Etusivu ›› Uutinen ›› Kaupunginhallitus 22.8.2016
22.8.2016 - 17:08
Kaupunginhallitus 22.8.2016
nuija_5.jpg
Kaupunginhallitus päätti kaikki asiat esitysten mukaisesti. Päätettävänä oli muun muassa kerrostalokaupan esisopimus ja opetus- ja kulttuuriministeriölle annettava selvitys Otavan Opiston opiskelijamääristä.

Päätökset pykälittäin

§ 295 Metsäsairila Oy:n konsernitavoitteiden toteutuminen ja ajankohtaiset aiheet

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi Metsäsairila Oy:n ajankohtaiskatsauksen.

§ 296 Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymän purkusopimus

Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymän purkamista valmistellaan osana soteuudistusta. Päätös purkusopimuksen hyväksymisestä tulee hyväksyä kaikkien osakaskuntien valtuustoissa vuoden 2016 loppuun mennessä. Sopimuksen mukaan kuntayhtymän omaisuus, kiinteistöt, maa- ja metsäomaisuus, kalusto sekä koneet ja laitteet, myydään ennen kuntayhtymän purkamista.

Mikkelin kaupungin osuus kuntayhtymän peruspääomasta on 123 692,40 euroa (6,79 %).

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että Mikkeli hyväksyy esitetyn purkusopimuksen.

§ 297 Esitys erityislastentarhanopettajan nimikemuutoksesta 1.9.2016 alkaen

Kaupunginhallitus päätti, että erityislastentarhanopettajien nimikkeet muutetaan Mikkelissä 1.9.2016 alkaen varhaiskasvatuksen erityisopettajan nimikkeiksi. Nimikemuutos noudattelee valtakunnallista linjaa.

§ 298 Selvitys valtionosuuden perusteeksi ilmoitetusta opiskelijamäärästä/Otavan Opisto

Opetus- ja kulttuuriministeriö on pyytänyt selvityksiä Otavan Opiston opiskelijoiksi ilmoitettujen henkilöiden lukumäärästä. Opiskelijamäärä on perusteena valtionosuuden suuruudelle.
Lisäselvitystä oli pyydetty alaikäisten opiskelijoiden lukumäärästä ja siitä, miksi Otavan Opistoon on hyväksytty alle 18-vuotiaita aikuislukion opiskelijoiksi. Kaupunginhallitus antoi selvityksen toimitettavaksi opetus- ja kulttuuriministeriöön.

§ 299 Täydennys kaupunginvaltuuston tontinluovutuspäätökseen 11.11.2013 / 132 §

Kaupunginhallitus päätti, että tontinluovutusperiaatteita vahvistettaessa päätökseen tulee lisätä tarkennus esisopimuskäytännöstä. Kun esisopimuksella sovitaan tontin luovuttamisesta ns. tapauskohtaisen hinnoittelun alueella ja samassa yhteydessä sovitaan tontin lopullinen luovutushinta, on tontin hinnan oltava esisopimuksen päätöshetkellä luotettavasti arvioitu käypä hinta tai tontinluovutuskilpailun kautta saatu käypä hinta.

Hinnan on vastattava esisopimuksen päätöshetken ja tontinluovutushetken välillä tapahtunutta elinkustannusindeksin muutosta. Elinkustannusindeksin perustasona käytetään esisopimuksen päätöshetkellä voimassa olevaa viimeksi julkaistua elinkustannusindeksin pistelukua ja lopputasona tontinluovutushetkellä voimassa olevaa viimeksi julkaistua elinkustannusindeksin pistelukua.

§ 300 Tontin 491-4-18-6 myyminen/FH Invest Oy Tonttien 491-4-18-5 ja 491-4-18-4 myyminen/esisopimus/FH Invest Oy

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että tonttien 491-4-18-5 ja 491-4-18-4 sekä niihin liittyen yhteiskäyttötontin 491-4-18-3 osaomistusten (1/3 ja 1/3) luovuttamisesta FH Invest Oy:lle tehdään esisopimus.  Tontit luovutetaan FH Invest Oy:lle 465 000 euron kauppahinnalla/tontti siten, että lopullinen kiinteistökauppa tontista 491-4-18-5 on tehtävä vuoden 2018 loppuun mennessä ja tontista 491-4-18- 4 vuoden 2019 loppuun mennessä.

Lopullinen tonttien kauppahinta sidotaan elinkustannusindeksiin siten, että tontin hinta korjataan vastaamaan esisopimuksen päätöshetken ja lopullisen kaupan tekohetken välillä tapahtunutta elinkustannusindeksin muutosta.

Kaupunginhallitus päätti myös esittää, että kaupunginvaltuusto oikeuttaa kaupunginlakimiehen ja kaupungingeodeetin valmistelemaan esisopimuksen.

§ 301 Tontin muodostusosan luovuttaminen / Kiinteistö Oy Mikkelin Teollisuuskatu 8

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunki luovuttaa Kiinteistö Oy Mikkelin Teollisuuskatu 8:lle 1 027 m2:n määräalan tilasta 491-402-3-123 muodostusosaksi tonttiin 491-6-37-13.

Kauppahinta on 30 240 euroa ja muut luovutusehdot ovat tavanomaiset tontinosan luovutuksessa sovellettavat ehdot. Kaupunginhallitus oikeuttaa kaupungingeodeetin valmistelemaan kauppakirjan.

§ 302 Mikkelin kaupungin henkilöstön erityistyölasien hankintamenettelyt ja kustannusrajat

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi henkilöstön erityistyölasien hankintamenettelyt ja kustannusrajat. Kaupungin hankintapalvelut on kilpailuttanut ja tehnyt hankintasopimuksen Mikkelin kaupungin henkilöstön erityistyölasien hankinnasta. Sopimuskumppani on 30.6.2019 asti Silmäasema Fennica Oy.

Työntekijä voi valita sopimukseen sisältyvät lasit sopimusmallistosta maksutta tai maksaa 93 euroa ylittävän osan itse.

§ 303 Ero rakennuslautakunnan varajäsenyydestä ja uuden varajäsenen valitseminen

Rakennuslautakunnan varajäsen Terttu Mäkeläinen on kuollut. Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se valitsee rakennuslautakuntaan uuden varajäsenen Terttu Mäkeläisen tilalle jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

§ 304 Ero Mikkelin Vesiliikelaitoksen johtokunnan jäsenyydestä ja uuden jäsenen valitseminen

Vesiliikelaitoksen johtokunnan jäsen Terttu Mäkeläinen on kuollut. Kaupunginhallitus valitsi uudeksi jäseneksi lastentarhanopettaja Niina Kontulaisen ja varajäseneksi yrittäjä Helen Kontturin.

§ 305 Valtuustoaloite opetusryhmien pienentämiseksi Mikkelin kaupungin kouluissa

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se merkitsee tietoonsa saatetuksi kasvatus- ja opetuslautakunnan vastauksen valtuutettu Marita Hokkasen ym. valtuustoaloitteeseen ja toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.

§ 306 Muut asiat

Kaupunginjohtaja antoi ajankohtaiskatsauksen.

§ 307 Ero seudullisen sosiaali- ja terveyslautakunnan varajäsenyydestä ja uuden varajäsenen valinta

Seudullisen sosiaali- ja terveyslautakunnan varajäsen Eero Erola on kuollut. Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se valitsee seudullisen sosiaali- ja terveyslautakuntaan varajäsenen Eero Erolan tilalle jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Lisätietoja:
kaupunginhallituksen puheenjohtaja Seija Kuikka, 044 794 2206

Aiheeseen liittyvää