Etusivu ›› Uutinen ›› Kaupunginhallituksen kokouspäätöksiä 3.2.2014
3.2.2014 - 19:11
Kaupunginhallituksen kokouspäätöksiä 3.2.2014
pj_nuija.jpg
Mikkelin kaupunginhallitus muun muassa hyväksyi Kirkonvarkauden asemakaavaluonnoksen. Kaupunginhallitus myös myönsi 584 000 euroa toiminta-avustuksia yhdistyksille ja hyväksyi suunnitelmat koululaisten ja opiskelijoiden kesätyöllistämisestä. Kaupunginhallitus myös poikkeuksellisesti käytti otto-oikeuttaan kasvatus- ja opetuslautakunnan päätöksestä, joka koski koulujen oppilasalueita.

Rämälän ja Haukivuoren koulujen oppilasalueet

Kaupunginhallitus päätti käyttää otto-oikeuttaan kasvatus- ja opetuslautakunnan päätöksestä 23.1.2014, joilla oli vahvistettu Rämälän ja Haukivuoren koulujen oppilasalueet. Asia valmistellaan uudelleen kaupunginhallituksen kokoukseen 3.3.2014, ja sitä ennen kyseessä olevien oppilasalueiden lasten vanhemmille järjestetään lisäkuuleminen.   

Keskustelussa myös todettiin, että vanhemmat voivat aina valita lapselleen muun kuin lähikoulun, mutta silloin vanhemmat vastaavat koulumatkakustannuksista itse.

Päätös syntyi äänestystuloksella 10 – 5. Kaupunginjohtajan esityksen puolesta eli otto-oikeuden käyttämisestä äänestivät jäsenet Hannu Kilkki, Mauri Miettinen, Olli Nepponen, Heikki Nykänen, Jukka Pöyry, Armi Salo-Oksa, Markku Siitari, Jaana Vartiainen, Juha Vuori ja Jaakko Väänänen.

Otto-oikeuden käyttämättä jättämisen puolesta äänestivät jäsenet Outi Kauria, Seija Kuikka, Raine Lehkonen, Veli Liikanen ja Arto Seppälä.

Kirkonvarkauden asemakaavaluonnos

Kaupunginhallitus hyväksyi alustavasti Kirkonvarkauden asemakaavaluonnoksen, jolle sijoittuu myös asuntomessualue. Asemakaavassa on kaksi eri vaihtoehtoa. Toisessa vaihtoehdossa kokoojakatu kulkee koko kaava-alueen halki ja yhdistyy museotiehen kaava-alueen eteläosassa, toisessa vaihtoehdossa kokoojakatu yhdistyy museotiehen kaava-alueen keskiosassa.

Valtaosa alueen tonteista on omakotitalotontteja, ja kummassakin vaihtoehdossa on kymmenkunta omarantaista tonttia. Asuntomessutonttien määrä on noin 30.

Seuraavaksi kaavaluonnos asetetaan julkisesti nähtäville ja siitä pyydetään viranomaislausunnot.

Keskussairaalan alueen asemakaavan muutosehdotus

Kaupunginhallitus hyväksyi alustavasti keskussairaalan alueen asemakaavan muutosehdotuksen.

Asemakaavan muutoksella mahdollistetaan sairaalan alueen lisärakentaminen.

Seuraavaksi kaavaluonnos asetetaan julkisesti nähtäville ja siitä pyydetään viranomaislausunnot.

Haukivuoren seurakuntatalon korttelin asemakaavan muutos

Kaupunginhallitus hyväksyi alustavasti Mikkelin kaupungin Haukivuoren seurakuntatalon korttelin ja sen lähiympäristöä koskevan asemakaavan muutosehdotuksen.

Seuraavaksi kaavaluonnos asetetaan julkisesti nähtäville ja siitä pyydetään viranomaislausunnot. Ehdotus myös lähetetään tiedoksi ulkopaikkakuntalaisille maanomistajille.

Metsä-Sairilan osayleiskaavan ja asemakaavan valitusasiat

Kaupunginhallitus antoi selityksen ja vastaselityksen Metsä-Sairilan osayleiskaavan ja asemakaavan valitusasiasta.

Päiväkotien lakkauttamiset

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että ryhmäperhepäiväkoti Satumetsä sekä ryhmäperhekodit Pikkurilli ja Marakatti lakkautetaan 1.8.2013 alkaen. Päiväkotien toiminnat ovat loppuneet 31.7.2013.

Harjumaan ja Hiirolan koulun lakkauttaminen

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se lakkauttaa Harjumaan ja Hiirolan koulut 1.8.2014 lukien.

Lakkautusesitykset pohjautuvat vuonna 2013 työskennelleen palveluverkkotyöryhmän ehdotukseen.

Kuopion hallinto-oikeuden päätökset esiopetuksen hallinnollisesta asemasta ja järjestämistavasta päivähoidon sivistystoimeen siirron jälkeen

Kaupunginhallitus jätti asian pöydälle.

Kuopion hallinto-oikeus oli todennut, että kaupunginhallitus oli tehnyt lainvastaisen päätöksen lakkauttaessaan esiluokanopettajien virkoja ja perustaessaan lastentarhanopettajien toimia. Muutokset liittyivät päivähoidon siirtymiseen sosiaalitoimesta sivistystoimeen.  

Valtuustoaloite Mikkelin kaupungin henkilöstön sairauspoissaolopäivien vähentämisestä

Valtuutettu Raimo Heinänen oli esittänyt 7.10.2013 perussuomalaisten valtuustoryhmän valtuustoaloitteen, jossa vaadittiin selvitystä kaupungin henkilöstön sairauspoissaolopäivien suuresta määrästä ja toimenpiteitä asian kohentamisesta.

Kaupunginhallitus sai selvityksen henkilöstön sairauspoissaolopäivistä.  Selvityksessä muun muassa todettiin, että sairauspoissaolot ovat vähentyneet ja ne ovat Mikkelissä pienemmät kuin Suomen kunnissa keskimäärin.

Konsernipalveluiden käyttösuunnitelma 2014

Kaupunginhallitus hyväksyi kaupungin konsernipalveluiden käyttösuunnitelman.

584 000 eurolla toiminta-avustuksia vuodelle 2014

Kaupunginhallitus myönsi avustuksia 584 000 eurolla alkuperäisessä esityksessä olleen 586 500 euron sijaan. Summa pieneni 2500 eurolla, koska kaupunginjohtaja muutti kokouksessa esitystään siten, että Event Production Finland Oy/Jäätorin tapahtumalle ei myönnettäisi avustusta. Jäätori saa avustusta muualta kaupungin organisaatiosta.

Kaupunginjohtajan esityksestä avustuksen maksamisen edellytykseksi lisättiin, että avustusta saava yhteisö toimittaa tilinpäätöstietonsa tai muut vastaavat taloustietonsa kaupungille. Avustusta ei myöskään myönnetä, mikäli avustuksensaaja on saanut avustusta muualta Mikkelin kaupungilta.

Keskustelun aikana Jukka Pöyry esitti seuraavia muutoksia: 
- Event Production Finland Oy/Kesäkatu tapahtuman avustusta pienennetään 1000 eurolla  eli avustusta myönnetään  4000 euroa
- Mikkelin Urheiluautoilijat ry:lle myönnetään 16 000 euron sijasta 13 000 euroa
- Profest Oy:lle myönnetään 20 000 euron sijasta 16 000 euroa.

Koska kukaan ei kannattanut Pöyryn esityksiä, ne raukesivat.

Satu Taavitsainen, Kirsi Olkkonen ja Armi Salo-Oksa ilmoittivat olevansa esteellisiä ja poistuivat kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.

Suurimmat avustukset saavat Suomen Elinkeinoelämän Keskusarkiston Säätiö, 170 000 euroa, ja Mikkelin Musiikkijuhlien kannatusyhdistys, 100 000 euroa. Lisäksi kaupunginhallitus halusi jättää mahdollisuuden vuoden aikana tuleville tapahtumille myönnettäviin avustuksiin.

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen europarlamenttivaaleja 2014 varten

Kaupunginhallitus päätti pyytää puolueiden paikallisilta kunnallisjärjestöiltä tai puolueosastoilta ehdotuksia henkilöistä europarlamenttivaalien vaalilautakuntiin ja vaalitoimikuntiin.

Ehdokkaita saavat esittää kaikki ne puoluerekisteriin merkityt puolueet, joilla oli edellisissä eduskuntavaaleissa ehdokkaita.

Ehdotukset henkilöistä tulee toimittaa Mikkelin kaupunginkansliaan viimeistään perjantaina 21.2.2014.

Etelä-Savon pelastuslaitokselle 350 000 euron lisämääräraha

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy Etelä-Savon pelastuslaitoksen investointeihin 350 000 euron lisämäärärahan ja investoinnin vuotuisia poistoja vastaavan tulomäärärahalisäyksen.

Etelä-Savon pelastuslaitos tuottaa ensihoidon palvelut myös Itä-Savon sairaanhoitopiirille. Lisämääräraha tarvitaan kolmen ambulanssin hankintaan Itä-Savon sairaanhoitopiirin alueelle.

Koululaisten ja opiskelijoiden kesätyöllistäminen 2014

Mikkelin kaupunki työllistää kesällä noin 340 koululaista ja opiskelijaa. Kesätyöllistämiseen on varattu noin 393 000 euroa.

Työsuhteet kestävät kuukauden, ja palkka on koululaisille reilut 800 euroa ja opiskelijoille noin 1100 euroa. Kesätyöpaikkojen hakuaika alkaa 20.2.2014.

Työsuojelutoiminnan organisointi Mikkelin kaupungissa 1.1.2014- 31.12.2017

Kaupunginhallitus hyväksyi kaupungin työsuojeluorganisaation vuoden 2017 loppuun asti.

Kaupungin työsuojelutoimikunnassa on viisi vaaleilla valittua henkilöstön edustajaa, kaksi työnantajan edustajaa sekä työsuojeluvaltuutetut ja työsuojelupäällikkö.

Vuosilomamääräysten muutokset

Kaupunginhallitus päätti, että vuosiloman siirtäminen työkyvyttömyyden johdosta edellyttää kaupungin henkilöstöltä 1.3.2014 lukien hyväksyttävän lääkärintodistuksen esittämistä. Jos työkyvyttömyysaika on enintään viisi päivää, todistukseksi riittää työterveyshoitajan todistus.

Terveydensuojelulain ja luottamushenkilön tiedonsaantioikeuden noudattaminen

Kaupunginhallitukselle oli esitetty yksityishenkilön toimittama kirje, jossa ilmaistiin tyytymättömyys ympäristölautakunnan päätöksiin.

Kaupunginhallitus totesi, ettei sillä ole toimivaltaa puuttua asiaan.

Mikkelin työllisyydenhoidon seuranta

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi työllisyydenhoidon seurantatiedot.

Työttömien määrä on noussut noin 2 % edellisvuodesta.

Joulukuun lopussa 2013 Etelä-Savossa oli työttömänä  9 535 henkilöä eli 14 % työvoimasta. Työttömiä oli lähes 900 enemmän kuin vuotta aikaisemmin ja 1607 enemmän kuin syyskuussa 2013.

Mikkelin seutukunnan työttömyysaste oli 13,4 % (syyskuussa 11,4 %) ja Mikkelin kaupungin 13,5 % (syyskuussa 11,5 %).

Alle 25-vuotiaita oli joulukuun lopussa Etelä-Savossa työttömänä 1219, mikä on 264 enemmän kun marraskuussa ja 90 enemmän kun vuotta aikaisemmin.  Nuorten osuus kaikista työttömistä joulukuussa 2013 oli 13 %.

Vuoden 2013 kunniamerkkien luovuttaminen

Tasavallan presidentti on 6.12.2013 myöntänyt seuraavat kunniamerkit:

Suomen Leijonan ritarikunnan I luokan ritarimerkki: johtava ylilääkäri Hans Gärdström
Suomen Leijonan ritarikunnan ansioristi: lukion lehtori Heikki Kupiainen
Suomen Valkoisen Ruusun ritarikunnan I luokan mitali kultaristein: terveydenhoitaja Soili Nenonen
Suomen Valkoisen Ruusun ritarikunnan I luokan mitali kultaristein: apulaisosastonhoitaja Hanneli Seppänen

Kunniamerkit luovutetaan kaupunginvaltuuston kokouksen yhteydessä 17.2.2014.

Samassa kokouksessa luovutetaan vuoden 2013 Pro Mikkeli -mitali. Mitalin luovuttaa kaupunginhallituksen puheenjohtaja Seija Kuikka.

Lisätietoja
Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Seija Kuikka, puh. 044 794 2206