Etusivu ›› Uutinen ›› Kaupunginhallitus 14.9.2015
14.9.2015 - 19:28
Kaupunginhallitus 14.9.2015
nuija.jpg
Kaupunginhallitus muun muassa hyväksyi talouden seurantaraportin ja siihen sisällytetyt lisämäärärahaesitykset. Kaupunginhallitus myös päätti uusista talouden tasapainottamiseen tähtäävistä toimenpiteistä.

Päätökset pykälittäin

276 §
Selvitykset tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen vuodelta 2014

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi edellisen kokouksen ohjeistuksen perusteella täydennetyt selvitykset.

277 §
Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitys toimintavuodelta 2014

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi sosiaali- ja potilasasiamiehen selvityksen.

Keskustelun aikana Arto Seppälä teki Raine Lehkosen ja Veli Liikasen kannattamina seuraavan ponsiesityksen liitettäväksi päätökseen:

”Mikkelin kaupunki ottaa talousarviossaan ja toiminnassaan huomioon uuden sosiaalihuoltolain ja siihen liittyvät muutokset, jotka ovat tulleet voimaan ja sovellettaviksi 1.4.2015. Lain myötä Mikkelissä tulee vahvistaa peruspalveluja ja vähentää sitä kautta korjaavien toimenpiteiden tarvetta. Tavoitteena on madaltaa tuen hakemisen kynnystä järjestämällä sosiaalipalveluja muiden peruspalvelujen yhteydessä. Koska korjaavien toimenpiteiden tarve ei vähene välittömästi, uudistuksen toteuttamiseen on varattu valtionosuutta. Laki myös edellyttää, että kunnat varaavat riittävät resurssit uudistuksen toteuttamiseen ja että kuntalaisille kerrotaan selkeästi, mihin heillä on oikeus ja mistä palveluja ja apua voi hakea.

Asiakaskeskeisyys on yksi keskeisimmistä lain valmistelua linjanneista periaatteista. Mikkelissä asiakaskeskeisyyden toteutumisen kannalta keskeisessä asemassa ovat hyvä palvelu ja kohtelu sosiaalihuollossa. Jos asiakas ei saa tietoa omista oikeuksistaan, eikä hänen yksilöllistä tilannettaan huomioida, ei asiakaslähtöisyys voi toteutua.

Mikkelin kaupunki huomioi johtamisessa, että sosiaalihuollon toimintaedellytykset koostuvat siihen varatuista riittävistä määrärahoista, riittävästä, osaavasta ja oikein kohdennetusta henkilöstöstä, toimivasta johtamisesta sekä asianmukaisista toimitiloista ja toimintavälineistä. Toimintaedellytysten ohella ja niiden vahvistamisessa erityinen merkitys on toimialojen välillä ja eri toimijoiden kesken tehtävällä yhteistyöllä.”

Ehdotus ponnen lisäämisestä päätökseen hävisi äänestyksessä 9 – 4. Kokouksessa oli läsnä 13 jäsentä. Lisäämisen puolesta äänestivät Veli Liikanen (vihr.), Arto Seppälä (sd.), Raine Lehkonen (sd.) ja Jaana Vartiainen (sd.). Alkuperäisen esityksen puolesta äänestivät Vesa Himanen (ps.), Outi Kauria (kesk.), Seija Kuikka (kesk.), Kati Kähkönen (ps.), Olli Nepponen (kok.), Petri Pekonen (kesk.), Sari Teittinen (kok.), Armi Salo-Oksa (kok.) ja Jaakko Väänänen (kesk.).                            

278 §
Vaalijalan kehyssuunnitelma vuosille 2016-2018

Kaupunginhallitus yhtyi Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunnan antamaan lausuntoon Vaalijalan kehyssuunnitelmasta 2016 - 2018.

279 §
Karjalatietokantasäätiölle loppuvuodeksi 12 159 euroa

Kaupunginhallitus päätti myöntää yhteensä 12 159 euroa Karjalatietokantasäätiön toiminnan tukemiseksi ajalle 1.10.-31.12.2015. Kustannukset katetaan elinvoima- ja kilpailukykypalvelujen kehittämisrahasta ja työllistämisen määrärahasta.

280 §
Suur-Savon Sähkön ilmoitukset osakkeiden siirtymisestä ja lunastusmenettelystä 2015

 

Kaupunginhallitus päätti, ettei se käytä lunastusoikeuttaan Suur-Savon Sähkö Oy:n osakkeista, jotka on myyty.

 

281 §

Etelä-Savon Energia Oy:n osavuosikatsaus 2015

 

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi Etelä-Savon Energia Oy:n osavuosikatsauksen 1.1.-30.6.2015 ja päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se merkitsee osavuosikatsauksen tietoonsa saatetuksi.

 

282 §

Talouden seuranta 7/2015

Kaupunginhallitus hyväksyi esitetyt lisämäärärahat esitettäväksi valtuustolle.  Lisäksi kaupunginhallitus muistutti valtuuston tahtotilasta, että omaishoidontukeen oikeutetut henkilöt saavat myönteisen tukipäätöksen.

 

Lisäksi kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan täydennetyn esityksen talouden tasapainottamisesta:

 

Kaupunginhallitus päättää antaa lautakunnille seuraavat ohjeet

1. Erikoissairaanhoidon kulujen ylitys saa olla 5 miljoonaa euroa

> muiden kulujen osalta on pysyttävä talousarviossa.

2. Jokainen toimiala säästää 1 % henkilöstökuluissa.

3. Uusien suunnittelemattomien hankintojen hankintakielto astuu voimaan välittömästi. Toimialajohtajat arvioivat välttämättömät hankintatarpeet.

4. Kaupunginhallituksen 29.9.2014 tekemässä päätöksessä todettiin seuraavaa: Suunniteltujen hallinnollisten muutosten osalta pyritään pysyvien taloudellisten säästöjen aikaansaamiseen,

joten kohdennettuja yhteistoimintaneuvotteluja tullaan käymään vuoden 2015 aikana.

> Mahdollisuutta käytetään sellaisten toimintojen karsimiseksi, jotka eivät ole lakisääteisiä tai muutoin välttämättömiä. Nämä tuodaan poliittiseen päätöksentekoon hallintosäännön mukaisesti.

 

Lisäksi talouden tasapainottamisryhmää velvoitetaan etsimään toimenpide-esityksiä vuodelle 2015 ja vuoden 2016 talousarvioon.

 

Ryhmän kokoonpanoa tarkistettiin niin, että siinä on edustus kaikista valtuustoryhmistä.

Aiemmin luottamushenkilöedustajana on ollut kaupunginhallituksen puheenjohtaja Seija Kuikka (kesk.). Kaupunginhallitus nimesi työryhmään uusiksi jäseniksi Kati Kähkösen (ps.), Veli Liikasen (vihr.), Olli Nepposen (kok.), Erkki Rantalaisen (kd.) ja Arto Seppälän (sd).

 

Samalla kaupunginhallitus vahvisti työryhmän muiksi jäseniksi seuraavat henkilöt:

Arja-Leena Saastamoinen (pj), ylilääkäri Hans Gärdström, kaupunginjohtaja Timo Halonen, vt. palvelujohtaja Mia Hassinen, vt. henkilöstöjohtaja Mauno Judström, taloussuunnittelupäällikkö Jari Laitinen, kasvatus- ja opetusjohtaja Seija Manninen, sivistystoimenjohtaja Virpi Siekkinen, vs. sosiaali- ja terveysjohtaja Timo Talo, yhdyskuntatekniikan päällikkö Maini Väisänen, kiinteistöjohtaja Riitta Väänänen sekä myöhemmin virkaan astuva uusi konsernitarkastaja.

 

Toimenpideohjelman ensimmäinen käsittely on kerrankaupunginhallituksessa 5.10.2015.

 

283 §

Turvakotitoiminnan käynnistymiseen tarvittavien vakanssien perustaminen

 

Kaupunginhallitus hyväksyi kahdeksan uuden vakanssin perustamisen 1.10.2015 alkaen Mikkelin turvakotiin.

Aiheeseen liittyvää