Etusivu ›› Uutinen ›› Kaupunginhallituksen kokous 24.11.2014
24.11.2014 - 17:34
Kaupunginhallituksen kokous 24.11.2014
nuija.jpg
Kaupunginhallitus muun muassa sai tiedokseen lokakuun lopun talouden seurantatiedot. Kaupunginhallitus hyväksyi uudet hankintojen periaatteet ja kriteerit sekä uuden sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeen.

Hankintatoimen periaatteet ja kriteerit  

Kaupungin hankintatoimen periaatteet ja kriteerit on päivitetty. Periaatteena on muun muassa, että kaikki hankinnat kilpailutetaan, valmisteluun kiinnitetään riittävästi huomioita ja resursseja ja paikallisten yritysten kilpailumahdollisuudet maksimoidaan.

Periaatteet (pdf)
Kriteerit (pdf)

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje

Kaupunginhallitus hyväksyi uuden sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeen. Ohjeen tavoitteena on vahvistaa ja yhdenmukaistaa Mikkelin kaupunkikonsernin hyvää hallintoa ja johtamista.

Ohjeessa määritellään muun muassa sisäisen valvonnan vastuut, kohteet ja menettelytavat sekä ohjeistetaan seuranta ja raportointi.

Ohjeen liitteenä on esimiestyön tueksi kysymyssarja, jonka avulla esimies voi testata oman yksikkönsä sisäistä valvontaa.

Ohje (pdf)

Taloustilanne on ennusteen mukainen

Mikkelin kaupungin tilinpäätöksestä on lokakuun lopun ennusteen mukaan tulossa 3,6 miljoonaa euroa alijäämäinen.

Kaupungin saatavien määrä on reilut 5 miljoonaa euroa, ja niistä noin 1,2 miljoonaa on perinnässä.

Kuntatieto-ohjelman tietojen raportointi Tilastokeskukselle

Mikkelin kaupunki on valmistellut pilottiprojektia, jonka tarkoituksena on mallintaa Taloustilaston talouden tietojen raportointia tilastokeskukselle. Raportointi käsittää kunnan, liikelaitoksen ja taseyksikön taseen, tuloslaskelman ja rahoituslaskelman, sekä käyttötaloustietojen ja investointien raportoinnin strandardimuotoisena Tilastokeskukselle.

Kaupunginhallitus valtuutti talousjohtajan ja hallintojohtajan solmimaan Kunnan Taitoa Oy:n kanssa sopimuksen, jolla hankitaan tarvittavat asiantuntijapalvelut Kunnan Taitoa Oy:ltä.

Fysioterapia siirtyy sairaalan tiloihin

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että osa avofysioterapian yksiköstä siirtyy sairaanhoitopiirin toiminnaksi vuoden 2015 alussa.  Muutoksesta koituvat säästöt on jo huomioitu talousarviossa.

Tonttikaupat Pankalassa

Kaupunginjohtaja lisäsi esitykseensä, että
- tontin myynnistä on kaavan vahvistamisen jälkeen neuvoteltu useiden toimijoiden kanssa 
- että kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että se merkitsee tiedoksi kaupan kohteesta tehdyt arvonmääritykset 
- toteaa, että kiinteistön kauppaa tehtäessä on noudatettu Euroopan Unionin komission maakauppatiedonannossa säänneltyä arviointimenettelyä.

Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan täydennetyn esityksen ja päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että Pankalan jääkiekkokaukaloiden alueella sijaitseva tontti ja määräosa yhteiskäyttöalueena olevasta tontista myydään FH Invest Oy:lle. Kauppahinta on yhteensä 465 000 euroa. 

Voimassa olevan asemakaavan mukaan alueelle voi rakentaa kolme, korkeintaan viisikerroksista asuinkerrostaloa. Kauppaehtojen mukaan rakentaminen on aloitettava vuoden kuluessa kaupanteosta.

Keskustelun aikana jäsen Jukka Pöyry esitti, että asia palautettaisiin uudelleen valmisteluun. Esitystä ei kannatettu, joten se raukesi. Jukka Pöyry jätti päätökseen eriävän mielipiteen. Myös Olli Nepponen jätti eriävän mielipiteen.

Muita asioita

Kaupunginhallitus myös päätti lähettää valtuustolle hyväksyttäväksi kaupungin uuden hallintosäännön. Sääntömuutos liittyy teknisen toimen organisaatiomuutokseen.

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi kaupungin ja sairaanhoitopiirin yhteisen tukipalveluselvityksen ja päätti, että asiaan palataan sen jälkeen, kun tiedetään miten sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus toteutetaan.

Kaupunginhallitus hyväksyi asemakaavan muutosehdotuksen valtatie 5:n länsipuolella.

Kaupunginhallitus vahvisti kiinteistötoimitusmaksut. Maksut astuvat voimaan vuoden 2015 alussa.

Lisätietoja: kaupunginhallituksen puheenjohtaja Seija Kuikka, p. 044 794 2206.

Aiheeseen liittyvää