Etusivu ›› Uutinen ›› Kaupunginhallituksen päätöksiä 22.9.
22.9.2014 - 17:59
Kaupunginhallituksen päätöksiä 22.9.
nuija.jpg
Kaupunginhallitus muun muassa käsitteli heinäkuun 2014 lopun taloustilanteen ja päätti esittää valtuustolle muutaman muutoksen määrärahoihin. Hallitus hyväksyi äänestyksen jälkeen kumppanuussopimuksen Jukurien kanssa.

Talouden seuranta heinäkuu 2014

Kaupunginhallitus totesi talouden tilanteen ja päätti esittää seuraavia muutoksia:

Lisämäärärahat käyttötalouteen:
- Maahanmuuttajatyö Mäntyharju: lisämääräraha tuloihin 265 000 euroa ja menoihin 237 500 euroa.

Investointimääräraha:
- KuntaERP:n hankintaan miljoona euroa

Määrärahojen sitovuustasojen ja kohdentamisen muutokset:
- sosiaaliseen työllistämiseen varatut määrärahat 239 600 euroa konsernipalveluiden elinvoima- ja kilpailukykypalveluihin työllisyyden hoitoon 
- kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunnan tilille Kilpahalli yhteensä 109 000 euroa alun perin esityksessä olleen 100 000 euron sijaan. Muutosta esitti keskustelun aikana Arto Seppälä Heikki Nykäsen kannattamana.

Tulojen ja menojen vähennykset:
- Etelä-Savon pelastuslaitoksen tulosyksiköltä määrärahan vähennys tuloista vajaat 2 miljoonaa euroa ja  menoista 1,8 miljoonaa euroa liitteen (ESPL ensihoito, ensivaste 2014 talousarviomuutokset) mukaisesti.

Mikkeli mukaan Itä-Suomen kalatalousryhmän kehittämisohjelmaan

Kaupunginhallitus päätti osallistua Itä-Suomen kalatalousryhmän kehittämisohjelmaan vuosille 2014–2020.

Mikkelin kaupungin kuntarahoitusosuus vuosittain on noin 2400 euroa ja osuus koko ohjelmakaudella 2014-2020 yhteensä noin 14 500 euroa. Kustannukset maksetaan kaupunginhallituksen kehittämismäärärahasta.

Orijärven palvelukodille esitetään investointiavustusta ja korkotukilainaa

Kaupunginhallitus päätti esittää Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukselle (ARA), että Vaalijalan kuntayhtymälle myönnetään Orijärven palvelukodin rakentamiseen investointiavustusta 50 % kohteen rakentamiskustannuksista ja  korkotukilainaa 50 % kohteen rakentamiskustannuksista.

Maankäyttökustannusten huojennukset Pitkäjärvellä

FH Invest on esittänyt maankäyttömaksujen huojentamista Pitkäjärven alueella.

Sopimusmuutoksen euromääräinen huojennusvaikutus on 68 600 euroa jo rakennetuista tonteista. Vielä rakentamattomien kahden tontin huojennusvaikutuksen suuruus voi maksimissaan olla noin 83 000 euroa. Summa riippuu siitä, kuinka paljon rakennusoikeutta käytetään.

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä FH Invest Oy:n esittämän pyynnön maankäyttömaksujen maksuperusteen muutoksesta.

Jäsen Jukka Pöyry esitti, että asia palautetaan uuteen valmisteluun. Esitystä ei kannatettu, joten se raukesi.

Yhteistyösopimus Jukurien kanssa

Kaupunginhallitus hyväksyi yhteistyösopimuksen kaupungin ja jääkiekkoseura Jukurien kesken kaudelle 2014 – 2015.

Sopimus noudattelee kaupungin valmisteilla olevia uusia kumppanuussopimuksia. Sopimuksessa  Mikkelin kaupunki ja Jukurit sopivat seuraavista tavoitteista:
- näkyvyys joka vaikuttaa Mikkelin vetovoiman parantumiseen
- ottelutapahtumat
- koulukiertue jolla vaikutetaan asukkaiden hyvinvointia koskeviin tavoitteisiin.

Keskustelun aikana Raine Lehkonen esitti, kaupunginhallitus ei nyt hyväksy Jukurit HC Oy:n kumppanuussopimusta, vaan asiaan palataan, kun yhtenäiset avustusperiaatteet on luotu. Päätöksenteon yhteydessä selvitetään myös avustusperiaatteet koko konsernin tasolla Esitystä kannatti jäsen Jukka Pöyry.

Äänestyksessä kaupunginjohtajan esitys voitti äänin 11 – 4. Sen puolesta äänestivät jäsenet Armi Salo-Oksa, Mauri Miettinen, Juha Vuori, Olli Nepponen, Jaakko Väänänen, Outi Kauria, Heikki Nykänen, Seija Kuikka, Arto Seppälä, Hannu Kilkki ja Jaana Vartiainen.  Muutosesitystä kannattivat Minna Pöntinen, Anne Korhola, Jukka Pöyry ja Raine Lehkonen.

Kaavavalitus keskussairaalan tontin laajennuksesta

Kiinteistö Oy Mikkelin Mannerheimintie 30 on valittanut ESPER-hankkeeseen sisältyvästä asemakaavan muutoksesta keskussairaalan tontin laajennuksen yhteydessä. Kaupunginhallitus päätti esittää Itä-Suomen hallinto-oikeudelle, että valitus ensisijaisesti jätetään tutkimatta tai toissijaisesti hylätään perusteettomana.

Saana Wolff Otavan Opiston johtokunnan varajäseneksi

Kaupunginhallitus myönsi Hanna-Riikka Karjalaiselle hänen pyytämänsä eron Otavan Opiston johtokunnan varajäsenyydestä ja valitsi verkko-ohjaaja Saana Wolffin hänen tilalleen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Lisätietoja: kaupunginhallituksen puheenjohtaja Seija Kuikka, p. 044 794 2206

Lue lisää esityslistasta (pöytäkirjasta, joka ilmestyy viikon 39 aikana)

Aiheeseen liittyvää