Etusivu ›› Uutinen ›› Kaupunginhallituksen kokouspäätöksiä 31.3.2014
31.3.2014 - 16:36
Kaupunginhallituksen kokouspäätöksiä 31.3.2014
nuija.jpg
Kaupunginhallitus käsitteli vuoden 2013 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen. Kaupunginhallitus hyväksyi alustavasti Mikonkatu 6:n asemakaavan muutoksen ja jatkaa Keskustelua Rantakylän koulun hankesuunnitelmasta seuraavassa kokouksessaan.

Toimintakertomus 2013 – kaupunki kulkee kohti parempaa tuottavuutta ja digitaalisuutta

Kaupunginhallitus käsitteli vuoden 2013 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen. Lue lisää tiedotteesta.

Mikonkatu 6:n asemakaavan muutos

Kaupunginhallitus hyväksyi alustavasti asemakaavan korjatun muutosehdotuksen. Seuraavaksi muutosehdotus asetetaan julkisesti nähtäville ja siitä pyydetään viranomaislausunnot Etelä-Savon ELY:ltä, Etelä-Savon maakuntaliitolta, Museovirastolta, pelastuslaitokselta ja rakennusvalvonnalta.

Kaupungin ja maanomistajan välille laaditaan maankäyttösopimus.

Virka- ja tehtäväjärjestelyjä

Kaupunginhallitus päätti muuttaa kaupunginlakimiehen viran kelpoisuusehtoja. Ehdoista poistetaan perehtyneisyys kunnallishallintoon.

Kaupunginhallitus päätti muuttaa taloussuunnittelijan viran controllerin viraksi. Virkaan siirretään omalla suostumuksellaan taloussuunnittelija Tiina Viskari.

Kaupunginhallitus hyväksyi sijaisuusjärjestelyt ruoka- ja puhtauspalveluissa.

Europarlamenttivaalien ennakkoäänestys myös Palvelutalo Lehmuskodissa

Kaupunginhallitus vahvisti ennakkoäänestyspaikaksi myös Lehmuskodin, joka oli jäänyt epähuomiossa pois edellisestä päätöksestä.

Lausunto Etelä-Savon maakuntaohjelman 2014-2017 luonnoksesta

Kaupunginhallitus hyväksyi kehitysjohtajan valmisteleman vastauksen maakuntaohjelman luonnokseen.

Kiinteistökaupat

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy Kiinteistö Oy Kaituenhaka -nimisen ja Kiinteistö Oy Peitsarin Vatro -nimisen yhtiön osakekannan myynnin ja valtuuttaa kaupunginkanslian tekemään kauppakirjan.

Keskustelun aikana esittelijä täydensi esitystä siten, että koska kauppahinnat on laskettu vuodenvaihteen tilanteen mukaan, lopulliset euromäärät täytyy tarkistaa kaupantekoajankohtaa vastaaviksi.

Rakennusten ja osakkeiden realisointisuunnitelma 2014

Kaupunginhallitus hyväksyi vuoden 2014 rakennusomaisuuden ja osakkeiden realisointisuunnitelman.

Rantakylän yhtenäiskoulun korjauksen ja laajennuksen hankesuunnitelma

Kaupunginhallitus keskusteli Rantakylän koulun hankesuunnitelmasta. Hankkeen kustannusarvio on noin 10 miljoonaa, joka jaetaan vuosille 2015 – 2018. Vuodelle 2015 on 100 000 euroa suunnitteluun, vuonna 2016 varaus on 2 miljoonaa euroa ja vuonna 2017 varaus on 4 miljoonaa euroa. Vuoden 2018 määrärahatarve on noin 4 miljoonaa euroa.

Kaupunginhallitus käsittelee asiaa uudestaan seuraavassa kokouksessaan.

Vuoden 2013 talonrakennusinvestointihankkeiden kustannusselvitykset

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi päiväkoti Vilttihatun, Lähemäen lastentalon, Saksalan päiväkodin ja Monitoimikentän eli Hänskin kustannusselvitykset.

Kaupungin vieraanvaraisuus St Michel -raveissa on euro kävijää kohden

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä Mikkelin Ravirata Oy:n yhteistyötarjouksen ja valtuutti kaupunginkanslian tekemään ja allekirjoittamaan sopimuksen Mikkelin Ravirata Oy:n kanssa. Kaupunki tekee yhteistyösopimuksen, jonka arvo on yksi euro tapahtumassa kävijää kohden, kuitenkin korkeintaan 25 000 euroa. Sopimuksen mukainen summa maksetaan tapahtuman jälkeen, kun kävijämäärä on selvillä.

Lupaus 2016 -ohjelman toteuttamissuunnitelma

Kaupunginhallitus hyväksyi ohjelman toteuttamissuunnitelman. Lupaus 2016 tähtää siihen, että Mikkeli on Suomen ensimmäinen digitaalinen kaupunki vuonna 2016.

Lisätietoja: kaupunginhallituksen puheenjohtaja Seija Kuikka, 044 794 2206.

Aiheeseen liittyvää