Etusivu ›› Uutinen ›› Kaupunginhallitus 18.1.
18.1.2016 - 19:51
Kaupunginhallitus 18.1.
nuija.jpg
Kaupunginhallitus muun muassa hyväksyi omalta osaltaan Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän perustamisen suunnitelman mukaisesti ja antoi lausuntonsa hallituksen linjaukseen itsehallintoaluejaon perusteiksi ja sote-uudistuksen askelmerkeiksi. Lopoullisesti kummankin asian päättää kaupunginvaltuusto kokouksessaan 25.1.

Päätökset pykälittäin

6 §
Mikkelin kaupungin hallintorakenteen uudistamisprosessin käynnistäminen

Kaupunginhallitus hyväksyi periaatteet ja aikataulun kaupungin hallintorakenteen uudistamiseksi ja nimesi prosessia johtava ohjausryhmän.

Tavoitteena on valmistella uudistukset ja tehdä päätökset seuraavan alustavan aikataulun mukaisesti: 
- 23.5.2016  kaupunginvaltuusto päättää uuden hallintorakenteen perusperiaatteista 
- marraskuussa 2016 kaupunginvaltuusto päättää uudesta hallintorakenteesta ja johtamisjärjestelmästä osana vuoden 2017 talousarviota.

Uuden hallintorakenteen mukainen toiminta käynnistyy 1.6.2017 käynnistyvän valtuustokauden alusta lukien.

Kaupunginhallitus päätti seuraavaa:
- Uudistuksen operatiivisen valmistelun ohjauksesta vastaa ohjausryhmä, jossa jäseninä ovat valtuuston puheenjohtaja, kaupunginhallituksen puheenjohtaja ja valtuustoryhmien puheenjohtajat sekä pääsopijajärjestöjen edustaja. Ohjausryhmän puheenjohtajana toimii kaupunginhallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtajana kaupunginvaltuuston puheenjohtaja.
- Operatiivisesta valmistelusta vastaa kaupungin johtoryhmä ja kehityspäällikkö Aki Kauranen.
- Kaupunginhallitus ja -valtuusto vastaavat omissa rooleissaan uudistuksen poliittisesta johtamisesta.
- Kaupunginjohtajalla on valtuudet tilata prosessin tueksi tarvittava konsulttiapu.

7 – 9 §:t
Valtuustoaloitteet

Kaupunginhallitus lähetti valmisteltavaksi vastaukset kahteen valtuustoaloitteeseen, joista toinen oli tehty raviradan kaviouran kunnostamisesta ja valaistuksen uusimisesta ja toinen asukaslautakunnan perustamisesta.

Ravirata-aloite lähetettiin valmisteltavaksi tekniselle toimelle. Vastausaikaa on huhtikuuhun 2016 asti.

Asukaslautakunta-asiasta äänestettiin kahdesti, koska keskustelun aikana tehtiin kaksi esityksestä poikkeavaa esitystä. Ensin Jaakko Väänänen (kesk.) esitti Jaana Vartiaisen (sd.) ja Vesa Himasen (ps.) kannattamina seuraavaa: "Kaupunginhallituksen mielestä aluejohtokunnat ovat edistäneet alueidensa kehitystä kaupungin strategian mukaisesti. Aluejohtokunnat ovat osaltaan vahvistaneet lähidemokratiaa liitoskuntien alueilla, johtokunnat ovat voineet lausunnoillaan vaikuttaa alueen kehitykseen, ja vähäisillä avustuksilla edistää järjestöjen toimintaa. Esimerkiksi Ristiinan liitosneuvotteluissa keskeisimpiä kysymyksiä oli, että Ristiinaan perustetaan aluejohtokunta. Kaupunginhallituksen mielestä kaupungin on kunnioitettava tehtyjä liitossopimuksia, kaupunginhallitus esittääkin valtuustolle, ettei johtokuntia lakkauteta ja valtuustoaloite katsotaan loppuun käsitellyksi."

Markku Turkia (sd.) esitti Arto Seppälän (sd.) kannattamana vastausaikataulun muuttamista siten, että vastausta valmistellaan samassa aikataulussa hallintorakenneuudistuksen kanssa eli vastaus annetaan vasta syksyllä 2016.

Kaupunginhallitus äänesti ensin Väänäsen ja Turkian esitysten välillä. Turkian esitys voitti Väänäsen esityksen numeroin 10 – 2, tyhjää äänesti 3. Turkian esitystä kannattivat Elina Hölttä (kok.), Hannu Kilkki (sd.), Kati Kähkönen (ps.), Veli Liikanen (vihr.), Pekka Pöyry (kesk.), Arto Seppälä (sd.), Sari Teittinen (kok.), Hannu Toivonen (kok.), Markku Turkia (sd.) ja Juha Vuori (kok.).                                             

Väänäsen esityksen kannalla oli Väänäsen lisäksi Vesa Himanen (ps), ja tyhjää äänestivät Outi Kauria (kesk.), Petri Pekonen (kesk.) ja Jaana Vartiainen (sd.).

Äänestyksessä kaupunginjohtajan pohjaesitys hävisi Markku Turkian esitykselle numeroin 1 – 14. Kaupunginjohtajan esitystä kannatti Jaakko Väänänen (kesk.).

Äänestysten jälkeen kaupunginhallitus hyväksyi Markku Turkian muutosehdotuksen.

Karavaanareiden kaupunkiin houkuttelemista koskevaan valtuustoaloitteeseen annettu vastaus lähetettiin uudelleenvalmisteluun.

10 §
Työllisyyttä hoitavien yhdistysten avustushakemukset vuodelle 2016

Kaupunginhallitus päätti avustuksista esityksen mukaisesti:
- Mikkelin Työttömät ry:lle myönnetään konsernipalvelujen raamista työllisyydenhoidon avustuksia 52 000 euroa.
- Mikkelin Seudun Invalidit ry:n avustushakemus on siirretty käsiteltäväksi kaupunginhallituksen yleisissä avustuksissa.
- Toivon Kammari ry:n avustushakemus on siirretty käsiteltäväksi sosiaali- ja terveystoimessa.
- Toimintakeskus ry:n avustus perustuu kumppanuussopimukseen, josta on käyty erillinen seuranta ja neuvottelu. Kumppanuussopimuksen hinta on 900 000 euroa.

11 §
Kaupunginhallituksen myöntämät toiminta-avustushakemukset vuodelle 2016

Esittelijä muutti esitystään niin, että Työväen näyttämöpäiville myönnetään 50 000 euroa ja Mikkelin Urheiluautoilijoille 20 000 euroa. Avustussummien nostot perustuvat siihen, että kummallakin järjestöllä on juhlavuosi vuonna 2016. Kaupunginhallitus hyväksyi muutetun esityksen yksimielisesti.

Lisäksi jäsen Veli Liikanen (vihr.) esitti Elina Höltän (kok.) kannattamana, että Musiikkijuhlien avustuksesta leikataan 5000 euroa eli avustusta myönnetään 95 000 euroa. Äänestyksessä annettiin 11 ääntä: Liikasen muutosehdotuksen kannalla olivat Liikasen lisäksi Elina Hölttä, Hannu Kilkki (sd.) ja Kati Kähkönen (ps.). Alkuperäisen avustussumman kannalla olivat Outi Kauria (kesk.), Petri Pekonen (kesk.), Pekka Pöyry (kesk.), Arto Seppälä (sd.), Sari Teittinen (kok.), Jaana Vartiainen (sd.) ja Jaakko Väänänen (kesk.). Äänestyksen tuloksena kaupunginhallitus hyväksyi Musiikkijuhlien avustussummaksi 100 000 euroa.

Esittelijänä toimi hallintojohtaja Ari Liikanen, koska kaupunginjohtaja Timo Halonen poistui esteellisenä kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. Jääveiksi ilmoittautuivat ja kokouksesta poistuivat kaupunginhallituksen jäsenet Vesa Himanen (ps.), Hannu Toivonen (kok.), Markku Turkia (sd.) ja Juha Vuori (kok.). Myös valtuuston varapuheenjohtaja Kirsi Olkkonen (kesk.) poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.

12 §
Yhteistyöehdotus, Suomen Jääpalloliitto ry ja Mikkelin Kampparit ry

Kaupunginhallitus hyväksyi Suomen Jääpalloliitto ry:n ja Mikkelin Kampparit ry:n yhteistyötarjouksen ja myönsi MM-kilpailujen toteuttamiseen Hännin kentän sosiaalitiloineen korvauksetta käyttöön kisojen ajaksi.

Lisäksi kaupunginhallitus nimesi avajaisiin kaupungin edustajaksi ja tapahtuman avajaispuheen pitäjäksi Juha Vuoren (kok.).

13 §
Kirjastoauton lakkauttaminen

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle kirjastoauton lakkauttamista vuoden 2016 alusta lähtien.

14 §
Rantakylän yhtenäiskoulun korjauksen ja laajennuksen uuden vaihtoehtoisen toteutusratkaisun L1-luonnossuunnitelmien ja kustannusarvion hyväksyminen

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy Rantakylän yhtenäiskoulun peruskorjaus- ja laajennussuunnitelman. Peruskorjaus- ja laajentamissuunnitelmaan on tehty muutamia muutoksia, minkä vuoksi alkuperäinen kustannusarvio 9 miljoonaa euroa on noussut 9,9 miljoonaan euroon.

15 §
Hiihtomäen lavan maanvuokrasopimus

Kaupunginhallitus päätti vuokrata hiihtomäen tanssilava-alueen toiminnan nykyiselle harjoittajalle Tmi Matti Pilvenheimolle. Vuokra-aika on vuoden 2035 loppuun asti ja vuosivuokra 629 euroa. Vuokra sidotaan elinkustannusindeksiin.

16 §
Ristiinan kirkonkylän seudun yleiskaavoitus

Keskustelun aikana kaupunginjohtaja täydensi esitystään seuraavasti: ”Ristiinan kirkonkylän seudun yleiskaavan saatua lainvoiman, kaupunki käynnistää Ristiinan keskusta-alueen virkistys- ja viherkäyttöselvityksen, jossa osoitetaan asemakaavatasolla mm. virkistysalueet ja siihen liittyvät verkostot sekä kevyen liikenteen reitit. Selvityksen pohjalta kaupunki asemakaavoittaa tarvittavat alueet Ristiinan strategisen yleiskaavan alueella.”

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti täydennetyn esityksen.

17 §
Asemakaavan muutos / Mannerheimintie 10

Kaupunginhallitus  hyväksyi alustavasti asemakaavan muutosehdotuksen, päätti asettaa sen julkisesti nähtäville ja pyytää siitä tarvittavat lausunnot.

18 §
Maa-alueiden ja rakennusten ostaminen / Kasarmialueen asemakaavamuutos

Kaupunginhallitus päätti ostaa Lepas Oy:ltä yhteensä noin 1,56 ha käsittävät maa-alueet rakennuksineen 395 000 eurolla. Lisäksi kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se myöntää maanhankintaan 395 000 euron lisämäärärahan.

19 §
Rantaosayleiskaavan muutos / Yöveden ja Louhiveden alue, tila Hietaniemi

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy Yöveden-Louhiveden rantaosayleiskaavan muutosehdotuksen Hietaniemi-tilasta.

20 §
Mikkelin kaupungin ilmasto- ja energiastrategian seurantaraportti 2015

Kaupunginhallitus merkitsi Mikkelin kaupungin ilmasto- ja energiastrategian seurantaraportin tiedoksi ja päätti saattaa sen tiedoksi kaupunginvaltuustolle.

21 §
Kehityspäällikön tehtävänimikkeen muutos ja palkantarkistus

Kaupunginhallitus päätti muuttaa kehityspäällikön tehtävänimikkeen strategia- ja kehityspäälliköksi ja nostaa tehtäväkohtaista palkkaa 668,68 eurolla kuukaudessa. Uusi tehtäväkohtainen palkka on 4 500 euroa kuukaudessa.

22 §
Sairaanhoitopiirien ja suurempien kuntien hankintatoimea selvittävä kysely sote- ja itsehallintoalueiden perustamisesta

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi, että kaupungin hankintapalvelut on vastannut valtiovarainministeriön sähköiseen kyselyyn 12.1.2016.

23 §
Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän perustaminen

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän perustamisen suunnitelman mukaisesti.

24 §
Lausunto hallituksen linjaukseen itsehallintoaluejaon perusteiksi ja sote-uudistuksen askelmerkeiksi

Kaupunginhallitus kävi läpi aiemmin valmisteltua lausuntoa ja teki siihen seuraavat täydennykset kohtaan 13, vapaamuotoisia huomioita hallituksen rahoituslinjauksesta:

"Itsehallintoalueiden rahoituksessa on otettava huomioon alueen väestön rakenteeseen ja sairastavuuteen liittyvät, kustannuksia kohottavat tekijät sekä alueen laajuus ja pitkät etäisyydet. Mikäli itsehallintoalueiden rahoitus perustuu osin tai kokonaan sen omaan verotusoikeuteen, rahoitukseen on sisällytettävä kuntien nykyisen verotulojen tasauksen mukainen osuus.

Myös kuntien toimintaedellytykset on turvattava. Kun kunnilta poistuu tehtäviä (mm. sote, pelastustoimi, maaseutuhallinto) ja niiden mukaiset kulut, samalla niiden tulopohjaa leikataan, on varmistettava, että nämä erät vastaavat kuntakohtaisesti mahdollisimman hyvin toisiaan.

Uudistuksen on luotava vahvistuvat olosuhteet erityisesti kasvu- ja seutukeskusten vastuukunnille edistää työllisyyttä ja tarjota mm. riittäviä terveys-, koulutus- ja kulttuuripalveluja ja luoda riittävät edellytykset uusille työpaikoille ja niiden syntymistä edellyttäville palveluille. Kuntien ja itsehallintoalueen välillä on syytä sopia elinkeinopolitiikan hoidosta.

Samalla on itsehallintoalueiden valtionosuus- ja rahoitusratkaisuilla pidettävä huoli siitä, että kokonaisveroasteen nostamiselle ei synnytetä painetta. Itsehallintoalueen mahdollinen verotusoikeus ei saa heikentää kuntien mahdollisuuksia huolehtia seudullisesta palvelu- ja koulutustarjonnasta, sekä vaikuttavasta elinvoimapolitiikasta."

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle annettavaksi täydentämänsä lausunnon.

Lisätietoja:
kokouksen puheenjohtaja, kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja
Arto Seppälä, p. 044 794 2208

Aiheeseen liittyvää