Etusivu ›› Uutinen ›› Kaupunginhallituksen kokous 16.12.2013
16.12.2013 - 17:10
Kaupunginhallituksen kokous 16.12.2013
pj_nuija.jpg
Kaupunginhallitus kokousti vuoden viimeisen kokouksensa 16.12.

Valtuustoaloitteet matkailustrategiasta ja ylijäämäruoan hyödyntämisestä

Kaupunginhallitus päätti lähettää valmisteltavaksi valtuustoaloitteet matkailustrategiasta ja ylijäämäruoan hyödyntämisestä. Vastauksia odotetaan huhtikuun loppuun mennessä.

Biohiilipellettitehtaan kannattavuusselvityksen rahoitus

Kaupunginhallitus päätti myöntää Miktech Oy:lle yhteensä 30 000 euroa, jolla rahoitetaan Ristiinan biohiilipellettitehtaan kannattavuusselvitys.

Selvityksen tekijäksi on valittu Miktechin kilpailuttama Pöyry Finland Oy.

iNEMIS-hankkeen hallinnoija

Kaupunginhallitus teki teknisen muutoksen hankkeen hallinnoijasta ja totesi, että iNEMIS-hankkeen hallinnoija on Etelä-Savon pelastuslaitos rahoittajan Etelä-Savon maakuntaliiton rahoituspäätöksen mukaisesti.  Kaupunginhallituksen aiemmassa päätöksessä hallinnoijaksi oli merkitty Miktech Oy.

iNEMIS on pilottihanke, jolla uudistetaan viranomaisten häiriötilanteiden johtamistyökaluja ja  parannetaan tilannekuvatietoisuutta. iNemis tehostaa kriisiviestintää ja tuo myös kansalaisille mahdollisuuden osallistua tilannekuvan rakentamiseen.  

Sitoutuminen maaseudun paikallisen kehittämisstrategian kuntarahoitusosuuteen ohjelmakaudella 2014-2020

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunki sitoutuu maaseudun paikallisen kehittämisstrategian kuntarahoitusosuuteen ohjelmakaudella 2014 – 2020. Mikkelin kaupungin osuus koko ohjelmakauden rahoituksesta on reilut 400 000 euroa.

Strategian painopisteitä ohjelmakaudelle
- monipuolistaa maaseudun elinkeinorakennetta
- edistää maaseutuasumista
- hyödyntää osa-aika-asukkaita maaseudun voimavarana
- tuotteistaa turvallinen ja puhdas ympäristö
- kehittää uusia yrittäjyyden polkuja
- sitouttaa nuoret kotiseutunsa kehitykseen.

Vuoden 2014 kuntarahoitusosuus on varattuna maaseutu- ja tielautakunnan budjettiin.

Kaupunginlakimiehen irtisanoutuminen ja viran aukijulistaminen

Kaupunginhallitus päätti myöntää Kristian Lovénille eron kaupunginlakimiehen virasta siten, että hänen virkasuhteensa Mikkelin kaupunkiin päättyy 31.12.2013.

Lisäksi kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi viran aukijulistamisen ja nimesi edustajakseen haastatteluryhmään Seija Korhosen, Olli Nepposen ja Arto Seppälän.

Uusia vakansseja, kelpoisuusvaatimusten päivittäminen ja nimikemuutos

Kaupunginhallitus päätti perustaa Otavan Opistoon kaksi kehityspäällikön tointa vuoden 2014 alusta alkaen. Toimiin nimitetään omalla suostumuksellaan sosionomi, informaatikko Titi Tamminen ja  Anne Rongas Suomen eOppimiskeskuksesta.

Kaupunginhallitus päätti muuttaa sosiaali- ja terveystoimen tehtävä- ja virkanimikkeiden kelpoisuusvaatimuksia. Muutoksessa on kyse nimikkeiden saattamisesta nykyisen lainsäädännön mukaiseksi.

Kaupunginhallitus myös muutti yhden virkanimikkeen erikoishammaslääkäristä oikomishoidon apulaisylihammaslääkäriksi.

Päivystyskorvaukset pelastuslaitoksen tilannekeskuksen päivystäjille

Kaupunginhallitus hyväksyi paikallisen sopimuksen, jolla määritellään viiden itäsuomalaisen pelastuslaitoksen yhteisen tilannekeskuksen (ISTIKE) päivystäjille maksettavat korvaukset.

ISTIKE tukee pelastustoimialueiden omia johtamisorganisaatioita tuottamalla häiriötilanteissa informaatiota alueiden kunnille, yhteistoimintaviranomaisille ja muille toimijoille.

Kaupungin henkilöstöravintoloiden aterioiden hinnat vuoden 2014 alusta alkaen

Kaupunginhallitus hyväksyi uudet henkilöstöravintoloiden aterioiden hinnat. Lounaan hinta nousee 6,10 euroon ja kevytlounas kallistuu 4,58 euroon.

Esityslistatekstiin lisättiin ravintoloiden listaan Suomenniemellä sijaitseva ravintola Metsätähti.

Mikkelin Sateenkaari ry:n lainat  ja takaisinmaksu

Kaupunginhallitus päätti 
- esittää asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA:lle ja edelleen Valtiokonttorille, että Pappilanpuiston palvelutaloon (Kappalaisenkatu 8) ja Veteraanipuistoon (Graanintie 12) sekä Laurinpuistoon (Laurinkatu 1) kohdistuvat aravarajoitukset poistetaan. Tässä yhteydessä yhtiön tulee maksaa aravalainat Valtiokonttorin laskun mukaan.
- oikeuttaa Mikkelin Sateenkaari ry:n maksamaan Mikkelin kaupungille tertiäärilainat korkoineen.
- tertiäärilainojen koroksi 4 % lainojen poismaksupäivään asti, enintään kuitenkin 30.6.2014 saakka.
- todeta, että yhtiön lainajärjestelyt eivät edellytä kaupungin takausta ja että Veteraanipuistoon kohdistuva Danskebankin aiemmin myöntämä ja kaupungin takaama laina jää toistaiseksi voimaan sellaisenaan siihen saakka, kunnes talosta on muodostettu asunto-osakeyhtiö.

Nuijamiestenkadun R-kioskin tontin vuokrasopimuksen purkaminen

Kaupunginhallitus päätti purkaa Nuijamiestenkadun R-kioskin tontin vuokrasopimuksen päättymään vuoden 2013 lopussa. Kioskin toiminta on loppunut syksyllä 2013. Vuokrasopimuksen mukaan R-kioski Oy:n on purettava tyhjilleen jäänyt kioskirakennus ja siistittävä tontti puolen vuoden kuluessa vuokrasopimuksen päättymisestä.

Pankkitilien ja arvo-osuustilien lopetus kuntaliitoksen jälkeen

Kaupunginhallitus päätti lopettaa Ristiinan ja Suomenniemen jäljellä olevat pankkitilit, koska rahaliikenne on loppunut niissä vuoden 2013 aikana. Samalla kaupunginhallitus päätti yhdistää Suomenniemen arvo-osuustilit Mikkelin arvo-osuustiliin.

Tytäryhteisöjen sitovien tavoitteiden toteutuminen vuonna 2013

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi raportit tytäryhteisöjen sitovien tavoitteiden toteutumisesta vuonna 2013.

Konserniosan lakkauttaminen

Mikkelin kaupungin konserniin kuuluvan Lastenkoti Pellos Oy:n toiminta on loppunut. Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättää Lastenkoti Pellos Oy:n lakkauttamisesta.

Lausunto Kuopion hallinto-oikeudelle ja selitys korkeimmalle hallinto-oikeudelle

Kaupunginhallitus päätti antaa esityksen mukaisen lausunnon asemakaavan muutoksesta tehdystä valituksesta ja päätti esittää hallinto-oikeudelle, että valitus hylätään, koska kaupunginvaltuuston päätös ei ole syntynyt virheellisessä järjestyksessä, ei mene kaupunginvaltuuston toimivaltaa ulommaksi eikä ole muutoinkaan lainvastainen.

Kaupunginhallitus päätti uudistaa lausuntonsa, jonka se on aiemmin antanut korkeimmalle hallinto-oikeudelle Osuuskunta Karjaportin valituksen valtiontukien takaisinperintäasiassa.

Pesula- ja tekstiilivuokrauspalvelujen hankinta Mikkelin Pesula Oy.ltä

Kaupunginhallitus päätti hankkia pesula- ja tekstiilivuokrauspalvelut vuoden 2016 loppuun asti kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen tehneeltä Mikkelin Pesula Oy:ltä.

Sopimuksessa on myös optio sen jatkamisesta vuoden 2018 loppuun asti. Hankinnan arvo on optioineen noin 2 miljoonaa euroa.

Lisätietoja: kaupunginhallituksen puheenjohtaja Seija Korhonen, puh. 044 794 2206

 

 

Aiheeseen liittyvää