Etusivu ›› Uutinen ›› Kaupunginhallitus 12.12.
12.12.2016 - 18:42
Kaupunginhallitus 12.12.
nuija_5.jpg
Listalla oli muun muassa talouden seurantatiedot ja määrärahamuutoksia sekä kevään 2017 kokousaikataulut.

Kaupunginhallituksen kokous 12.12.2016

Esityslista (pöytäkirja) kokonaisuudessaan

§ 446 Kaupunginhallituksen ja -valtuuston kokousaikataulu keväälle 2017

Kaupunginhallitus hyväksyi omalta osaltaan kevään kokousaikataulun.

Kaupunginhallitus alkaa pitää kuukausittain uudentyyppisiä suunnittelukokouksia, joissa keskustellaan valmisteilla olevista ja päätöksentekoon tulevista asioista. Suunnittelukokouksissa ei tehdä päätöksiä, mutta niihin valmistellaan esityslista ja niistä laaditaan pöytäkirja. Ensimmäinen suunnittelukokous on 3. tammikuuta 2017.

§ 447 Eron myöntäminen Marja Hämäläiselle ja Markku Siitarille Etelä-Savon maakuntaliiton edustajainkokouksesta ja uuden jäsenen ja varajäsenen valitseminen heidän tilalleen

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se valitsee Etelä-Savon maakuntaliiton kuntien edustajainkokoukseen Marja Hämäläisen ja Markku Siitarin tilalle uudeksi edustajaksi Anne Korholan ja hänelle henkilökohtaiseksi varajäseneksi  Markku Tissarin.

§ 448 Lupaus 2016 loppuraportti

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi Lupaus 2016 -ohjelman loppuraportin. Lupaus 2016 -ohjelman tavoitteena oli kehittää kaupungille sähköisiä palveluja ja niiden avulla helpottaa asiointia kaupungin kanssa, lisätä kaupungin tuottavuutta ja uudistaa kaupungin hallintorakenne.

Loppuraportti on luettavissa osoitteessa https://issuu.com/mikkelinkaupunki/docs/lupaus2016_loppuraportti

§ 449 Talouden seuranta 10/2016 ja määrärahamuutosesitykset

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se merkitsee tiedoksi seurantaraportin 31.10.2016 tilanteesta ja hyväksyy esitetyt määrärahamuutokset.

Kaupunginjohtaja teki esityksiin muutamia täydentäviä muutoksia.

§ 450 Ei julkinen

§ 451 Korkotukilainahakemus, Mikkelin Asumisoikeus Oy

Mikkelin Asumisoikeus Oy hakee Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA:lta korkotukilainaa asumisoikeusasuntojen rakentamiseen Olkkolankatu 1:ssä.

Kaupunginhallitus päätti esittää  ARA:lle, että se myöntää korkotukilainan yhtiön esityksen mukaan.  Perustelujen mukaan asumisoikeusasunnot mahdollistavat monipuolisen asuntotarjonnan vuokra- ja omistusasumisen rinnalla. Olkkolankatu 1 on esteetön kohde, joten se soveltuu kaikenikäisille.

§ 452 Työterveyshuollon Kela-korvausten poistot tileistä

Vuoden 2015 tilinpäätöksessä työterveyshuollon Kela-korvaukset kirjattiin työterveyshuollon kustannuksista keskimäärin 52,6 %:n mukaan siirtosaamisiin. Kelan korvauskatto henkilöä kohden ylittyi, minkä vuoksi korvausprosentti ja saatu korvaus pienentyivät arvioidusta. Kaupunki sai lopulliset työterveyshuollon Kelan korvaukset keskimäärin 47,3 %:n mukaan.

Siirtosaamisiin kirjattu ja Kelan korvauksina saadun summan erotus 93 778,22 euroa on poistettava tileistä. Kaupunginhallitus päätti poistaa summan tileistä ja kirjata ne vuoden 2016 kuluiksi.

§ 453 Saimaa Capital Oy:n SVOP-rahaston varojen palautus ja uudelleen sijoittaminen yhtiöön velkakirjalainana

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy Saimaa Capital Oy:n esityksen myöntää rahastoyhtiölle 195 842,03 euron suuruinen velkakirjalaina.

§ 454  Henkilöstöaterioiden hinnat v. 2017

Kaupunginhallitus hyväksyi henkilöstöaterioiden hinnat.

§ 455 Vuoden 2017 ePassin saldo

Kaupunginhallitus hyväksyi vuoden 2017 etuuden määräksi enintään 100 euroa henkilöä kohden.

§ 456  Yrittäjien ja maanviljelijöiden työterveydenhuollon järjestämisvastuun siirtäminen Essotelle

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että yrittäjien ja maanviljelijöiden työterveydenhuollon järjestämisvastuu siirretään Essotelle 1.1.2017 - 31.12.2018. Muu työterveydenhuollon järjestämisvastuu jää edelleen Mikkelin kaupungille. Mikkelin kaupungin kanssa tehdyt työterveydenhuollon kolmikantasopimukset siirretään Essotelle.

§ 457 Tontin 491-3-24-11 myyminen Mikkelin Arkistotalo Oy:lle

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kiinteistö 491-3-24-11 myydään rakennuksineen Mikkeli Arkistotalo Oy:lle 1 200 000 eurolla.

§ 458 Tontin 491-10-81-8 myyminen / Rakennusliike Ola Oy

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se myy tontin 491-10-81-8 osoitteessa Graanintie 29 Rakennusliike Ola Oy:lle 533 000 eurolla.

§ 459 Tontin 491-13-12-30 uudelleen vuokraaminen / Hannu ja Maija Himanen

Kaupunginhallitus päätti vuokrata kioskitontin 491-13-12-30 Hannu ja Maija Himaselle. Vuosivuokra on 1 500 euroa sidottuna elinkustannusindeksin pistelukuun 1920. Vuokra-aika on 1.1.2017-31.12.2031.

§ 460 Mikkelin kaupungin lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi ammatillisesta koulutuksesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Kaupunginhallitus antoi lausunnon valmisteilla olevaan lakiin.

§ 461 Valitusluvan hakeminen KKO:lta asfalttikartelliasiassa

Kaupunginhallitus päätti, että Mikkelin kaupunki hakee muutosta hovioikeuden tuomioon Dnro S 14/1377.

§ 462 Kuntavaalit 2017, vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen

Kaupunginhallitus päätti pyytää puolueiden paikallisilta kunnallisjärjestöiltä/puolueosastoilta, että ne tekisivät ehdotuksensa henkilöistä vaalilautakuntiin (21 kpl) ja vaalitoimikuntiin (5 kpl). Ehdotukset on toimitettava Mikkelin kaupunginkansliaan viimeistään perjantaina 27.1.2017.

§ 463 – 464 Valtuustoaloitteet  vanhustenhoidon henkilöstömitoituksesta ja juomatarjoiluista kaupungin tilaisuuksissa

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se merkitsee vastaukset valtuustoaloitteisiin tiedoksi ja toteaa asiat loppuunkäsitellyiksi.

§ 465 Ei julkinen

§ 466 – 467 Lisäpykälät: Valtuustoaloitteet asukaslautakunnasta Mikkeliin ja aluejohtokuntien toiminnan kehittämisestä

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se merkitsee vastaukset valtuustoaloitteisiin tiedoksi ja toteaa asiat loppuunkäsitellyiksi.

Lisätietoja: kokouksen puheenjohtaja, hallituksen ensimmäinen varapuheenjohtaja Arto Seppälä, 044 794 2208.

 

Aiheeseen liittyvää