Etusivu ›› Uutinen ›› Kaupunginhallituksen kokous 17.11.2014
17.11.2014 - 17:06
Kaupunginhallituksen kokous 17.11.2014
nuija.jpg
Mikkelin kaupunginhallitus päätti kaikista asioista esitysten mukaan. Esityslistalla oli muun muassa valtuustoaloite Ristiinan Pellosniemen alueen kehittämisestä ja äitiys- ja lastenneuvolatoiminnan tulevaisuuden suunnitelmia.

Kantakaupungin neuvolat esitetään siirrettäväksi hyvinvointikampukselle

Asiaa valmistellut työryhmä esittää, että kantakaupungin kaikki äitiys- ja lastenneuvolatoiminta sijoitetaan tulevalle hyvinvointikampukselle eli kaksi nykyistä, Rantakylän ja Lähemäen neuvolat yhdistetään. Työryhmä tarkasteli eri vaihtoehtoja erityisesti tilojen, henkilöstön, neuvolapalvelujen toiminnan sekä käyttäjälähtöisyyden näkökulmasta. Myös neuvoloiden työntekijät osallistuivat tarkasteluun. Kaupunginhallitus merkitsi asian tiedoksi ja päätti lähettää sen valtuuston päätettäväksi.

Metsien käyttö- ja hoitosuunnitelma vuoteen 2021 asti

Kaupunginhallitus hyväksyi yleiset periaatteet kaupungin omistamien metsien käytön ja hoidon toimintaohjeeksi vuosille 2014-2021.

Muita asioita

Kaupunginhallitus antoi lausunnon opetus- ja kulttuuriministeriölle koulutuksen järjestämislaista.

Kaupunginhallitus myös hyväksyi Otavan Opiston tehtävänimikemuutoksia ja vahvisti uudet kelpoisuusehdot rakennustarkastajan virkaan.

Kaupunginhallitus päätti, että keskusvaalilautakunnan uusi varapuheenjohtaja valitaan seuraavassa valtuuston kokouksessa.

Lisätietoja: kaupunginhallituksen puheenjohtaja Seija Kuikka, p. 044 794 2206

Lisäksi kaupunginhallitus keskusteli esityslistan ulkopuolella seuraavasta asiasta:
Viime viikon mediassa käyty keskustelu kaupungin hallinnossa väitetyistä kiusaamistapauksista on otettu kaupunginhallituksen toimeksiannosta tarkemmin selvitettäväksi. Väitteiden vakavuus huomioon ottaen asiassa tehdään kartoitus, jossa selvitetään työilmapiiri, toimintatavat, toimintaohjeistukset sekä mahdolliset kiusaamistapaukset. Selvitystyö tehdään ulkopuolisen tahon toimesta.

Asiasta raportoidaan kaupunginhallitusta selvityksen valmistuttua.

Lisätietoja: hallintojohtaja Ari Liikanen, p. 044 794 2031

ue lisää pöytäkirjasta (esityslista)

Aiheeseen liittyvää