Etusivu ›› Uutinen ›› Kaupunginhallituksen kokouspäätöksiä 7.4.2014
7.4.2014 - 17:53
Kaupunginhallituksen kokouspäätöksiä 7.4.2014
nuija.jpg
Kaupunginhallitus muun muassa ohjeisti asuntomessualueen asemakaavaluonnoksista jatkosuunnitteluun vaihtoehdon 1, jossa kokoojakatu kulkee koko alueen halki. Kaupunginhallitus päätti esittää valtuustolle, että se hyväksyy Rantakylän koulun hankesuunnitelman.

Vastaus valtuustoaloitteeseen työllisyydenhoidosta

Kaupunginhallitus sai tiedokseen elinvoima- ja kilpailukykypalveluissa laaditun selvityksen vastauksena perussuomalaisten valtuustoaloitteeseen, joka koski pitkäaikaistyöttömien määrän ja työllisyydenhoitokulujen vähentämistä. Selvityksessä muun muassa todettiin, että uudenlainen kumppanuussopimus järjestöjen kanssa on juuri solmittu.

Kaupunginhallitus päätti esittää selvityksen valtuustolle vastauksena aloitteeseen.

Avustusohjeet uudistetaan

Kaupungin eri toimialat myöntävät vuosittain avustuksia noin 8 miljoonan euron verran. Kaupungin avustusohjeet yhdenmukaistetaan ja avustusten hakuaika yhtenäistetään vuoden 2014 aikana.

Yhdenmukaistamiseen perustetaan työryhmä, jonka puheenjohtajaksi tulee kehitysjohtaja Soile Kuitunen ja sihteeriksi kehityspäällikkö Merja Airas. Kaupunginhallitus hyväksyi yhdenmukaistamistyöryhmän perustamisen ja vahvisti sen kokoonpanon. Uudet avustusohjeet on tarkoitus saada käyttöön vuoden 2015 talousarvion avustusten hakumenettelyssä.

Nuoriso-ohjaaja Kepa Laitsaaresta hallintovastaava

Kaupunginhallitus päätti lakkauttaa nuoriso-ohjaajan toimen ja perustaa sen tilalle hallintovastaavan toimen. Uuteen toimeen siirretään omalla suostumuksellaan nuoriso-ohjaaja Kepa Laitsaari.

Tehyn luottamusmiesorganisaatio päivitetään

Kunta-alan sopimus- ja neuvottelujärjestelmää on uusittu syksyllä 2013 ja hoitohenkilöstöä edustamaan on perustettu uusi pääsopijajärjestö, Kunta-alan koulutettu hoitohenkilöstö KOHO ry. Sen myötä aiemmin SuPerin edustama TNJ on lakannut olemasta pääsopijajärjestö.

Järjestelyn vuoksi myös Mikkelin kaupunki on neuvotellut Tehyn paikallisten edustajien kanssa uuden luottamusmiessopimuksen. Erona entiseen on se, että Tehyllä aiemmin ollut pääluottamusmiehen asemassa ollut luottamusmies muuttuu pääluottamusmieheksi.

Kaupunginhallitus hyväksyi uuden pääluottamusmiessopimuksen.

Pankkitilien käyttöoikeudet päivitetään ja konsernitilisopimusta jatketaan

Kaupunginhallitus päätti esittää valtuustolle, että se hyväksyy kaupungin pankkitilien käyttöoikeuksien muutokset ja jatkaa kaupungin konsernitiliä ja siihen liitettyjä palveluita koskevaa sopimusta vuoden 2016 loppuun asti.

Veteraanipäivän pääjuhlaa 2014 vietetään Mikkelissä

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi veteraanipäivän tapahtumakokonaisuuden ja hyväksyi tehdyt toimenpiteet. Tapahtuman verkkosivut ovat osoitteessa www.kansallinenveteraanipaiva.fi.

Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmat päivitetään

Kaupunginhallitus päätti esittää valtuustolle, että se hyväksyy Hanhikankaan, Pursialan ja Porrassalmen pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien päivitykset ja Parkatinkankaan sekä Huosiuskankaan pohjavesialueen suojelusuunnitelmat.

Ristiinan kirkonkylän seudulle uusi yleiskaava ja Mikkelin kantakaupungille uusi osoyleiskaava

Kaupunginhallitus hyväksyi Ristiinan kirkonkylän seudun osayleiskaavan suunnittelu- ja mitoitusperusteet.

Kaupunginhallitus hyväksyi Mikkelin kantakaupungin osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman tavoitteineen ja päätti lähettää sen tiedoksi kaupunginvaltuustolle.

Ristiinan lämpölaitos myydään Etelä-Savon Energialle

Kaupunginhallitus päätti, että Ristiinan lämpölaitos myydään Etelä-Savon Energia Oy:lle 210 000 eurolla.

Mikkelin kaupunki on marraskuussa 2013 ostanut Ristiinan Bionenergia Oy:ltä Ristiinan koulukeskuksen lämpölaitoksen. Kauppa perustui aiemmin tehtyyn sopimukseen, jolla Ristiinan kunta eli nykyisin Mikkelin kaupunki lunasti lämpölaitoksen 10 vuoden aikana omistukseensa.

Lämpölaitoksen käytännön toiminnasta on 2.12.2013 alkaen vastannut Etelä-Savon Energia Oy.

Asuntomessualueen asemakaava jatkosuunnitteluun

Kaupunginhallitus päätti, että Kirkonvarkauden asuntomessualueen sisältävän asemakaavan suunnittelua jatketaan vaihtoehdon 1 pohjalta.

Asemakaavasta tehtiin kaksi luonnosta, joiden merkittävin ero oli aluetta halkovan kokoojakadun pituus. Nyt valitussa vaihtoehdossa kokoojakatu halkoo kaavoitettavan alueen koko pituudeltaan.

Kaupunginhallitus antoi jatkovalmisteluohjeeksi, että valmistelussa tulee kiinnittää erityistä huomiota niihin kohtiin, joissa kokoojakatu liittyy Porrassalmen museotiehen. 

Kaupunginhallituksen hyväksymä vaihtoehto katsottiin kokonaisuuden kannalta toimivammaksi, koska siinä Porrassalmen museotie muuttuu pitemmältä matkalta kevyen liikenteen väyläksi ja näin ollen turvallisemmaksi. 

Lausunto Itä-Suomen aluehallintovirastolle vesilain mukaisesta lupahakemuksesta

Kaupunginhallitus päätti antaa lausunnon aluehallintovirastolle yksityishenkilöiden hakemasta rakennusluvasta. Lupahakemus koskee jo tehtyjä rakenteita.

Rantakylän koulun hankesuunnitelma hyväksyttiin

Kaupunginhallitus päätti esittää valtuustolle, että se hyväksyy Rantakylän koulun hankesuunnitelman. Jatkosuunnittelussa tulee huomioida mahdollisen alueellisen Rantakylän neuvolan tilantarve ja tarkastella kriittisesti oppilasennustetta eli tilojen mitoitusperustetta.

Arja-Leena Saastamoisesta uusi talousjohtaja

Kaupunginhallitus päätti valita Mikkelin kaupungin talousjohtajaksi kauppatieteiden lisensiaatti, ekonomi Arja-Leena Saastamoisen. Saastamoinen siirtyy virkaan Esedun hallinto- ja talousjohtajan virasta.

 

Lisätietoja
kaupunginhallituksen puheenjohtaja Seija Kuikka, puh. 044 794 2206.