Etusivu ›› Uutinen ›› Kaupunginhallitus 2.2.2015
2.2.2015 - 21:14
Kaupunginhallitus 2.2.2015
nuija.jpg
Kaupunginhallitus muun muassa antoi luvan valmistella sotahistoriakeskusta eteenpäin, vastasi Kuntaliiton sote-kyselyyn, totesi kesätyöpaikkojen lukumäärän 340, vahvisti asuntomessutonttien hinnoittelun ja myönsi järjestöavustuksia.

29 § Kaupunginhallituksen jäsenet

- kaupunginhallitus totesi, että esityslistassa olleiden perussuomalaisten jäsenten henkilökohtaisten varajäsenten nimet eivät vastanneet valtuuston kokouksessa 19.1.2015 päätettyä. Valtuuston kokouksen pöytäkirjassa nimet ovat päätöksen mukaisesti seuraavat:
Varsinainen jäsen 13 Vesa Himanen > varajäsen Anne Korhola (ei Marja Hämäläinen)
Varsinainen jäsen 14 Kati Kähkönen > varajäsen Markku Siitari (ei Anne Korhola)

34 § Sotahistoriakeskus Mikkeli

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi sotahistoriakeskuksen esiselvityshankkeen raportin http://issuu.com/mikkelinkaupunki/docs/sotahistoriakeskusmikkeli_web_2.

Keskustelun jälkeen kaupunginjohtaja täydensi esitystään seuraavasti:
- sotahistoriakeskuksen jatkoselvittelyyn haetaan EAKR-hankerahoitusta
- hankkeen kesto olisi 1,5 vuotta, 1.9.2015 – 31.3.2017
- koko jatkoselvityshankkeen kustannukset olisivat yhteensä 455 300 euroa
- omarahoitusosuus olisi  30 % eli yhteensä 136 590 euroa, josta 22 782 euroa vuodelle 2015; summa katetaan kaupunginhallituksen käyttömäärärahasta
- vuosien 2016 ja 2017 omarahoitusosuudet sisällytetään kyseisten vuosien talousarvioihin; vuoden 2016 omarahoitusosuus on 97 056 euroa  ja vuoden 2017 osuus on 16 752 euroa

Veli Liikanen (vihr.) esitti, että asia palautetaan valmisteluun. Esitystä ei kannatettu, joten se raukesi. Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan muutetun esityksen.

35 – 43 § Työpaja- ja työllisyyspalveluasiat, kesätyöpaikat 2015 ja typ-lain vaikutukset

- esitysten mukaisesti
- kaupungin kesätyöpaikkojen hakuaika on 16.2. – 15.3., kesätyöpaikkoja on noin 340

44 § Konserniohje

- ohjeen 9 §:n otsikko muutettiin muotoon ’Ennakkokäsityksen hankintamenettely’
- 9 §:n johdantolause muutettiin muotoon ’… ennakkoon tiedusteltava konsernijohdon ennakkokäsitys….’
- 9 §:n viimeisen lauseen ensimmäinen sana muutetaan sanaksi ’Pyynnöt’

45 § Vastaukset sote-uudistuksen kuntakyselyyn                    

- kaupunginhallitus kävi läpi viranhaltijoiden valmistelemat vastaukset ja teki seuraavat muutokset: 
Kysymys 3 > vastausvaihtoehto 4 (esityksessä: 2), äänestyksen jälkeen 6 – 8, yksi tyhjä

Muutosesityksen teki Seija Kuikka (kesk.), Markku Turkia (sd.) kannatti.
Pohjaesityksen kannalla olivat Sari Teittinen (kok.), Armi Salo-Oksa (kok.), Juha Vuori (kok.), Olli Nepponen (kok.), Anne Korhola (ps.), Outi Kauria (kesk.). Muutosesityksen puolesta äänestivät Veli Liikanen (vihr.), Jaana Vartiainen (kesk.), Seija Kuikka (kesk.), Markku Turkia (sd.), Arto Seppälä (sd.), Petri Pekonen (kesk.), Hannu Kilkki (kesk.), Jaakko Väänänen (kesk.). Tyhjää äänesti Kati Kähkönen (ps.)

Kysymys 4a > vastausvaihtoehto esityksen mukaisesti 2 äänestyksen jälkeen. Arto Seppälä esitti Petri Pekosen kannattamana, että vastaukseksi muutetaan vaihtoehto 3. Pohjaesitys voitti äänin 8 – 7.

Alkuperäisen esityksen kannalla olivat Sari Teittinen, Armi Salo-Oksa, Juha Vuori, Olli Nepponen, Outi Kauria, Kati Kähkönen, Veli Liikanen ja Anne Korhola. Vastaehdotuksen puolesta äänestivät Jaakko Väänänen, Petri Pekonen, Seija Kuikka, Arto Seppälä, Markku Turkia, Hannu Kilkki, Jaana Vartiainen.

46 § Asuntomessutonttien hinnat

- esityksen mukaisesti

47 § Kuparonvirran lossin korvaaminen sillalla

- esityksen mukaisesti

48 – 54 § Toimielinten uudet jäsenet ja edustajien vaihtuminen

- 48 § Todettiin, että esityslistalta oli jäänyt entisestä kokoonpanosta varsinaisen jäsenen nimilistasta pois Raine Lehkonen. Jaoston uusi kokoonpano:
Seija Kuikka (pj.), Petri Pekonen, Arto Seppälä (1. vpj), Olli Nepponen (2. vpj) ja Raine Lehkonen. Varajäseninä jatkavat entiset.

- 49 § Entiset jäsenet

- 50 § Toimielimiin valittiin entiset edustajat paitsi seuraaviin:
Kasvatus- ja opetuslautakuntaan Petri Pekonen (entinen jäsen Heikki Nykänen)
Maaseutu- ja tielautakuntaan Vesa Himanen (entinen jäsen Jukka Pöyry)
Seudulliseen sosiaali- ja terveyslautakuntaan Sari Teittinen (entinen jäsen Mauri Miettinen)
Anttolan aluejohtokuntaan Vesa Himanen (entinen jäsen Jukka Pöyry)
Mikkelin Vesiliikelaitoksen johtokuntaan Kati Kähkönen (entinen jäsen Jukka Pöyry)
- 51 § valtuusto valitsee uuden jäsenen; kaupunginhallituksen esitys Jari Roivas
- 52 – 53 § esitykset annetaan valtuustossa
- 54 § työnantajan edustajat työsuojelutoimikunnassa ovat kaupunginhallituksen jäsen Juha Vuori (pj.) ja hänen varaedustajansa Raine Lehkonen; johtoryhmä nimeää oman edustajansa

55 § Kaupunginhallituksen myöntämät toiminta-avustukset

- esityksen mukaisesti

56 § Mikkelipuiston ja kaupungin välinen palvelusopimus

- esityksen mukaisesti

57 § Kohtaava Olkkari -hanke

- esityksen mukaisesti

58 § Kaupungin syntymäpäivä

- esityksen mukaisesti

Lisätietoja: kaupunginhallituksen puheenjohtaja Seija Kuikka, p. 044 794 2206

 

 

 

Aiheeseen liittyvää