintaohjelman toimeenpanossa huomioidaan nuorisovaltuuston lausunto.

Tasapainoisen kasvun ja talouden ohjelman päivitys 2015 – 2016

Kaupunginhallitus käsittelee asiaa uudestaan tammikuun ensimmäisessä kokouksessaan.

Varhaiskasvatuksen toiminnanohjausjärjestelmän hankinta

Kaupunginhallitus päätti hankkia varhaiskasvatuksen toiminnanohjausjärjestelmän kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen tehneeltä WhileOnTheMove Oy:ltä. Sopimuskausi on 1.8.2015 – 31.7.2020.

Veturitallin hankesuunnitelma

Kaupunginhallitus päätti
-    hyväksyä liitteenä olevan hankesuunnitelman ja sitoutua osaltaan edistämään hankkeen toteuttamista myötävaikuttamalla tarvittavien maa-alueiden hankkimiseen, käynnistämällä alueen kaavoituksen ja kunnallistekniikan suunnittelun. Tavoitteena on, että alueen rakentaminen voisi käynnistyä vuonna 2016.
-    hyväksyä Kiinteistökehitys Naistinki Oy:n alueen kehittäjäksi. Toimisto- ja logistiikkarakennusten toteuttamisesta ja tarvittavien maa-alueiden vuokraamisesta sekä rakentamiseen tarvittavien lainojen osatakauksesta laaditaan tarvittaessa erilliset sopimukset kaupungin ja Kiinteistökehitys Naistinki Oy:n kesken.

Keskustelun aikana esittelijä täydensi esitystä seuraavasti: "Lisäksi kaupunginhallitus päättää, että hankkeen toteuttamiseen tarvittava alue määritellään yhteistyössä kaupungin kanssa suunnittelun edetessä Satamalahden arkkitehtuurikilpailualueesta, joka sijoittuu hankesuunnitelmassa mainittuun osa-alue kahdelle (2)." Esittelijä täydennys hyväksyttiin yksimielisesti.

Juha Vuori ilmoitti oma-aloitteisesti olevansa esteellinen ja poistui kokouksesta.

Muut kohdat kaupunginhallitus päätti esitysten mukaisesti.

Lue lisää esityslistasta ja pöytäkirjasta (ilmestyy tarkistamattomana parin päivän kuluessa kokouksesta)

Lisätietoja: kaupunginhallituksen puheenjohtaja Seija Kuikka, p. 044 794 2206

 

Aiheeseen liittyvää