Etusivu ›› Uutinen ›› Kaupunginhallituksen kokouspäätöksiä 17.3.2014
17.3.2014 - 17:45
Kaupunginhallituksen kokouspäätöksiä 17.3.2014
nuija.jpg
Mikkelin kaupunginhallitus muun muassa nimesi edustajat Mikkelin matkailustrategian ja Mikkelin Tuiketaajamat -projektin ohjausryhmiin.

Eurovaalien ulkomainospaikkoja lisätään

Kaupunginhallitus hyväksyi europarlamenttivaalien 2014 ulkomainontapaikat ja päätti lisätä mainostelineet Pellosniemelle, Laajalammelle ja Tuskuun. Haukivuorelta poistetaan yksi teline. Vaalimainostelineiden määrä lisääntyi 18:sta 20:een.

Vaalien ulkomainonta voidaan aloittaa aikaisintaan 7.5.2014 ja vaalimainoksia saa asettaa Mikkelin kaupungin taajama-alueella vain kaupungin rakentamiin vaalimainoskehikoihin ja hyväksyttyihin ulkomainostelineisiin. Taajama-alueen ulkopuolella pääteiden varsilla voi olla mainoksia, joiden sijoittamisesta antavat ohjeita Liikennevirasto ja paikalliset tiemestarit.

Vaalijulisteet ovat telineissä vasemmalta alkaen samassa järjestyksessä kuin ehdokkaita asettavat ryhmät ovat ehdokaslistojen yhdistelmässä. Kullekin puolueelle ja valitsijayhdistykselle varataan jokaisesta vaalimainoskehikosta kaksi paikkaa.

Kaupunginhallitus valitsi myös vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien toimihenkilöt. Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien kokoonpanot: www.mikkeli.fi > Päätöksenteko > Esityslistat ja pöytäkirjat > Kaupunginhallitus 17.3.2014 124 §.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti, että Mikkelin kaupunki käyttää paperisen vaaliluettelon rinnalla äänioikeustietojärjestelmää 1. äänestysalueen (virastotalo), 2. äänestysalueen (Kaukola) ja 13. äänestysalueen (Rantakylä) vaalilautakunnissa.

Mikkelin kaupungin matkailustrategian valmistelu käyntiin

Mikkelin kaupunki käynnistää matkailustrategian valmistelun. Työtä johtavat Mikkelin kaupungin kehitysjohtaja Soile Kuitunen ja Miset Oy:n matkailujohtaja Maisa Häkkinen.

Kaupunginhallitus nimesi työtä ohjaavaan ohjausryhmään Satu Taavitsaisen ja Jaakko Väänäsen.

Kaupunginhallitus valtuutti kehitysjohtajan kutsumaan muut ohjausryhmän edustajat yrityssektorilta, Mikkelin ammattikorkeakoulusta, Mikkelin yliopistokeskuksesta, Esedusta ja tarvittaessa myös muista sellaisista organisaatioista, joilla on rooli matkailun kehittämisessä.

Taajamille kehittämisohjelma

Kaupunki on käynnistämässä Tuiketaajamat-projektia, jossa kehitetään Anttolan, Haukivuoren, Otavan, Ristiinan ja Suomenniemen keskustaajamien rakennettuja ympäristöjä.

Projektissa kerätään yrittäjien, asukkaiden ja vapaa-ajanasukkaiden ideoita kehittämiseen. Ideoista muodostuu yhteinen näkemys kehittämisen painopisteistä.

Kaupunginhallitus nimesi työtä ohjaavaan ohjausryhmään Kirsi Olkkosen, Arto Seppälän ja Juha Vuoren.

Vanhuspalveluille uusi seudullinen toimintaohjelma 2014 – 2025

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy uuden vanhuspalvelujen seudullisen toimintaohjelman vuoteen 2025 asti.

Vanhuspalvelut on jaettu ohjelmassa viiteen toiminta-alueeseen, joita kaikkia tarkastellaan asiakkaan, palveluprosessin ja rakenteen, henkilöstön ja johtamisen sekä talouden näkökulmasta:

1. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämien
2. Omaishoito (ikääntyneen väestön näkökulma)
3. Kotihoito tukipalveluineen
4. Tehostettu palveluasuminen
5. Uudet palvelumuodot (ns. välimuotoiset palvelut)  

Toimintaohjelman toteutumista arvioidaan vuosittain.

Etelä-Savon ELY-keskuksen ja Mikkelin seudun kuntien välistä aiesopimusta seurataan

Kaupunginhallitus sai tiedokseen seurannan.

Mikkelin Veden tililuottolimiitti 2 miljoonaan euroon

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että Mikkelin Vesiliikelaitoksen käytössä oleva tililuottolimiitti korotetaan 15.4.2014 lukien pysyvästi 2 miljoonaan euroon nykyisestä 0,5 miljoonasta eurosta.

Valtuustolle esitetään ylitys- ja alitusoikeuksia talousarvioon 2013

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy talousarvion 2013 menoihin ylitysoikeuden ja tuloihin alitusoikeuden:
- Konsernipalvelut tulojen alitus 2,9 miljoonaa euroa
- Ympäristölautakunta tulojen alitus 72 000 euroa
- Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta menojen ylitys 4,4 miljoonaa euroa
- Maaseutu- ja tielautakunta tulojen alitus 1,263 miljoonaa euroa
- Muut rahoitusmenot ylitys 1,7 miljoonaa euroa
- Investoinnit Maanmyynnin tulojen alitus 495 000 euroa
- Investoinnit Katujen (jakamaton) menojen ylitys 18 000 euroa
- Investoinnit Monitoimikentän menojen ylitys 62 000 euroa
- Mikkelin Vesiliikelaitoksen investointimenojen ylitys 2,2 miljoonaa euroa
- Etelä-Savon pelastuslaitoksen investointitulojen alitus  597000 euroa

Kiinteistö Oy Kenkäveronniemelle esitetään 350 000 euron lainatakausta

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se myöntää Kiinteistö Oy Kenkäveronniemelle enintään 350 000 euron lainalle omavelkaisen takauksen ja päättää, että takauksen antamisesta peritään 1,00%:n suuruinen takausprovisio vuosittain jäljellä olevasta lainan määrästä. Laina otetaan Nordealta.

Mikkelin Opiskelija Asunnot Oy:n lainojen korot ja takaisinmaksu

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että Moas Oy:n tertiäärilainojen korkoja alennetaan siten, että korkona peritään kuusi prosenttia 1.1.2014 alkaen toistaiseksi.

Edelleen kaupunginhallitus päätti myös esittää, että Raviradantie 1-3 ja Kansankatu 3 kiinteistöjen osalta tertiäärilainan ennenaikainen takaisinmaksu ei ole mahdollista.

Pellokseen osayleiskaava ja Pappilansalmeen ranta-asemakaava

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy Pelloksen osayleiskaavan.

Kaavamateriaali: www.mikkeli.fi > Esityslistat ja pöytäkirjat > Kaupunginhallitus 17.3.2014 § 133.

Kaupunginhallitus  päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy Pappilansalmen ranta-asemakaavan (12.9.2013, täydennetty 26.2.2014).

Kaavamateriaali: marraskuussa 2013 olleen kaupunginhallituksen kokouksen liitteenä www.mikkeli.fi > Esityslistat ja pöytäkirjat > Kaupunginhallitus 25.11.2013 § 446.

Valtuustolle esitys uuden toiminnanohjausjärjestelmän hankinnasta  

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy uuden toiminnanohjausjärjestelmän hankinnan ja käyttöönoton.

Uusi toiminnanohjausjärjestelmä on osa Taitoa Oy:n suunnittelemaa valtakunnallista KuntaERP-järjestelmää, jonka ensimmäinen käyttöönottajakaupunki on Turku.

Järjestelmän käyttöönoton hinta on noin 1,2 miljoona euroa, joista noin 1 miljoona on investointikustannuksia. Noin 250 000 euroa syntyy vanhojen tietojärjestelmien alasajosta ja esijärjestelmien liittymämuutoksista.

Kaupungin omat työkustannukset muutoksen aikana ovat arviolta 240 000 euroa, mutta jatkossa uuden järjestelmän avulla henkilökunnan työaikaa ei enää tarvita niin paljon mekaaniseen työhön, esimerkiksi tietojen siirtämiseen.

Hankinta on välttämätön, koska entinen järjestelmä on tekniikaltaan vanhentunut.

Kaupunki myy osuutensa Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiöstä

Kaupunginhallitus päätti myydä osuutensa Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiöstä säätiölle.  Kaupungin myymä osuus on ollut entisellä Suomenniemen kunnalla.

City 2020 -projektin tilanne ja siinä valmistellun ideasuunnitelman käsittely

Kaupunginhallitus merkitsi City 2020 -projektin tilanteen tiedoksi ja päätti esittää valtuustolle, että keskustan ideasuunnitelmaa esitellään valtuuston kokouksessa 24.3.2014. Esittelyn yhteydessä valtuutetuilla on mahdollista antaa palautetta suunnitelmasta.

City 2020 -projektissa uudistetaan kaupunkikeskustan kauppakatuja. Tavoitteina on muun muassa parantaa kivijalkakaupan yritysten kilpailukykyä ja ideoida uusia asuinrakentamiseen sopivia tontteja keskustasta.

Lisätietoja: kaupunginhallituksen puheenjohtaja Seija Kuikka, puh. 044 794 2206

Aiheeseen liittyvää