Etusivu ›› Uutinen ›› Kaupunginhallitus 11.4.2016
11.4.2016 - 17:11
Kaupunginhallitus 11.4.2016
nuija_6.jpg
Kaupunginhallitus teki päätökset esitysten mukaisesti.

Päätökset pykälittäin

§129: Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalveluiden palveluverkkopäivitys

Kaupunginhallitukselle luovutettiin palveluverkkopäivitys (linkki kohtaan Päätöksenteko > Työryhmät). Päivityksessä on linjauksia palveluista ja toimenpide-ehdotuksia.

Selvityksessä linjataan, että Mikkelissä tulee olla ainakin
- kirjastopalvelut
- toimintaedellytykset (kohtuullinen avustustaso) kolmannen sektorin kulttuuri- ja liikuntajärjestöjen ym. toimijoille
- monipuoliset liikuntapaikat
- nuorisotilat
- taidemuseo
- kaupunginorkesteri
- ammattiteatteri.

Tavoitteena myös on, että kaupungissa on yhteinen ”yhdistysten ja seurojen talo”, joka on paikka kokoontumiseen ja harrastamiseen. Paikkana voisi toimia esimerkiksi Vanha sotku, Urpolan kartano tai Päämajakiinteistö.

Toimenpide-ehdotuksia ovat muun muassa seuraavat:
- tiivistetään kaupungin ja 3. sektorin yhteistyötä
- yhdistetään yleiset kulttuuripalvelut ja kirjastot ja muutetaan kirjastot palvelukeskuksiksi
- lakkautetaan Kalevankankaan ja Lähemäen kirjastot
- lisätään kirjastojen itsepalveluaikoja sekä sähköisten aineistojen ja tietokantojen hyödyntämistä
- lisätään museoiden monikäyttöisyyttä, hyödynnetään synergiaetuja ja tiivistetään palveluverkkoa
- keskitytään niiden ulkoliikuntapaikkojen hoitoon, joilla on merkittävää vapaa-ajankäyttöä.

Kaupunginhallitus päätti lähettää selvityksen lausunnolle aluejohtokuntiin ja nuorisovaltuustolle sekä kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunnalle talousarviovalmisteluun toimenpiteitä varten.

§130: Etelä-Savon Työterveys Oy:n konsernitavoitteiden toteutuminen ja ajankohtaiset aiheet

Etelä-Savon Työterveys Oy:n toimitusjohtaja Pirkko Valtola ja yhtiön hallituksen puheenjohtaja Marita Orava esittelivät yhtiön toimintaa ja tavoitteiden toteutumista. Kaupunginhallitus merkitsi esittelyn tiedoksi.

§131: Mikkelin kaupungin hallintorakenteen uudistamisprosessin käynnistäminen

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi valmistelun ajankohtaiskatsauksen.

§132: Paikallinen sopimus/Soten palvelutuotantoyksikön lääkäreiden puhelinpäivystys

Kaupunginhallitus hyväksyi paikallisen sopimuksen lääkärien puhelinpäivystyksen toteuttamisesta. Lääkäreille maksetaan virka-ajan ulkopuolisesta puhelinpäivystyksestä erillisen sopimuksen mukaan. Korvauksen suuruus on 35 – 50 euroa tunnissa, summa määräytyy ajankohdan ja lääkärin pätevyyden tai työkokemuksen pituuden mukaan. Sopimus on voimassa vuoden 2016 loppuun asti.

§133: Harkinnanvaraiset palkattomat vapaat säästösyistä

Kaupunginhallitus hyväksyi linjaukset henkilöstön harkinnanvaraisten palkattomien vapaiden myöntämiseksi. Harkinnanvaraisilla palkattomilla vapailla on mahdollista säästää henkilöstömenoissa.

Vapaata voi pitää 1 – 14 päivää, tietyissä tilanteissa jopa 28 päivää, mikäli vapaille ei oteta sijaista ja mikäli yksikön työtilanne sen sallii.

§134: Palvelujohtajan viran täyttäminen

Kaupunginjohtaja valitsi palvelujohtajaksi restonomi (yamk) Mia Hassisen.

§135: Lausunto eduskunnan apulaisoikeusasiamiehelle - Kauriansalmen kylät ry:n kirje

Kauriansalmen Kylät ry on lähettänyt eduskunnan oikeusasiamiehelle kantelun Mikkelin kaupungin luottamushenkilöiden ja virkamiesjohdon menettelystä Mikkelin kaupungin, Suomenniemen kunnan ja Ristiinan kunnan välisen kuntaliitossopimuksen noudattamisessa. Asia koskee kevyenliikenteenväylän rakentamista.

Kaupunginhallitus antoi selvityksen asiasta oikeusasiamiehelle.

§136: Anttolan Urheilijat ry:n avustushakemus suunnistuksen Huippuliigan osakilpailun televisiointikustannuksiin

Kaupunginhallitus myönsi 5000 euroa tapahtuman televisiointikustannuksiin.

§137: Osallistuminen Kevan Kaari-työhyvinvointikyselyyn

Kaupunginhallitus päätti osallistua työhyvinvointikyselyyn.

§138: LISÄPYKÄLÄ: Mikkelin kaupungin 5. kaupunginosan (Nuijamies) kortteleiden 24, 26, 28, 29 ja 30 sekä katu- ja virkistysalueiden asemakaavan muutos / Vanha kasarmialue

Kaupunginhallitus käsitteli kaavamuutoksen 29.3.2016, mutta sen jälkeen oli huomattu, että vanhan kasarmialueen ns. aliupseerikerhon rakennuksesta puuttui suojelumerkintä (sr). Merkinnästä oli sovittu huhtikuussa 2015 kaupungin ja ELY-keskuksen välillä.

Kaupunginhallitus hyväksyi suojelumerkinnän lisäyksen kaavaan.

Lisätietoja: kaupunginhallituksen puheenjohtaja Seija Kuikka, p. 044 794 2206

Aiheeseen liittyvää