Etusivu ›› Uutinen ›› Kaupunginhallitus 26.9.
26.9.2016 - 17:50
Kaupunginhallitus 26.9.
nuija_5.jpg
Kaupunginhallitus muun muassa päivitti talousarviokokousten aikataulua ja antoi aluehallintovirastolle selvityksen kouluterveystarkastusten toteutumisesta.

Kaupunginhallitus muun muassa päivitti talousarviokokousten aikataulua ja antoi aluehallintovirastolle selvityksen kouluterveystarkastusten toteutumisesta. Esityslista ja pöytäkirja kokonaisuudessaan > Päätöksenteko > Esityslistat ja pöytäkirjat > Kaupunginhallitus, kokous 26.9.2016

Päätökset pykälittäin

§ 341 Kiinteistökehitys Naistinki Oy:n ja Mikkelin Oppilaitoskiinteistöt Oy:n konsernitavoitteiden toteutuminen ja ajankohtaiset aiheet

Kaupunginhallitus sai tilannekatsaukset yhtiöistä.

§ 342 Kaupunginhallituksen ja -valtuuston kokousaikataulu ajalle 10.10.2016 - 23.1.2017

Kaupunginhallitus päätti esittää valtuustolle muutoksia loppuvuoden kokousaikatauluihin. Essoten talousarvion valmisteluaikataulun ja kaupungin omien toiminnallisten muutosten vuoksi talousarviokäsittelyä myöhäistetään.

Kaupunginhallituksen talousarviokokoukset ovat
ma 21.11. klo 13
ti 22.11. klo 13
ma 28.11. klo 13.

Aikataulua tarkennettiin myös niin, että kaupunginhallitus aloittaa kokouksensa jo klo 13
31.10. ja 7.11.

Valtuusto päättää omat kokousaikataulunsa seuraavassa kokouksessaan 10.10. Esitys on, että veroprosentista päätetään alkuperäisen aikataulun mukaisesti
14.11. Kokous alkaa jo klo 12.

Valtuuston talousarviokokouksen ajankohdaksi esitetään 
19.12. klo 12 eli alkuperäinen joulukuun kokouksen aika siirtyy viikkoa myöhemmäksi.

Lisäksi kaupunginvaltuustolla on seuraavat infot:
ma 10.10. klo 16 info hallintorakenteen valmistelutilanteesta
ma 23.1.2017 klo 16 asuntomessuinfo

§ 343 Timo Talon määrääminen sosiaali- ja terveysjohtajaksi

Mikkelin seutusoten hallintopäällikkö Timo Talo toimii vs. sosiaali- ja terveysjohtajana 1.10. – 31.12.2016. Sosiaali- ja terveysjohtaja Maria Närhinen siirtyy 1.10.2016 ympäristöterveysjohtajaksi.

Kaupunginhallituksen päätökseen tarkennettiin, että päätösesityksessä mainittu palkka 7069,34 euroa on tilanteen 1.9.2015 mukainen. Helmikuussa 2016 tulleen yleiskorotuksen jälkeen tehtäväkohtainen palkka on 7102,57 euroa.

§ 344 Henkilökohtaisten lisien täydentäminen/KVTES

Kaupunginhallitus päätti, että henkilökohtaisia harkinnanvaraisia lisiä korotetaan 1.10.2016 lukien siten, että KVTES:n vähimmäismäärät täyttyvät.

§ 345 Varhainen ja tehostettu tuki, uudelleensijoitus

Kaupunginhallitus hyväksyi päivitetyn ohjeen.

§ 346 Sosiaali- ja terveystoimen paikallisten sopimusten irtisanominen 31.12.2016

Mikkelin kaupunki irtisanoo sosiaali- ja terveystoimen paikalliset sopimukset. Irtisanominen liittyy Essoten käynnistymiseen vuoden 2017 alusta.

§ 347 Kiinteistöpäällikön kelpoisuusvaatimuksen muutos

Kaupunginhallitus päätti muuttaa kiinteistöpäällikön kelpoisuusvaatimuksen muotoon ’soveltuva insinööritutkinto (AMK) tai aikaisempi insinöörin tutkinto tai rakennusarkkitehdin (AMK) tutkinto’.

§ 348 Rakennuttajapäällikön viran kelpoisuuden muuttaminen ja palkan määräytyminen

Kaupunginhallitus päätti muuttaa rakennuttajapäällikön kelpoisuusvaatimuksen muotoon ’soveltuva insinööritutkinto (AMK) tai aikaisempi insinöörin tutkinto tai rakennusarkkitehdin (AMK) tutkinto’.

§ 349 Tontin 491-10-72-1 myyminen / Huuhkajankatu 2 / BG-liikekiinteistöt Oy

Kaupunginhallitus päätti asiasta esityksen mukaan.

Alkuperäisen sopimuksen teon aikaan osassa tonttia on ollut kaavamuutos meneillään. Koska kaavamuutos on valmis ennen lopullista tontin luovutusta, luovutus voidaan tehdä kerralla koko tontista. Tontin määräalat sisältyvät alkuperäiseen kauppahintaan.

§ 350 Tulostus- ja painotuotteiden hankintasopimuksen julkisuus

Teroprint Oy on pyytänyt tietoja tulostus- ja painotuotteiden hankintasopimuksen hinnoista. Tulostus- ja painotuotekilpailutuksen voitti Grano Oy. Kaupunginhallitus totesi, että hintatiedot ovat liikesalaisuuksia eikä niitä ole tarpeen julkistaa.

§ 351 Vastine markkinaoikeudelle, Processing Finland Oy:n valitus

Kaupunginhallitus antoi markkinaoikeudelle vastineen, jonka mukaan valitus on aiheeton.

§ 352 Hankintaoikaisuvaatimus, Processing Finland Oy

Kaupunginhallitus totesi, että oikaisuvaatimus on aiheeton.

§ 353 Selvityksen antaminen Itä-Suomen aluehallintovirastolle kouluterveystarkastusten toteutumisesta

Itä-Suomen aluehallintovirasto on pyytänyt selvitystä kouluterveystarkastusten toteutumisesta. Kaupunginhallituksen selvityksessä todetaan, että tekemättä jääneet tarkastukset tehdään syksyn 2016 aikana.

§ 354 Eron myöntäminen Hannu Kääriäiselle Haukivuoren aluejohtokunnan jäsenyydestä ja uuden jäsenen valitseminen

Kaupunginhallitus päätti esittää valtuustolle, että se valitsee uuden jäsenen aluejohtokuntaan.

§ 355 Ero rakennuslautakunnan jäsenyydestä ja uuden jäsenen valitseminen

Kaupunginhallitus päätti esittää valtuustolle, että se valitsee uuden jäsenen lautakuntaan.

Lisätietoja: kaupunginhallituksen puheenjohtaja Seija Kuikka, 044 794 2206.

Aiheeseen liittyvää