Etusivu ›› Uutinen ›› Kaupunginhallitus 15.8.2016
15.8.2016 - 18:27
Kaupunginhallitus 15.8.2016
nuija_5.jpg
Mikkelin kaupunginhallituksen syyskauden ensimmäisessä kokouksessa 15.8.2016 päätettiin muun muassa lisätä vuosittaista pakolaisten vastaanottomäärää, valittiin Naisvuoren uimahallin peruskorjauksen urakoitsijat ja päätettiin Graniittitalon myymisen etenemisestä. Tonttikaupat FH Invest Oy:N kanssa palautettiin uudelleenvalmisteluun.

Päätökset pykälittäin (avaa linkki esityslistaan ja pöytäkirjaan)

§274: Esitys kiintiöpakolaisten ja turvapaikanhakijoiden kuntapaikkakiintiön nostamiseksi

Kaupunginhallitus päätti lisätä kiintiöpakolaisten ja turvapaikan tai oleskeluluvan saaneiden pakolaisten kuntapaikkoja. Mikkeliin varataan vuosittain 30-40 paikkaa kiintiöpakolaisille ja 30-40 paikkaa oleskeluluvan saaneille pakolaisille.

Keskustelun aikana Vesa Himanen esitti, että kiintiöitä ei nosteta. Koska kukaan ei kannattanut esitystä, se raukesi. Vesa Himanen jätti eriävän mielipiteen.

§275: Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitys toimintavuodelta 2015

Kaupunginhallitus merkitsi selvityksen tiedoksi.

§276: Irtisanoutuminen Mikkelin seudun sosiaali- ja terveysjohtajan virasta

Kaupunginhallitus hyväksyi sosiaali- ja terveysjohtaja Maria Närhisen eroilmoituksen. Maria Närhinen on valittu terveysvalvonnan johtajan määräaikaiseen virkaan 1.10.2016 alkaen.

§277: Esitys Muikkulan ryhmäperhepäiväkodin lakkauttamisesta ja muuttamisesta Norpanhovin päiväkodin ryhmäksi

Kaupunginhallitus päätti esityksen mukaisesti esittää kaupunginvaltuustolle, että ryhmäperhepäiväkoti Muikkula lakkautetaan ja tilalle perustetaan päiväkodin ryhmä 1.9.2016 alkaen.

§278: Naisvuoren uimahallin peruskorjaus, urakkatarjousten hyväksyminen ja aloituslupa

Naisvuoren uimahallin peruskorjauksen urakkakilpailuun oli ilmoittautunut urakoitsijoita seuraavasti:
-rakennusurakka 9 urakoitsijaa
- LVI-urakka 8 urakoitsijaa
- sähköurakka 5 urakoitsijaa
- vedenkäsittely- ja allaslaiteurakka 4 urakoitsijaa.

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä seuraavat edullisimmat tarjoukset:
Rakennusurakka, Karjalan Rakennus ja Maalaus Oy 1 865 937 euroa
LVI-urakka, Suomen talotekniikka Mikkeli Oy, 346 800 euroa
Sähköurakka, Sensio Oy, 224 499 euroa
Allaslaiteurakka, Suomen Allaslaite Oy, 277 300 euroa

Ennen päätöksentekoa kaupunginhallitus päätti poissulkea OW-Asennus Oy:n tarjouksen seuraavilla perusteilla (laki julkisista hankinnoista (30.3.2007/348, 54 §):
1. Tarjoaja OW-Asennus Oy on tarjousta jättäessään vakuuttanut, että tarjoajayritystä ei koske hankintalain 53 tai 54 §:n mukainen poissulkemisperuste. Tarjoaja on täten tarjouksen jättäessään antanut virheellistä tietoa hankintayksikölle.
2. Tarjoaja OW-Asennus Oy:llä on laiminlyönyt velvollisuutensa maksaa veroja.
3. Yritys on saneerausmenettelyssä.

§279: Maa-aineslain mukaisten taksojen hyväksyminen Mikkelissä, Hirvensalmella, Mäntyharjussa, Pertunmaalla ja Kangasniemellä

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä uudet taksat ja toimittaa ne edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi.

§280: Tonttien 491-4-18-5 ja 491-4-18-4 myyminen/esisopimus/FH Invest Oy

Asia palautettiin uudelleen valmisteluun.

§281: Mikkelin kaupungin taidemuseokiinteistön ns. graniittitalon myyminen

Kaupunginhallitus päätti valtuuttaa teknisen toimen valmistelemaan graniittitalon myyntiä ja kilpailuttamaan kiinteistönvälitysliikkeen toimeksiantoa varten. Toimeksiantosopimus allekirjoitetaan sen jälkeen kun kaupunki on hyväksynyt kohteen pyyntihinnan sekä alimman mahdollisen myyntihinnan.

§282: Lausunto Etelä-Savon 2. vaihemaakuntakaava 16.5.2016 ehdotuksesta

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Seija Kuikka (kesk.) esitti Veli Liikasen (vihr.) ja Vesa Himasen (ps.) kannattamina lausuntoon seuraavan muutoksen:

”Lausunnosta poistetaan kappale joka alkaa " Kaupunginhallitus käsitteli..." ja sen tilalle laitetaan seuraava teksti: "Turvetuotantoalueiden osalta Mikkelin kaupunki pitää hyvänä, että erityisesti vesiensuojelun näkökulmaa on kaavassa tarkennettu. Mikkelin kaupungin ympäristöstrategiassa on tuotu esiin strategisesti tärkeät vesistöt, joissa myös Natura-alueeseen kuuluva Kyyveden pääallas on mukana. Matalan Kyyveden keskusaltaassa varsinkin vesirungon kiintoaineksen ja orgaanisen aineen arvot ovat olleet pitkäaikaisen tarkastelun perusteella kasvussa. Turvemaat kokonaisuutena ovat vesienhoidon kannalta keskeisin kuormituslähde ja hoidon suunnittelun kohde. Turvetuotannosta ja vesitalousjärjestelyyn liittyvästä ympärysmaiden kuivatustila muutoksesta aiheutuvien lisäkuormituksen johtaminen Kyyveteen Haukivuoren taajaman edustalle vaikeuttaa vesienhoidon tavoitteiden toteutumista, joten lisäalueita turvetuotannolle Kyyveden valuma-alueelle ei tule osoittaa."

Muutosesityksestä äänestettiin, ja pohjaesitys voitti äänin 9 – 4. Pohjaesityksen kannalla olivat Outi Kauria (kesk.), Hannu Kilkki (sd.), Olli Nepponen (kok.), Armi Salo-Oksa (kok.), Arto Seppälä (sd.), Sari Teittinen (kok.), Juha Vuori (kok.), Jaana Vartiainen (sd.) ja Jaakko Väänänen (kesk.).

Muutosehdotusta kannatti Seija Kuikan, Vesa Himasen ja Veli Liikasen lisäksi Petri Pekonen (kesk.). Kokouksessa oli 13 jäsentä.

Kaupunginhallitus hyväksyi lausunnon esityksen mukaisesti.

§283: Aravarajoitusten poisto; Mikkelin Toimintakeskus ry, Tupalantie 1

Kaupunginhallitus päätti esityksen mukaisesti esittää Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA:lle Tupalantie 1:ssä sijaitsevan kiinteistön aravarajoitusten poistamista Mikkelin toimintakeskus ry:n esittämin perustein.

Armi Salo-Oksa ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.

§284: Paikallinen sopimus SuPerin luottamusmiehen ajankäytöstä ja ansionmenetyksestä Mikkelin kaupungilla

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

§285: Salassa pidettävä

§286: Axiell Finland Oy:n oikaisuvaatimus Koha-kirjastotietojärjestelmän hankintaan liittyen

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

§287: Valtuuston jäsenyydestä eroaminen, Markku Siitari

Valtuutettu Markku Siitari on hakenut eroa valtuuston jäsenyydestä henkilökohtaisten syiden vuoksi. Kaupunginhallitus päätti esittää valtuustolle, että se myöntää Markku Siitarille eron ja valitsee uuden jäsenen hänen tilalleen.

§288: Eron myöntäminen Markku Siitarille kaupunginhallituksen varajäsenyydestä ja uuden varajäsenen valitseminen

Kaupunginhallitus päätti esittää valtuustolle, että se myöntää Markku Siitarille eron ja valitsee uuden varajäsenen hänen tilalleen.

§289: Ero Mikkelin Vesiliikelaitoksen johtokunnan jäsenyydestä ja uuden jäsenen valitseminen

Asia jätettiin pöydälle.

§290: Valtuustoaloite Suomenniemen koulun säilyttäminen 3-opettajaisena

Kaupunginhallitus päätti lähettää aloitteen sivistystoimen valmisteltavaksi ja päätti, että vastaus aloitteeseen tulee käsitellä kaupunginhallituksessa viimeistään lokakuun 2016 loppuun mennessä.

§291: Valtuustoaloite kohtuuhintaisten liikuntapalveluiden lisäämisestä 65+ ikäryhmille

Kaupunginhallitus päätti lähettää aloitteen sivistystoimen valmisteltavaksi päätti, että vastaus aloitteeseen tulee käsitellä kaupunginhallituksessa viimeistään lokakuun 2016 loppuun mennessä.

§292: Valtuustoaloite opetusryhmien pienentämiseksi Mikkelin kaupungin kouluissa

Asia jätettiin pöydälle.

 

Lisätietoja: kaupunginhallituksen puheenjohtaja Seija Kuikka, 044 794 2206 

Aiheeseen liittyvää