Etusivu ›› Uutinen ›› Kaupunginhallitus 16.1.
16.1.2017 - 19:00
Kaupunginhallitus 16.1.
nuija_5.jpg
Kaupunginhallitus käsitteli muun muassa kaupungin uutta rakennusjärjestystä, merkitsi tiedoksi uuden henkilöstön perehdyttämisohjelman ja kaupungin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman sekä nimesi luottamushenkilöjäsenet strategian ja organisaatiouudistuksen ohjausryhmään ja nimesi ohjausryhmän puheenjohtajaksi kaupunginhallituksen puheenjohtaja Seija Kuikan.

§ 5 Mikkelin Ravirata Oy:n konsernitavoitteiden toteutuminen ja ajankohtaiset aiheet

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi tilannekatsauksen Mikkelin Ravirata Oy:n toiminnasta.

§ 7 Eron myöntäminen luottamustehtävästä

Satu Pulkkinen on pyytänyt eroa luottamustehtävien hoidosta. Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se nimeää Pulkkisen tilalle uuden varajäsenen Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän (Essote) valtuustoon.

§ 8 Ohjeet vieraanvaraisuudesta, eduista ja lahjoista

Kaupunginhallitus palautti asian uudelleenvalmisteluun.

§ 9 Mikkelin kaupungin rakennusjärjestyksen uusiminen

Keskustelun aikana tehtiin seuraavat muutosehdotukset:

- Jaakko Väänänen (kesk.) esitti Outi Kaurian (kesk.) kannattamana, että maatilalla alle 100 m2:n vajalle ja pihavarastolle tarvitaan ilmoitus.
> Äänestyksessä Väänäsen esitys voitti äänin 8 – 7. Väänäsen kannalla olivat Väänäsen ja Kaurian lisäksi Vesa Himanen (ps.), Hannu Kilkki (sd.), Seija Kuikka (kesk.), Jussi Marttinen (ps.), Petri Pekonen (kesk.) ja Jaana Vartiainen (sd.).
- Jaakko Väänänen esitti, että maisematyölupa yleiskaava-alueella metsänkäsittely ja maanmuokkaus katsotaan vähäiseksi, jos se täyttää metsän sertifioinnin ja Tapion hyvän metsänhoidon kriteerit ja ei rajoitu 10 metriä lähemmäs vesistöä.
> Esitystä ei kannatettu, joten se raukesi. Jaakko Väänänen jätti asiasta eriävän mielipiteen.
- Vesa Himanen (ps.) esitti Jussi Marttisen (ps.) kannattamana, että suunnittelutarvealueesta luovutaan.
> Äänestyksessä pohjaesitys voitti 10 – 2, 3 tyhjää. Himasen kannalla oli Marttinen, tyhjää äänestivät Outi Kauria, Petri Pekonen ja Jaakko Väänänen.

Kaupunginhallitus päätti alustavasti hyväksyä Mikkelin kaupungin rakennusjärjestysluonnoksen, asettaa sen nähtäville ja pyytää lausunnot tarvittavilta tahoilta.

§ 10 Kiinteistötoimitusmaksun vahvistaminen vuodelle 2017

Kaupunginhallitus päätti esittää valtuustolle, että se hyväksyy kiinteistötoimitusmaksun vuodelle 2017.

§ 11 – 13 Asemakaava-asioita

Kaupunginhallitus hyväksyi esitysten mukaisesti seuraavat asemakaava-asiat:
- Mikkelin kaupungin 1. kaupunginosan (Savilahti) korttelin 8 tontin 1025 määräalan asemakaavan muutos / Mannerheimintie 10
- Asemakaavan muutosehdotus / VT5 Visulahden ETL
-  Asemakaavan muutos / 14. kaupunginosan Lehmuskylän päiväkoti ja seurakuntakoti

§ 14 Lehmuskylän seurakuntakodin alueen asemakaavamuutokseen liittyvä maankäyttösopimus

Kaupunginhallitus hyväksyi maankäyttösopimuksen esityksen mukaisesti.

§ 15 Mikkelin valokuvakeskuksen hakemus vapautukseen tilavuokrista syys-joulukuussa 2016

Kaupunginhallitus päätti, että Mikkelin valokuvakeskukselle ei myönnetä vapautusta vuokranmaksuun. Puuttuvan suorituksen osalta laaditaan maksusuunnitelma. Mikäli sovittua maksusuunnitelmaa ei noudateta tai vuokria jää edelleen maksamatta, vuokrasopimus puretaan.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti, ettei se nimeä kaupungin edustajaa yhdistyksen hallitukseen.

§ 16 Vesivaurion korvausvaatimus / Asunto Oy Rantapuisto (Ristiina)

Kaupunginhallitus hylkäsi vahingonkorvausvaatimuksen, koska vahinko on ollut seurausta yhtiön omalle kunnossapitovastuulle kuuluneen putken tukkeutumisesta.

§ 17 Kuntoutusrahan maksaminen työnantajalle eräissä tapauksissa, paikallisen sopimuksen irtisanominen 1.1.2017

Kaupunginhallitus päätti irtisanoa paikallisen sopimuksen.

§ 18 Perehdyttämisohje henkilöstölle

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi perehdyttämisohjeen.

§ 19 Mikkelin kaupungin tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma 2017-2019

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman.

§ 20 Organisaatiouudistuksen valmistelutyöryhmän nimeäminen

Esittelijä täsmensi asiakohdan otsikoksi ’strategian ja organisaatiouudistuksen ohjausryhmän nimeäminen’.

Kaupunginhallitus nimesi ohjausryhmään seuraavat luottamushenkilöt:
Markku Turkia (sd.), varalla Arto Seppälä
Armi Salo-Oksa (kok.), varalla Olli Nepponen
Veli Liikanen (vihr.), varalla Erkki Rantalainen (kd.)
Seija Kuikka (kesk.), varalla Outi Kauria
Vesa Himanen (ps.), varalla Jussi Marttinen

Kaupunginhallitus nimesi ohjausryhmän puheenjohtajaksi kaupunginhallituksen puheenjohtajan Seija Kuikan.

Henkilöstöjärjestöt ovat ilmoittaneet edustajikseen seuraavat henkilöt:
Sirpa Hakkarainen, pääluottamusmies, Kunta-alan Unioni, varalla Tommi Sariola
Mika Pirhonen, pääluottamusmies, JUKO ry, varalla Antero Cederstöm,

Muita ohjausryhmän jäseniä ovat kaupunginjohtaja, hallintojohtaja, talousjohtaja sekä viestintäpäällikkö, joka toimii myös ohjausryhmän sihteerinä. Toimialajohtajat, henkilöstöjohtaja ja strategia- ja kehityspäällikkö osallistuvat kokouksiin puhe- ja läsnäolo-oikeudella.

§ 21 Ei julkinen

§ 22 Savilahden Vanhaintukiyhdistys ry:n lainan maksuohjelman muutos

Kaupunginhallitus päätti esittää valtuustolle maksuohjelman muutosta esityksen mukaisesti.

§ 23 EcoSairilan energiatehokkuusteknologioiden selvityshanke

Kaupunginhallitus päätti myöntää kuntarahoitusta EcoSairilan energiatehokkuusteknologioiden selvityshankkeeseen enintään 29 900 euroa.

§ 24 – 28 Valtuustoaloitteita

Kaupunginhallitus päätti esittää valtuustolle vastaukset seuraaviin kahteen valtuustoaloitteeseen:
- kohtuuhintaisten liikuntapalveluiden lisääminen 65+ ikäryhmille
- Waltti-kortti

Lisäksi kaupunginhallitus päätti lähettää seuraavat aloitteet jatkovalmisteluun:
- taidemuseon siirtäminen pääkirjaston yhteyteen teknisen toimen valmisteltavaksi maaliskuun loppuun mennessä
- taidemuseon sijaintivaihtoehtojen ja graniittitalon kunnostamisen ja lisärakentamisen arviointi teknisen toimen valmisteltavaksi huhtikuun loppuun mennessä
-  opettajien sijaisuuksien hoitaminen sivistystoimen valmisteltavaksi huhtikuun loppuun mennessä.

§ 29 – 30 Kuntavaalien ennakkoäänestys- ja äänestyspaikat

Kaupunginhallitus vahvisti ennakkoäänestys- ja äänestyspaikat.

Ennakkoäänestysaika on 29.3. – 4.4. Ennakkoäänestyspaikat ovat liike- ja kauppakeskus Stellassa, Rantakylätalossa, Anttolatalossa, Otavan lähipalvelukeskuksessa sekä Haukivuoren, Ristiinan ja Suomenniemen kirjastoissa. Lisäksi kiertävänä ennakkoäänestyspaikkana on kaksi äänestysbussia.

Kaupunginhallitus päätti pidentää Suomenniemen kirjaston ennakkoäänestysaikoja joka päivä kello 18:aan asti.

Äänestysalueet ovat samat kuin eduskuntavaaleissa 2015. Vaalipäivänä 9.4. äänestetään samoissa paikoissa kuin aiemmin paitsi Siekkilässä, jonka äänestyspaikkana toimii Kiiskinmäen päiväkeskus (Kiiskinmäenkatu 2).

Lisätietoja:
kaupunginhallituksen puheenjohtaja Seija Kuikka, 044 794 2206

Aiheeseen liittyvää