Etusivu ›› Uutinen ›› Kaupunginhallitus 2.3.2015
3.3.2015 - 8:18
Kaupunginhallitus 2.3.2015
nuija.jpg
Kaupunginhallitus muun muassa päätti, että työilmapiiriselvitykset ovat julkisia.

Mikkelin kaupunginhallituksen päätöksiä 2.3.2015

76 – 81 § Esitysten mukaan

82 § Musiikkijuhlien 2015 kutsuvierastilaisuuden järjestäminen

Jaakko Väänänen teki esityksen Vesa Himasen kannattamana, että kutsuvierastilaisuutta ei järjestetä. Asiasta äänestettiin, ja kaupunginjohtajan ehdotus voitti äänin 12 – 3.

Kaupunginjohtajan ehdotuksen puolesta äänestivät Elina Hölttä (kok.), Outi Kauria (kesk.), Hannu Kilkki (sd.), Seija Kuikka (kesk.), Raine Lehkonen (sd.), Veli Liikanen (vihr.), Olli Nepponen (kok.), Petri Pekonen (kesk.), Arto Seppälä (sd.), Sari Teittinen (kok.), Jaana Vartiainen (sd.) ja Juha Vuori (kok.) 

Äänestyksessä Jaakko Väänäsen ehdotusta kannattivat Väänänen (kesk.), Vesa Himanen (ps.) ja Kati Kähkönen (ps.).

83 § Kaupunginhallitus nimesi seuraavat henkilöt itäisen sosiaali- ja terveysalueen valmistelevaan kokoukseen: luottamushenkilöistä Seija Kuikka, Sari Teittinen ja Markku Turkia sekä viranhaltijoista Ari Liikanen ja Maria Närhinen.

84 § Kyytineuvon käyttötalous- ja investointimääräraha: Esityksen mukaan

85 § Anttolan asemakaavan muutos. Lisäys: lausunto pyydetään myös Anttolan aluejohtokunnalta

86 § Tiesuunnitelma Suomenniemen jalankulku- ja pyöräilyväylästä: Esityksen mukaan

87 § Lausunto Itä-Suomen hallinto-oikeudelle kaupunginvaltuuston 8.12.2014, 143 §  tehdyistä valituksista (tontin myynti): Esityksen mukaan. Olli Nepponen esitti, että lausuntoa muutetaan. Esitystä ei kannatettu. Olli Nepponen jätti asiasta eriävän mielipiteen.

88 § Kaupunginhallitus päätti, että selvitys on julkinen lukuun ottamatta haastateltujen nimilistaa. Lisäksi kaupunginhallitus päätti, että myös Etelä-Savon työterveysliikelaitoksen tekemä selvitys on julkinen. Selvitys on pyydettävissä Mikkelin kaupungin kirjaamosta.

Jäsen Raine Lehkonen ehdotti haastateltavien nimilistan julkistamista. Ehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi. Raine Lehkonen jätti asiasta eriävän mielipiteen.

89 § Ylimääräisenä asiana: Miktech Oy:n osakassopimuksen päivittäminen

Kaupunginhallitus päätti, että Miktech Oy:n osakassopimusta muutetaan seuraavasti:

Osakassopimuksen kohta 14.3.3. muutetaan kuulumaan: ”Osakkeista luopuminen ei poista eikä vähennä Osakkaan vahingonkorvausvelvollisuutta, joka määräytyy osakeyhtiölain säännösten mukaan. Osapuolet eivät ole vastuussa toiselle Osapuolelle tai kolmannelle aiheutuneista välillisistä vahingoista.”

90 § Ylimääräisenä asiana: Kaupunginhallituksen edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen.
2.3.2015 päätös:

16.2.2015 § 75 pöytäkirja muutetaan hallintosäännön edellyttämällä tavalla seuraavasti:

”Ehdotus

Kaupunginhallitus merkitsee saamansa selvityksen tiedoksi.

Kaupunginhallitus toteaa saamansa selvityksen perusteella, että
- haastatellut viranhaltijat tai luottamushenkilöt eivät ole tulleet kiusatuiksi toistensa tahoilta tai keskenään
- kaupunginvaltuuston puheenjohtajan roolia suhteessa operatiiviseen toimintaan tulisi tarkentaa erillisellä valmennuksella
- asia on loppuunkäsitelty.

Päätös

Esittelijä muutti esitystään seuraavasti: Kaupunginhallitus toteaa saamansa selvityksen perusteella, että
- haastatellut viranhaltijat tai luottamushenkilöt eivät ole tulleet kiusatuiksi toistensa tahoilta tai keskenään.
- selvityksen sisältö otetaan heti huomioon kaupungin luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden koulutuksessa seuraavasti:
1) Selkiytetään eri toimijoiden keskinäisiä rooleja ja erityisesti luottamushenkilön oikeutta saada tietoja luottamustehtävänsä hoitoa varten; mikä on strategista ja mikä operatiivista toimintaa.
2) Järjestetään luottamushenkilöille yhteistyö- ja vuorovaikutusvalmennusta, sovitaan roolit ja pelisääntöjä
3) Luottamushenkilöiden palaute toiminnasta pyritään antamaan johtavien viranhaltijoiden kautta.
4) Varmistetaan, että Mikkelin kaupungissa on määritelty mitä on epäasiallinen käyttäytyminen ja kiusaaminen ja mikä ei sitä ole sekä toimintaohjeet asioiden esilleottamiseksi. Mikäli tällaista ohjeistusta (opas) ole tehty, käynnistetään tämä työ. Asioiden käsittelyssä tulee myös huomioida luottamushenkilöorganisaatio. Sekä viranhaltijaorganisaatiossa että luottamushenkilöorganisaatiossa tulisi vähintään kerran vuodessa keskustella epäasiallisesta kohtelusta ja tarkistaa pelisäännöt.
5) Mikkelin kaupungissa perehdytään työyhteisösovittelun malliin ja otetaan se yhdeksi toimintamalliksi ratkottaessa mahdollisia ristiriita- ja kiusaamistilanteita.

Lisäksi kaupungin työilmapiiriä seurataan säännöllisesti työilmapiirikyselyllä.

Muutettu esitys hyväksyttiin yksimielisesti.”

Lisätietoja: kaupunginhallituksen puheenjohtaja Seija Kuikka, p. 044 794 2206

Aiheeseen liittyvää