Etusivu ›› Uutinen ›› Kaupunginhallituksen päätöksiä 15.9.
15.9.2014 - 18:15
Kaupunginhallituksen päätöksiä 15.9.
nuija.jpg
Mikkelin kaupunginhallitus muun muassa merkitsi tiedoksi katsauksen taloustilanteesta. Ennusteen mukaan toteutuma on 4,6 miljoonaa euroa alijäämäinen.

Valtuustoaloitteet Anttolan kanavasta ja Mikkelin vesiliikenteestä

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle vastaukset kahteen valtuustoaloitteeseen ja esittää niiden toteamista loppuunkäsitellyiksi.

Anttolan kanavan toteuttaminen ei ole selvityksen mukaan mahdollista.

Vesiliikenteen rajoittamisesta tehdystä aloitteesta tekninen toimi katsoo, että Mikkelin alapuolisen Saimaan vesistön kohdalla alusten synnyttämien haitallisten aaltovaikutusten ja siihen oleellisesti vaikuttavan venekannan muutoksen tarkkailua on jatkettava. Samalla on syytä järjestää Mikkelin kaupungin vesialueella laajempi Saimaan vesiväylät läpikäyvä maastokäynti, jonka tuloksena tulee syntyä näkemys ongelmallisiksi koetuista väylien kohdista.

Opiskelija-asioiden neuvottelukunnan jäsenet

Kaupunginhallitus nimeää opiskelija-asioiden neuvottelukuntaan elinvoima- ja kilpailukyky palveluista kaupungin kehitysjohtaja Soile Kuitusen, sivistystoimesta kulttuurijohtaja Marita Kajanderin ja teknisestä toimesta projektikoordinaattori Heikki Mannisen.  Kukin neuvottelukunnan työskentelyyn osallistuva organisaatio vastaa omien edustajiensa kokouskulujen korvaamisesta.

Talousraportointi

Kaupunginhallitus merkitsi taloustilanteen tiedoksi. Alkuvuoden aikana verotulojen kertymä on ennakoitua suurempi. Valtionosuudet ovat edellisvuoden tasolla eli vähemmän kuin on arvioitu.

Tämänhetkisen ennusteen mukaan talous on melkein 4,6 miljoonaa euroa alijäämäinen.

Kaava-asioita

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy Löydön kartanon ranta-asemakaavan.

Kaupunginhallitus päätti palauttaa Visulahden asemakaavaehdotuksen uuteen valmisteluun.

Muita asioita

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi suunnitelmat kaupungin hankintamenettelyjen kehittämisestä. Vuosittain kaupungin hankintakustannukset ovat yli 200 miljoonaa euroa.

Kaupunginhallitus päätti käynnistää Kuntatieto-ohjelman pilotoinnin. Ohjelmalla raportoidaan taloustietoja Tilastokeskukselle. Projektin kokonaiskustannus on 250 000 euroa, josta valtiovarainministeriön rahoitusosuus on reilut 187 000 euroa ja Mikkelin kaupungin reilut 62 000 euroa.

Kaupunginhallitus hyväksyi Vaalijalan kuntayhtymän kehyssuunnitelman vuosille 2015 - 2017.

Kaupunginhallitus totesi, että Etelä-Savon 2. vaihemaakuntakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa on huomioitu Mikkelin kaupungin esittämät maakuntakaavoitusta koskevat päivitystarpeet. Mikkelin kaupungilla ei ole lisättävää laadittuun vaihemaakuntakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan. Kaupunginhallitus nimesi puheenjohtaja Seija Kuikan edustamaan Mikkelin seutua Etelä-Savon 2. vaihemaakuntakaavan seurantaryhmään.

Kaupunginhallitus hyväksyi Sotahistoriakeskus Mikkeli -esiselvityshankkeen ohjausryhmän kokoonpanon ja nimesi edustajakseen ohjausryhmään Olli Nepposen. Muut ohjausryhmän jäsenet: Kimmo Mikander, kaupunginjohtaja, ohjausryhmän puheenjohtaja
Vesa Tervo, Jalkaväen Säätiön puheenjohtaja
Matti Karttunen, museotoimen johtaja
Jouni Riihelä, tekninen johtaja
Maisa Häkkinen, matkailujohtaja, Miset Oy
Juha Ropponen, ohjelmajohtaja, LUPAUS 2016 -ohjelma
Pia Puntanen, projektipäällikkö, ohjausryhmän sihteeri
Heli Gynther, kehityspäällikkö, Etelä-Savon maakuntaliitto, asiantuntijajäsen

Kaupunginhallitus hyväksyi julkisen hallinnon asiointipisteen pilottiaikataulun muutoksen. Asiointipiste avataan kaupungin virastotalolla tiistaina 23.9. Pisteessä on saatavilla kaupungin palvelujen lisäksi joitakin Kelan, verohallinnon, TE-palvelujen, poliisin ja maistraatin palveluja.

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi ja päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se merkitsee tietoonsa saatetuksi Etelä-Savon Energia Oy:n osavuosikatsauksen 2014.

Lisätietoja:
kaupunginhallituksen puheenjohtaja Seija Kuikka, p. 044 794 2206

 

Aiheeseen liittyvää