Etusivu ›› Uutinen ›› Kaupunginhallituksen kokous 3.11.2014
3.11.2014 - 19:11
Kaupunginhallituksen kokous 3.11.2014
nuija.jpg
Mikkelin kaupunginhallitus teki oman talousarvioesityksensä. Kaupunginjohtajan esityksestä poiketen kaupunginhallitus esimerkiksi päätti esittää valtuustolle vain Pellosniemen koulun lakkauttamista. Lisäksi kaupunginhallitus teki päätöksen muun muassa matkojen välitysohjelman hankinnasta.

Lausunto koulutuksen järjestämisestä

Kaupunginhallitus antoi sivistystoimessa valmistellun lausunnon opetus- ja kulttuuriministeriölle hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi koulutuksen rahoituksesta. Lausunnossa kiinnitettiin huomiota yhteensä luonnoksen kahdeksaan kohtaan, muun muassa lukio-opintojen perusrahoituksen rajoittamiseen kolmeen vuoteen.

Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymän perussopimuksen muuttaminen

Kaupunginhallitus päätti esittää valtuustolle joitakin muutoksia perussopimukseen.

Olennaisimmat muutokset liittyvät kuntayhtymän toiminnan muutokseen sekä hallituksen ja tarkastuslautakunnan kokoonpanoihin. Hallituksen jäsenten määräksi säädettäisiin seitsemän henkilöä (aikaisemmin 7-11 jäsentä), mihin kaupunginhallitukset nimeävät edustajat seuraavasti: Mikkeli viisi edustajaa ja Savonlinna kaksi edustajaa. Tarkastuslautakunnan jäsenten määräksi säädettäisiin kolme jäsentä (aikaisemmin kuusi jäsentä), mihin kaupunginhallitukset nimeävät edustajat seuraavasti: Mikkeli kaksi edustajaa ja Savonlinna yhden edustajan.

Lisäksi samassa yhteydessä esitetään, että yhtymän nimi muutetaan Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymäksi, koska yhtymä toimii nykyisin vain kiinteistöjen omistajana ja sen toiminta-alueena on Etelä-Savo.

Miset Oy:n vähemmistöosakkaiden osakkeiden hankkiminen Mikkelin kaupungin omistukseen

Kaupunginhallitus päätti, että Mikkelin kaupunki ostaa Hirvensalmen, Kangasniemen, Mäntyharjun, Pertunmaan ja Puumalan kuntien Miset Oy:n osakkeet yhteensä 206 kappaletta osakkeiden merkintähinnan arvolla.

Keskustelun aikana esittelijä täydensi esitystä siten, että Pertunmaan kunnan osalta kaupunginhallitus toteaa, että kauppa edellyttää, että Pertunmaan kunnanhallitus hyväksyy 200 euron kauppahinnan osakkeelta 10.11.2014 pidettävässä kokouksessa. Muutettu esitys hyväksyttiin.

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kauppahinta 41 200 euroa katetaan vuoden 2014 talousarvion investointiosan käyttämättä jäävästä laajakaistahankkeen määrärahasta.

Markku Turkia ja Armi Salo-Oksa ilmoittivat olevansa esteellisiä ja poistuivat kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.

Matkojen yhdistelytoiminnan välitysohjelmiston hankinta

Sosiaali- ja terveystoimen matkojen yhdistelyohjelma on kilpailutettu avoimella hankintamenettelyllä viideksi vuodeksi. Valintaperiaatteena on halvin hinta ja tarjouspyynnössä oli määritettynä tarkat tekniset kriteerit, jotka ohjelmiston tulee täyttää. Tarjousajan päättymiseen mennessä saatiin kaksi tarjousta, jotka molemmat täyttivät tarjouspyynnössä vaaditut kriteerit.  Kaupunginhallitus päätti hankkia ohjelman Semel Oy:ltä.

Muita asioita

 

Kaupunginhallitus päätti lähettää valtuustolle teknisen toimen valmisteleman vastauksen valtuustoaloitteeseen, joka koski kuplahallin ympäristön valaistuksen parantamista ja pysäköinninvalvonnan tehostamista. Vastauksessa todettiin muun muassa, että osittaisena ratkaisuna valtuustoaloitteeseen on uusittu syksyllä 2013 Raviradantien vanhat valaisimet tehokkaammiksi nykyaikaisiksi valaisimiksi Kalevankankaantien risteyksen ja jäähallin väliseltä alueelta. Kuplahallin pihan valaistusta täydennetään vielä syksyn 2014 aikana. Lisäksi tarkastellaan piha-alueiden valaistuksen tehon kasvattaminen ja tarkistetaan valaistuksen ohjauksen säädöt.

 

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se myöntää Meri Kuuselalle hänen pyytämänsä eron kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunnan jäsenyydestä ja valitsee uuden jäsenen hänen tilalleen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

 

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy yhteistoimintasopimuksen muuttamisen 1.1.2015 siltä osin, että myös työterveyshuolto kuuluu sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoimintasopimuksen piiriin.

 

Kaupunginhallitus päätti täydentää Kiinteistö Oy Kaituenhaka -nimisen yhtiön osakekannan myyntiä seuraavasti: Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle 1.290.932,46 euron lisämäärärahan hyväksymistä vuoden 2014 investointiosan pysyviin vastaaviin (osakkeet ja osuudet). Lisäksi kaupunginhallitus esittää valtuustolle tehdyn SVOP-sijoituksen hyväksymisen. Pääomalla maksettujen lainojen määrä  on vähennetty muille osapuolille tilitettävästä kauppahinnasta.

 

Kaupunginhallitus esittää edelleen valtuustolle Kevan lainan siirtämistä Mikkelin kaupungille Kiinteistö Oy Kaituenhakalta ja valtuuttaa talouspalvelut maksamaan lainan pois sopimuksen mukaisesti.  Laina voidaan irtisanoa päättymään vasta toukokuussa 2015.

Talousasiat

Vuonna 2015 perustettavat ja lakkautettavat virat ja toimet sekä tehtävät vakanssimuutokset

Kaupunginhallitus hyväksyi vakanssipaketin. Perustettavia virkoja ja toimia on 10 ja lakkautettavia on 80. Perustettavien vakanssien kustannusvaikutus on 143 750 euroa ja lakkautettavista kertyy säästöä 988 208 euroa eli kokonaissäästö on 811 961 euroa.

405 – 407 § Henkilöstö-, veroprosentti- ja talousarvioasiat 
Kaupunginhallitus käsitteli 405-407 §:t samanaikaisesti.

Talousarviokeskustelun aikana tehtiin useita muutosesityksiä. Muutosten kokonaissumma on 380 600 euroa. Kaupunginjohtaja muutti päätösesitystään niin, että muutosten aiheuttamat kustannukset katetaan henkilöstökuluista. Markku Turkia esitti Arto Seppälän kannattamana, että ko. lisäykset katetaan verotulokertymästä. Äänestyksessä kaupunginjohtajan esitys voitti äänin 9 – 6.

- Veli Liikanen esitti sivulle 24 seuraavaa muutosta:  kunnallisveroprosentti vuonna 2015 on 20,50 %. Koska kukaan ei kannattanut esitystä, se raukesi.
- Jukka Pöyry esitti, että Etelä-Savon Energia Oy:n osinko määritellään 50 % tulokseksi (s. 42-44). Koska kukaan ei kannattanut esitystä, se raukesi.
- Heikki Nykänen esitti Olli Nepposen kannattamana sivulle 66 kolmannen kappaleen muutettavaksi muotoon: "Sotepalveluselvitystä, joka hyväksyttiin vuonna 2014, toimeenpannaan 14 toimenpidekortin kautta. Palveluselvityksen 14. kohdan toimenpiteet on viety talousarvioon. Suunterveydenhuollon keskittämistä joudutetaan koko kaupungin alueella." Kj on jaa, Nykäsen esitys on ei. Äänestyksessä annettiin nolla jaa ääntä ja 15 ei ääntä.
- Markku Turkia esitti Outi Kaurian kannattamana, että palveluiden pääsyn kriteerejä ei kiristetä lasten ja nuorten psykiatriassa, aikuispsykiatriassa, vammaspalveluissa, vanhusten kotihoidossa eikä mielenterveys- ja päihdekuntoutujien palveluissa (s. 70-71). Kj on jaa, Turkia on ei. Äänestyksessä annettiin 8 jaa ääntä (Armi Salo-Oksa, Mauri Miettinen, Olli Nepponen, Juha Vuori, Jaakko Väänänen, Heikki Nykänen, Seija Kuikka ja Veli Liikanen)  ja 7 ei ääntä (Anne Korhola, Jukka Pöyry, Jaana Vartiainen, Hannu Kilkki, Markku Turkia, Arto Seppälä ja Outi Kauria).
- Veli Liikanen esitti Anne Korholan kannattamana, että omaishoidon määrärahaan 200 000 euroa lisää. Lisäys huomioitava tunnusluvuissa. (s. 70-71). Kj on jaa, Liikanen ei. Annettiin 10 jaa ääntä (Armi Salo-Oksa, Mauri Miettinen, Olli Nepponen, Juha Vuori, Jaakko Väänänen, Heikki Nykänen, Jaana Vartiainen, Hannu Kilkki, Arto Seppälä ja Seija Kuikka), 4 ääntä  (Veli Liikanen, Anne Korhola, Jukka Pöyry ja Markku Turkia)  ja yksi tyhjä (Outi Kauria).
- Outi Kauria esitti Markku Turkian kannattamana, että "Henkilöstömenoista on vähennetty 200 000 euroa eli noin kuuden työntekijän palkkakustannukset." (s. 70) Kj on jaa, Kauria on ei. Annettiin 10 jaa ääntä (Armi Salo-Oksa, Mauri Miettinen, Olli Nepponen, Juha Vuori, Jaakko Väänänen, Heikki Nykänen, Jukka Pöyry, Anne Korhola, Seija Kuikka ja Veli Liikanen) ja 5 ei ääntä  (Jaana Vartiainen, Hannu Kilkki, Markku Turkia, Arto Seppälä ja Outi Kauria).
- Heikki Nykänen esitti Olli Nepposen kannattamana, että Anttolan terveyspalvelut säilytetään ennallaan (s. 73). Kj on jaa, Nykäsen esitys on ei. Äänestyksessä annettiin nolla jaa ääntä ja 15 ei ääntä.
- Olli Nepponen esitti Heikki Nykäsen kannattamana, että

  • Rahulan ja Olkkolan koulut jatkavat toistaiseksi. Kj on jaa, Nepposen esitys on ei. Äänestyksessä annettiin nolla jaa ääntä ja 15 ei ääntä.
  • Perusopetuksen koulujen 36 oppilaan koulukoon lakkautusrajasta luovutaan ja koulujen mahdollinen lakkauttaminen ja sen vaikutukset opetukseen ja oppilaiden koulumatkoihin arvioidaan tapauskohtaisesti. Koulujen ylläpidon ja opetustoiminnan lähtökohtana pitää olla oppilaiden tasavertaisuus saada monipuolisia ja laadukkaita kasvatus- ja opetuspalveluja tukipalveluineen (lisäys). Nepposen esitys on jaa, Turkin esitys on ei. Äänestyksessä annettiin 10 jaa ääntä (Armi Salo-Oksa, Mauri Miettinen, Olli Nepponen, Juha Vuori, Jaakko Väänänen, Heikki Nykänen, Outi Kauria, Jukka Pöyry, Anne Korhola, Seija Kuikka ) ja 5 ei ääntä (Veli Liikanen, Jaana Vartiainen, Hannu Kilkki, Markku Turkia ja Arto Seppälä).
  • Kaikissa kuntataajamissa ja Otavassa säilytetään ainakin alakoulu. Yksimielisesti lisättiin.
  • Päivitetään syksyllä 2013 tehty varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluverkkoselvitys toimenpiteineen ja tarkistetaan oppilaaksi ottoalueiden rajat työhön hyväksyttyjen periaatteiden mukaisesti.(” Laajan ja monipuolisen selvityksen lähtökohtana oli kaupungin tasapainoisen kasvun ja talouden ohjelman mukaisesti selvittää varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja perusopetuksen palveluverkon kehittäminen vähintään keskipitkällä (5-10 vuotta) tähtäyksellä. Tavoitteena oli tuottavuuden ja tehokkuuden paranemisen rinnalla paremman kasvun ja oppimisen polku paremman varhaisen puuttumisen sekä yhteisten resurssien käytön avulla. Tavoitteena olivat toimivat yksiköt, joissa toisaalta henkilöstöresurssia voitaisiin kohdentaa paremmin, henkilöstön olisi mahdollista erikoistua paremman palvelun toteuttamiseksi sekä toisaalta saataisiin säästöä käyttötalousmenoissa. Työssä selvitettiin sekä varhaiskasvatuksen että perusopetuksen tilatarve toiminnan toiminnallisuuden näkökulmasta, oppilasmääräennusteiden pohjalta sekä kaupungin maankäytön lähitulevaisuuden kehityssuuntien näkökulmasta  (yksiköiden sijaintipaikat ja väestön sijoittuminen) – myös kiinteistöjen kuntoarviot olivat selvitystyön ja toimenpide-ehdotusten tausta-aineistona”.) (lisäys) Annettiin 12 jaa ääntä (Armi Salo-Oksa, Mauri Miettinen, Olli Nepponen, Juha Vuori, Jaakko Väänänen, Heikki Nykänen, Outi Kauria, Jukka Pöyry, Anne Korhola, Hannu Kilkki, Seija Kuikka ja Veli Liikanen) ja 3 ei ääntä (Markku Turkia, Arto Seppälä ja Jaana Vartiainen).
  • Selvitystyö tehdään yhteistyössä sivistystoimen, teknisen toimen ja tilakeskuksen sekä näiden lautakuntien johtavien luottamushenkilöiden työnä. Kaupunginhallitusta informoidaan työn edistymisestä. Selvitystyö tehdään 2015 aikana. Hyväksyttiin yksimielisesti.

- Markku Turkia esitti Arto Seppälän kannattamana, että (s. 83)

  • Launialan koulusta ei siirretä 5-6. luokkalaisia muihin kouluihin. Kj on jaa, Turkian esitys on ei. Äänestyksessä annettiin 11 jaa ääntä (Armi Salo-Oksa, Mauri Miettinen, Olli Nepponen, Juha Vuori, Jaakko Väänänen, Heikki Nykänen, Outi Kauria, Jukka Pöyry, Anne Korhola, Seija Kuikka ja Veli Liikanen) ja 4 ei ääntä (Markku Turkia, Arto Seppälä, Hannu Kilkki ja Jaana Vartiainen)
  • 36 oppilaan raja säilytetään ennallaan. (ks. edellä).
  • Erikoisluokkien kuljetusetua ei poisteta. Kj on jaa, Turkian esitys on ei. Kj on jaa, Turkian esitys on ei. Äänestyksessä annettiin 11 jaa ääntä (Armi Salo-Oksa, Mauri Miettinen, Olli Nepponen, Juha Vuori, Jaakko Väänänen, Heikki Nykänen, Outi Kauria, Jukka Pöyry, Anne Korhola, Seija Kuikka ja Veli Liikanen) ja 4 ei ääntä (Markku Turkia, Arto Seppälä, Hannu Kilkki ja Jaana Vartiainen)
  • 10 % säästöä koulujen oppimateriaaleihin ja tarvikkeisiin ei tehdä. Kj on jaa, Turkian esitys on ei. Äänestyksessä annettiin 11 (Armi Salo-Oksa, Mauri Miettinen, Olli Nepponen, Juha Vuori, Jaakko Väänänen, Heikki Nykänen, Outi Kauria, Jukka Pöyry, Anne Korhola, Seija Kuikka ja Veli Liikanen) jaa ääntä ja 4 ei ääntä (Markku Turkia, Arto Seppälä, Hannu Kilkki ja Jaana Vartiainen)

- Veli Liikanen esitti Seija Kuikan kannattamana, että Pelastaa Lapset ry:n leikkikenttätoiminnan avustus ja Anttolan seurakunnan kerhotoiminnan avustus säilytetään tämän vuoden tasolla vähennettynä 10 %:lla (s. 83). Kj jaa, Liikasen esitys ei. Annettiin nolla jaa ääntä ja 15 ei ääntä.

- Jaakko Väänänen esitti Mauri Miettisen ja Jaana Vartiaisen kannattamana, että laajakaistan hankkeeseen varatun 200 000 euron määrärahan poistamista ja sen siirtämiseksi Ristiinan katujen ja teiden peruskunnostukseen. Kj on jaa, Väänäsen esitys on ei. Annettiin 12 jaa ääntä (Armi Salo-Oksa, Mauri Miettinen, Olli Nepponen, Juha Vuori, Jaakko Väänänen, Heikki Nykänen, Outi Kauria,  Anne Korhola, Seija Kuikka ja Veli Liikanen,  Hannu Kilkki ja Jaana Vartiainen)  ja 2 ei ääntä (Markku Turkia ja Arto Seppälä) ja yksi tyhjä (Jukka Pöyry)

- Markku Turkia esitti Arto Seppälän kannattamana, että katuihin varattaisiin yhteensä 1 milj. euroa (s. 134). Kj on jaa, Turkian on ei. Annettiin 10 jaa ääntä ja 5 ei ääntä (Veli Liikanen, Jaana Vartiainen, Hannu Kilkki, Arto Seppälä ja Markku Turkki).

-  Veli Liikanen esitti, että lentoaseman ensi vuoden investointimääräraha on 150 000 euroa (s. 134). Kukaan ei kannattanut esitystä, joten se raukesi.

-  Veli Liikanen esitti, että skeittiparkin investointi aikaistetaan ensi vuodelle, määräraha 60 000 euroa. Kukaan ei kannattanut esitystä, joten se raukesi.

- Markku Turkia esitti Veli Liikasen  kannattamana tekstiin lisättäväksi, että sotahistoriallisen museon ja MAMK- areenan investointeihin asetetaan reunaehto, että ensin tulee tehdä luotettava selvitys, josta selviää omistajat, käyttäjät, rahoitussuunnitelma, pääoma- ja käyttömenot ja niiden jakautuminen käyttäjien ja kaupungin välillä. Vasta näiden selvitysten jälkeen tehdään investointipäätökset. (s. 135-36). Lisäys hyväksyttiin yksimielisesti.

- Markku Turkia esitti Arto Seppälän kannattamana, että Tikanpellon päiväkodin peruskorjausta aikaistetaan kahdella vuodella. Kj on jaa, Turkian on ei. Äänestyksessä annettiin 10 jaa ääntä (Armi Salo-Oksa, Mauri Miettinen, Olli Nepponen, Juha Vuori, Jaakko Väänänen, Heikki Nykänen, Outi Kauria, Jukka Pöyry, Anne Korhola, Seija Kuikka ) ja 5 ei ääntä (Veli Liikanen, Jaana Vartiainen, Hannu Kilkki, Markku Turkia ja Arto Seppälä).

- Markku Turkia esitti Arto Seppälän kannattamana, että Urheilupuiston koulun pihan saneeraus + 200 000 euroa. Kj on jaa, Turkian on ei. Äänestyksessä annettiin 10 jaa ääntä (Armi Salo-Oksa, Mauri Miettinen, Olli Nepponen, Juha Vuori, Jaakko Väänänen, Heikki Nykänen, Outi Kauria, Jukka Pöyry, Anne Korhola, Seija Kuikka ) ja 5 ei ääntä (Veli Liikanen, Jaana Vartiainen, Hannu Kilkki, Markku Turkia ja Arto Seppälä).

- Markku Turkia esitti Arto Seppälän kannattamana, että Naisvuoren uimahallin saneerausta aikaistetaan. Kj on jaa, Turkian on ei. Äänestyksessä annettiin 10 jaa ääntä (Armi Salo-Oksa, Mauri Miettinen, Olli Nepponen, Juha Vuori, Jaakko Väänänen, Heikki Nykänen, Outi Kauria, Jukka Pöyry, Anne Korhola, Seija Kuikka ) ja 5 ei ääntä (Veli Liikanen, Jaana Vartiainen, Hannu Kilkki, Markku Turkia ja Arto Seppälä).

-Veli Liikanen esitti, että sotahistoriallisen keskuksen perustamisen määräraha on 50 000 euroa. Koska kukaan ei kannattanut esitystä, se raukesi.

Muutosesitykset lisäävät menoja yhteensä 380 600 euroa. Esittelijä muutti esitystään siten, että menolisäykset katetaan henkilöstöbudjetista vähentämällä sieltä vastaava summa. Markku Turkia esitti Arto Seppälän kannattamana, että ko. lisäykset katetaan verotulokertymästä. Kj on jaa, Turkian on ei. Äänestyksessä annettiin 9 jaa ääntä (Armi Salo-Oksa, Mauri Miettinen, Olli Nepponen, Juha Vuori, Jaakko Väänänen, Heikki Nykänen, Jukka Pöyry, Anne Korhola, Seija Kuikka ) ja 6 ei ääntä (Outi Kauria, Veli Liikanen, Jaana Vartiainen, Hannu Kilkki, Markku Turkia ja Arto Seppälä).

Heikki Nykänen ja Mauri Miettinen ilmoittivat olevansa esteellisiä ja poistuivat kokouksesta Etelä-Savon Energia Oy:n (s. 42-44), Juha Vuori Mikkelin Jäähallin Oy:n (s. 48), Olli Nepponen YIT Kuntatekniikan (s. 54),  Kirsi Olkkonen, Juha Vuori ja Armi Salo-Oksa Kenkäveron sekä Arja-Leena Saastamoinen Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy:n areenahankkeen (s. 134) osalta.

405 § Henkilöstösuunnitelma 2015 – 2017

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy liitteenä olevan henkilöstösuunnitelman 2015 -2017 hyväksytyn talousarvioesityksen mukaisesti.

406 § Veroprosentit vuodelle 2015

Keskustelun aikana Veli Liikanen esitti tuloveroprosentin nostamista 20,50 %:iin. Koska kukaan ei kannattanut esitystä, se raukesi. Kaupunginhallitus päätti esittää valtuustolle veroprosentteja kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Aiheeseen liittyvää