Etusivu ›› Uutinen ›› Kaupunginhallituksen päätöksiä 18.8.
18.8.2014 - 18:18
Kaupunginhallituksen päätöksiä 18.8.
nuija.jpg
Kaupunginhallitus muun muassa sai tiedokseen talouden seurantatiedot heinäkuun lopun tilanteesta ja hyväksyi vuoden 2015 talousarvioraamin. Kaupunginhallitus sai myös tilannekatsauksen Ensineuvon puhelinpalvelun toimivuudesta.

Vastaukset kolmeen valtuustoaloitteeseen

Kaupunginhallitus päätti esittää valtuustolle, että se merkitsee tiedoksi seuraavat vastaukset kolmeen valtuustoaloitteeseen:
- Valtuustoaloite lähi- ja luomuruuan lisäämiseksi kaupungin ruokapalveluissa: Kaupungin ruoka- ja puhtauspalvelujen vastauksessa muun muassa todetaan, että kaupunki on tehnyt vuosien ajan systemaattista työtä lisätäkseen eteläsavolaisten tuotteiden käyttöä ja että lähitoimittajilta ostetun ruuan osuus on 21 % kaikista ostoista. Kaupunki on mukana hankintarenkaassa, joka hyväksyy myös osatarjoukset eli tukee näin paikallisten tuottajien pääsyä tarjouksiin mukaan.
- Valtuustoaloite kansallisen kaupunkipuiston perustamiseksi Mikkeliin: Kaupungin teknisen toimen vastauksessa muun muassa todetaan, että aloitteessa esitetty virkistysalueiden ketju kaupungin keskustan ympärillä on jo olemassa, joten puistostatuksen hakeminen ei ole tarpeen. Keskustelun aikana kaupunginjohtaja täydensi esitystään siten, että kansallisen kaupunkipuiston hakemisen edellytykset selvitetään meneillä olevan yleiskaavatyön yhteydessä. Täydennetty esitys hyväksyttiin.
- Valtuustoaloite III luokan yksityisteiden peruskunnostuksen edistämiseksi Mikkelissä: Maaseutu- ja tielautakunnan vastauksessa todetaan, että aloitteessa mainitun kaltaisille teille ei myönnetä parantamisavustusta muutoin kuin erityistapauksissa. Keskustelun aikana jäsen Jaakko Väänänen esitti, että päätökseen lisättäisiin maininta siitä, että myös III luokan yksityistiet otettaisiin peruskunnostusavustusten piiriin. Esitystä ei kannatettu, joten se raukesi.

Työttömien määrä noudattaa valtakunnallista trendiä

Etelä-Savossa oli kesäkuun 2014 lopussa reilut 9000 työtöntä, mikä on 13,4 % työvoimasta. Mikkelissä työttömyysprosentti oli 13,3, ja koko maassa työttömien osuus oli 11,5 %. Maakunnan työllisyyden kehittyminen noudattaa valtakunnallista suuntausta eli työttömien määrä on kasvanut.

Kuntouttavassa työtoiminnassa olevien työttömien määrä on lisääntynyt. Mikkelissä aktivointiaste on 4 prosenttiyksikköä yli valtakunnallisen keskiarvon.

Luottamushenkilöiden palkkiosäännöstä tulkintaohje

Kaupungin luottamushenkilöiden nykyinen palkkiosääntö on hyväksytty joulukuussa 2012. Kaupunginhallitus hyväksyi säännön tulkintaohjeen ja päätti, että ohje astuu takautuvasti voimaan vuoden 2014 alusta.

Mikkeli ei hae harkinnanvaraista valtionosuuden korotusta

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunki ei hae kuntien harkinnanvaraisen valtionosuuden korotusta vuonna 2014.

Talousarvioraami 2015

Kaupunginhallitus hyväksyi talousarvioraamin, johon oli tehty hallituksen 9.6.2014 kokouksessaan antamien ohjeiden mukaiset tarkistukset. Tarkistettuihin esityksiin sisältyy muun muassa tilojen käytön tehostamista sekä palveluverkon, palvelutarjonnan ja henkilöstörakenteen kriittistä arviointia. Vähennykset toimialoittain:
- sosiaali- ja terveystoimi 1,3 miljoonaa ja sairaanhoitopiirin laskutuksesta 1 miljoona
- kasvatus- ja opetuslautakunta 1 miljoona
- kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta 0,5 miljoonaa
Lisäksi Tilakeskuksen esityksestä poistettiin 750 000 euroa.

Henkilöstömenot kurissa mutta talousennuste 4,6 miljoonaa euroa alijäämäinen

Kaupungin tilinpäätös on ennusteen mukaan jäämässä reilusti alijäämäiseksi, mikä johtuu sekä toimintatuottojen ennakoitua pienemmästä kertymästä että erityisesti ostopalvelujen ylityksistä.

Sen sijaan henkilöstökulut ovat ennusteen mukaan edelleen alle budjetoidun.

Taloudellisen tilanteen oikaisemiseksi kaupunginhallitus valtuutti viranhaltijoita seuraaviin toimenpiteisiin:
- rekrytoinneista toteutetaan vain välttämättömät
- hankinnoista pidättäydytään ja ostopalveluja harkitaan tarkasti
- sairaanhoitopiiriä velvoitetaan toteuttamaan oma tuottavuusohjelmansa
- avustukset tarkastellaan kriittisesti.
Toimialajohtajat raportoivat toimien vaikutuksista kaupunginjohtajalle ja kaupunginhallitukselle.

Maksuaikataulumuutos Mikkelin toimintakeskukselle

Kaupunginhallitus hyväksyi Mikkelin toimintakeskuksen hakemuksen mukaisesti muutoksen yhdistyksen maksuaikatauluihin. Toimintakeskus on tehnyt kaupungin kanssa työllisyydenhoidon kehittämiskumppanuussopimuksen, jonka tarkoituksena on työllistää pitkäaikaistyöttömiä ja samalla vähentää merkittävästi työllisyydenhoidon kokonaiskustannuksia.

Valtion kehittämis- ja hallintokeskuksen yhtenä sijaintipaikkavaihtoehtona Mikkeli

Kaupunginhallitus hyväksyi lausunnon uusista aluehallintovirastojen ja ely-keskusten hallintokeskusten sijaintipaikoista. Mikkeli on yksi kuudesta mahdollisesta keskuspaikasta.

Lausunnon mukaan Mikkeli olisi kummankin keskuksen luonteva sijaintipaikka. Uudet keskukset aloittavat toimintansa vuoden 2015 alussa.

Kolmen päiväkodin lakkauttaminen ja yhden uuden perustaminen

Kaupunginhallitus päätti esittää valtuustolle, että Lehmuskylän, Pankarannan ja Siekkilän päiväkodit lakkautetaan siinä vaiheessa kun Taitolan tiloihin rakenteilla oleva Kalevankankaan päiväkoti valmistuu.

Vanhalan koulun korjaukseen 1,1 miljoonaa euroa

Kaupunginhallitus päätti esittää valtuustolle, että se hyväksyy esityksen mukaisesti Vanhalan koulun remonttisuunnitelmasta laajemman vaihtoehdon, jonka kustannusarvio on 1,1 miljoonaa euroa.

Ensineuvon tilannekatsaus

Terveyspalveluiden johtaja Minna Mutanen esitteli Ensineuvon puhelinpalvelun toimivuutta. Jonotusajat ovat tänä vuonna olleet keskimäärin 3 – 7 minuuttia. Viiden minuutin sisällä  vastataan 49 – 78 prosentissa puheluista. Pisimmät jonotusajat olivat helmikuussa, jolloin oli flunssaepidemia. Kokonaisuutena vastausnopeus ja vastausprosentit ovat parantuneet.

Muita asioita

Kaupunginhallitus myös
- hyväksyi anomuksen aravarajoitusten poistamisesta kaupungin vuokratalosta (Karsikkoniementie, Ristiina)
- päätti palauttaa uuteen valmisteluun yksityishenkilön oikaisuvaatimuksen, joka koski energia-avustuksen myöntämättä jättämistä
- päätti esittää valtuustolle, että se hyväksyy Tarsalanjärven vesiosuuskunnan vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen esityksen mukaisesti
- päätti esittää valtuustolle, että se merkitsee tietoonsa saatetuksi Etelä-Savon Energia Oy:n vuosikatsauksen

Lisätietoja
Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Seija Kuikka, p. 044 794 2206

 

Aiheeseen liittyvää