Etusivu ›› Uutinen ›› Kaupunginhallitus 18.4.2017
18.4.2017 - 16:45
Kaupunginhallitus 18.4.2017
nuija_5.jpg
Mikkelin kaupunginhallitus muun muassa hyväksyi päivitetyn kaupungin hankintasäännön ja antoi työ- ja elinkeinoministeriölle lausunnon lakiluonnoksesta, joka koskee alueiden kehittämistä ja kasvupalveluja.

Mikkelin kaupunginhallitus muun muassa hyväksyi päivitetyn kaupungin hankintasäännön ja antoi työ- ja elinkeinoministeriölle lausunnon lakiluonnoksesta, joka koskee alueiden kehittämistä ja kasvupalveluja.

§ 124 Mikkelin kaupungin hankintasääntö 2017

Kaupunginhallitus hyväksyi kaupungin päivitetyn hankintasäännön, joka tulee voimaan heti.

Hankintasäännön päivittämiselle tuli tarve vuoden 2017 alusta voimaan astuneen uuden hankintalain myötä.

Hankintasäännön päivittämisen keskeisimmät muutokset liittyvät hankintojen innovatiiviseen kumppanuuteen, sähköisen sopimushallinnan käyttöön ottoon, useamman talousarviovuoden hankinnan eurorajaan sekä kilpailutusten sähköistämisen voimaantulon varmistamiseen.

Hankintasäännön uudistamisella toteutetaan Mikkelin kaupungin hyvinvointistrategiaa, erityisesti elinkeinojen hyvinvointiohjelman tavoitteita alueen elinvoiman vahvistamiseksi.

 § 125 Toimisto- ja pientarviketoimittajan valinta

Kaupungin hankintapalvelut on kilpailuttanut toimisto- ja pientarviketoimittajan ajalle 1.5.2017 - 30.4.2019.

Kaupunginhallitus päätti esityksen mukaisesti, että toimittajaksi valitaan Lyreco Oy.

§ 126 Microsoftin EAS-sopimus

Kaupunginhallitus päätti hankkia Atea Finland Oy:ltä Microsoft-käyttöoikeudet EAS-sopimuksella ajalle 1.6.2017-31.5.2020 käyttäjäkohtaisella lisensointimallilla. Sopimukseen sisältyy ehto, että käyttäjämäärät ja hinnat tarkistetaan vuosittain.

Nykyinen sopimus Microsoft-lisensseistä päättyy 31.5.2017.

§ 127 - 128 Ristiinan Pelloksen eteläisen teollisuusalueen asemakaava ja Paljavesi-Niinivesi rantayleiskaavan muutos

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy Pelloksen eteläisen teollisuusalueen asemakaavan ja Paljavesi-Niinivesi-alueen rantayleiskaavan muutoksen.

§ 129 Kaupunginhallituksen lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle hallituksen esitykseksi laiksi alueiden kehittämisestä ja kasvupalveluista

Markku Turkia (sd.) Arto Seppälän (sd.) kannattamana esitti seuraavia muutoksia lausuntoon:

kohta 5 ja kohta 7, vaihdetaan vaihtoehdoiksi ei, perustelut liitteessä.

Äänestyksissä kumpikin pohjaesitys voitti äänin 11 – 4. Turkian muutosehdotuksen puolesta äänestivät hänen ja Seppälän lisäksi Hannu Kilkki (sd.) ja  Jaana Vartiainen (sd.).

§ 130 Sidonnaisuusrekisteri ja vastuullisen viranhaltijan nimeäminen

Kaupunginhallitus nimesi kuntalain 84.4 §:ssä tarkoitetun yleisessä tietoverkossa olevan sidonnaisuuksien rekisterin ylläpitäjäksi vastuuviranhaltijaksi kaupunginlakimies Jukka Savolaisen.

§ 131 Harkinnanvaraiset palkattomat vapaat säästösyistä 2.5. - 31.12.2017

Kaupunginhallitus päätti, että Mikkelin kaupunki ei tee lomarahanvaihtosopimuksia vuonna 2017. Sen sijaan suositetaan pidettäväksi harkinnanvaraisia palkattomia virka- tai työvapaita pysyväisohjeen sekä säästösyillä pidettäviä vapaita koskevien henkilöstöpalveluiden ohjeiden mukaisesti 2.5. – 31.12.2017.

§ 132 Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitys toimintavuodelta 2016

keskustelun aikana esittelijä muutti esitystään seuraavasti: Lisäksi Essotelta pyydetään selvitys siitä, mihin toimenpiteisiin on ryhdytty tai ryhdytään asioiden tilan parantamiseksi.

Yhteydenotot sosiaaliasiamiehelle ovat lisääntyneet edellisvuodesta Seutusoten kunnissa 291 yhteydenotosta 398 yhteydenottoon. Eniten yhteydenottoja tuli aikaisempien vuosien tapaan toimeentulotuesta ja lastensuojelusta. Suurin kasvu oli myös näissä tehtäväalueissa.

Yleisesti suurin erillinen yhteydenoton syy oli palvelun toteuttamiseen liittyvät kysymykset sekä päätöksiin ja sopimuksiin liittyvät asiat.

Potilasasiamiehen yhteydenotot lisääntyivät 214 yhteydenotosta 320 yhteydenottoon. Edellisten vuosien tapaan eniten yhteydenottoja tuli vastaanottotoiminnasta ja sen jälkeen merkittävästi pienempinä laitoshoidosta ja kotihoito.

Potilasasiamiehen yhteydenottojen suurimmat syyt olivat hoidon toteuttamiseen, tietosuojaan ja potilasvahinkoihin liittyvä asiat.

§ 133 Valtuustoaloite opettajien sijaisuuksien hoitamisesta

Kaupunginhallitus päätti esittää, että kaupunginvaltuusto merkitsee kasvatus- ja opetuslautakunnan selvityksen valtuutettu Marita Hokkasen ym. valtuustoaloitteeseen tiedoksi ja toteaa aloitteen loppuunkäsitellyksi.

§ 134 Valtuustoaloite / Harrastustakuu - jokaiselle lapselle vähintään yksi harrastus

Kaupungihallitus päätti esittää, että kaupunginvaltuusto merkitsee kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunnan selvityksen Kokoomuksen valtuustoryhmän valtuustoaloitteeseen tiedoksi ja toteaa aloitteen loppuunkäsitellyksi.

§ 135 Valtuustoaloite lasten positiivisten koulukokemusten edistämiseksi

Kaupunginhallitus päätti lähettää aloitteen sivistystoimen valmisteltavaksi.  Vastaus aloitteeseen tulee käsitellä kaupunginhallituksessa viimeistään elokuussa 2017.

§ 136 Valtuustoaloite tonttien vuokrahintojen ja lunastamisien hinnoittelun uudelleentarkastelusta

Kaupunginhallitus päätti lähettää aloitteen teknisen toimen valmisteltavaksi. Vastaus aloitteeseen tulee käsitellä kaupunginhallituksessa viimeistään elokuussa 2017.

§ 137 Valtuustoaloite liikuntamahdollisuuksien parantamiseksi ja turvaamiseksi koko Mikkelin alueella

Kaupunginhallitus päätti lähettää aloitteen sivistystoimen valmisteltavaksi. Vastaus aloitteeseen tulee käsitellä kaupunginhallituksessa viimeistään elokuussa 2017.

§ 138 Lukiokoulutuksen erityiset tehtävät

Lisäksi kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi, että kaupunki valmistelee lukiokoulutuksen erityisten koulutustehtävien hakemista. Hakuaika 1.8.2017 alkaen myönnettäviin erityistehtäväkoulutuksiin on meneillään.

 

Aiheeseen liittyvää