Etusivu ›› Uutinen ›› Kaupunginhallituksen päätöksiä 25.8.
25.8.2014 - 18:33
Kaupunginhallituksen päätöksiä 25.8.
nuija.jpg
Kaupunginhallitus muun muassa hyväksyi omalta osaltaan Päämajakoulun ja Rantakylän koulun remonttisuunnitelmat ja lähetti ne kaupunginvaltuustolle päätettäväksi. Kaupunginhallitus hyväksyi kaavamuutoksia.

Lakiuudistuksissa lisää osallistumismahdollisuuksia

Kaupunginhallitus antoi lausunnot vaalien kehittämisestä ja kuntalain kokonaisuudistuksesta.

Kaupunginhallitus kannattaa vaalien kokonaisuudistuksessa
- kansalaisaloitteen tekemisen ikärajan alentamista 15 vuoteen
- neuvoa-antavan kansanäänestyksen järjestämistä kuntavaalien yhteydessä sitten kun nettiäänestys on otettu käyttöön.

Kaupunginhallitus päätti äänestyksen jälkeen suhtautua myönteisesti vaalien ajankohdan muuttamisesta syksystä kevääseen. Keskustelun aikana Arto Seppälä esitti Heikki Nykäsen kannattamana, että lausunnossa kaupunginhallitus suhtautuu myönteisesti kunnallisvaalien siirtämiseen syksystä keväälle.  Seppälän esitystä kannattivat Armi Salo-Oksa, Mauri Miettinen, Juha Vuori, Olli Nepponen, Outi Kauria, Heikki Nykänen, Seija Kuikka, Arto Seppälä, Raine Lehkonen, Hannu Kilkki, Petri Tikkanen, Markku Siitari ja Minna Pöntinen. Jukka Pöyry oli alkuperäisen esityksen kannalla ja Jaakko Väänänen äänesti tyhjää. 

Lausuntoon kuntalain kokonaisuudistuksesta esittelijä täydensi ja muutti esitystä keskustelun aikana  seuraavasti:
- Lisäksi kaupunginhallitus kiinnittää huomiota, että lausunto on annettu tilanteessa, jolloin on ollut valmistelussa kaksi muuta suurta lakimuutosta (sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaki ja laki kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta), joiden vaikutuksia kunnan toimintaan ei ole voitu tätä lausuntoa annettaessa tarkasti arvioida.
- Lausunnossa kaupunginhallitus suhtautuu myönteisesti kunnallisvaalien siirtämiseen syksystä keväälle.

Hyvinvointikertomus tarkastelee kaupunkilaisten terveyttä ja elintapoja

Kaupunginhallitus päätti esittää valtuustolle, että se hyväksyy kaupungin hyvinvointikertomuksen vuodelta 2013.

Hyvinvointikertomuksen mukaan kaupungilla tehdään paljon poikkihallinnollista työtä hyvinvoinnin edistämiseksi, mutta erityisesti päihde- ja mielenterveysongelmat sekä lihavuuteen ja liikkumattomuuteen liittyvät haitat ovat edelleen huolestuttavan yleisiä.

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun osakassopimuksen muuttaminen

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy osakassopimuksen.

Kaupunginhallitus käsitteli kaavamuutoksia ja päätti tontin myynnistä

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy asemakaavan muutokset Ristiinan taajamassa, Ratakadulla ja Kirkkopuistossa. Ristiinan kaavamuutos lisää rakennusoikeutta tontille, Ratakadun muutos koskee ratapiha-aluetta ja liittyy valtatie 5:n rakentamiseen ja Kirkkopuiston kaavamuutoksella mahdollistetaan ravintolakiinteistön rakentaminen puistoon.

Jäsen Jukka Pöyry ehdotti, että Kirkkopuiston kaavamuutosta ei käynnistettäisi, mutta ehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

Kaupunginhallitus päätti myös esittää, että valtuusto hyväksyy yleiskaavan ja Annilan osayleiskaavan muuttamisen Moisio-Kyyhkylässä kaupunginjohtajan täydennetyn esityksen mukaisesti.  kaupunginjohtaja täydensi esitystään seuraavasti:
- muutetaan lause ”alue on asemakaavoitettava kokonaisuutena” muotoon ”alue on asemakaavoitettava tarkoituksenmukaisina kokonaisuuksina”,
- poistetaan kaavasta kiinteistö 491-404-1-2 Männistö ja sitä koskevat merkinnät sekä määräykset
-lisäksi alueille, jotka sijoittuvat Reuhkalammen pohjois-, länsi- ja eteläpuolille, tulee tarkemman suunnittelun yhteydessä tarkastella kaavatavoitteita tavalla, joka mahdollistaa rakennetun ja avoimen ympäristön joustavan ja tarkoituksenmukaisen painottamisen.

Kaupunginhallitus hyväksyi alustavasti valtatie 5:n länsiosan asemakaavan muutoksen, päätti asettaa kaavan julkisesti nähtäville ja pyytää siitä lausunnot.

Kaupunginhallitus päätti myydä osoitteesta Nuijamiestenkatu 7 tontin 238 000 eurolla Valiotalot Oy:lle.  

Etelä-Savon työterveyden henkilöstön siirto uuteen yhtiöön

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä työterveysliikelaitoksen henkilöstön siirtosopimuksen uuteen osakeyhtiöön. Liikelaitos muuttuu osakeyhtiöksi vuoden 2015 alusta.

Päämajakoulun ja Rantakylän koulujen remonteille vihreää valoa

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy Päämajakoulun korjaustöiden ensimmäisen vaiheen kustannusarvioksi 1,3 miljoonaa euroa ja myöntää tilakeskukselle 850 000 euron lisämäärärahan hankkeen toteuttamiseksi. Lisäksi kaupunginhallitus esittää, että seuraavan vaiheen suunnittelu tehdään rakentamisen laajuutta ja kustannuksia kriittisesti tarkastellen ja että silloin huomioidaan Päämajatalon tilojen yhteiskäyttö.

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy Rantakylän koulun korjauksen ja laajennuksen vaihtoehdon C pohjalta. Vaihtoehdon alkuperäinen kustannusarvio on 10,2 miljoonaa euroa, mutta suunnitelmaa on muokattava niin, että kustannuksiksi muodostuu enintään 9 miljoonaa euroa. Kaupunginhallitus myös esittää Rantakylän neuvolan rakentamista vaihtoehdon 1 mukaan. Neuvola-asia selvitetään kuitenkin Esper-hankkeen yhteydessä vielä uudelleen.

Muita asioita

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle 
- uuden stipendirahaston perustamista Mikkelin lukiolle. Rahaston alkupääoma on 2200 euroa. Rahastosta myönnetään vuosittain yksi stipendi ylioppilaalle.

Kaupunginhallitus päätti
- hylätä yksityishenkilön oikaisuvaatimuksen energia-avustuksen myöntämisestä

Lisätietoja: kaupunginhallituksen puheenjohtaja Seija Kuikka, p. 044 794 2206

 

 

 

Aiheeseen liittyvää