Etusivu ›› Uutinen ›› Kaupunginhallitus 29.5.
29.5.2017 - 17:52
Kaupunginhallitus 29.5.
nuija_5.jpg
Mikkelin kaupunginhallitus muun muassa hyväksyi kumppanuussopimukset Mikkelin Palloilijoiden ja Jukureiden kanssa sekä päätti myöntää yhteensä reilut 523 000 euroa kehittämishankkeille.

Mikkelin kaupunginhallitus muun muassa hyväksyi kumppanuussopimukset Mikkelin Palloilijoiden ja Jukureiden kanssa sekä päätti myöntää yhteensä reilut 523 000 euroa kehittämishankkeille.

Päätökset pykälittäin

§ 187 Yhteistyösopimus Mikkelin Palloilijat ry:n kanssa vuodelle 2017

Kaupunginhallitus hyväksyi kumppanuussopimuksen Mikkelin Palloilijat ry:n kanssa.

Sopimuksen arvo on 12 000 euroa, ja sopimussumma maksetaan kaupunginhallituksen käyttövarausmäärärahasta aiempien vuosien mukaisesti.

§ 188 Jukurit HC Oy:n ja Mikkelin kaupungin yhteistyösopimus kausille 2016 – 2017, 2017-2018 ja 2018-2019

Kaupunginhallitus hyväksyi kumppanuussopimuksen Jukurit HC Oy:n kanssa seuraavalle kaudelle. Sopimuksen arvo on 50 000 euroa eli samansuuruinen kuin edellisellä pelikaudella.

Alun perin sopimus on tehty kolmeksi vuodeksi, mutta sopimus tarkistetaan vuosittain.

Kaupunginhallitus totesi, että alkuperäiseen sopimustekstiin tehdään yksi muutos niin, että kohta 4 muutetaan muotoon "Mikkelin kaupunki toimii yhdessä ottelussa per pelikausi otteluisäntänä. Otteluisännyys sisältää otteluisännän aition sekä pääsyliput kutsuvieraille. Ruoka- ja tarjoilukustannuksista vastaa Mikkelin kaupunki."

§ 189 Oikaisuvaatimus hankintapäätöksestä

Kaupunginhallitus päätti hylätä oikaisuvaatimuksen perusteettomana.

§ 190 Palveluorganisaatiouudistuksen henkilöstövaikutukset

Mikkelin kaupungilla on meneillään organisaatiouudistus. Organisaatiouudistus on kaupungin sisäinen rakenteellinen muutos, ja se tehdään yhteistoimintamenettelylakia noudattaen.

Kaupunginhallitus päätti aloittaa yhteistoimintamenettelyn 5.6.2017 alkaen.

Yhteistoimintamenettelyn 1. vaihe koskee seuraavia esimiestehtäviä:
- asumisen ja toimintaympäristön palvelualueen palvelualuejohtaja
- sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualueen palvelualuejohtaja
- ne tulosaluejohtajat ja tulosyksiköiden esimiehet, joiden asemassa ja tehtävissä tapahtuu muutoksia.

Yhteistoimintamenettelyn 2. vaihe koskee hallinnon tehtävissä toimivaa henkilöstöä.

Mikäli työtehtävät säilyvät ennallaan, työntekijät eivät kuulu yt-menettelyn piiriin.
Yhteistoimintamenettelyn ulkopuolelle jäävät Otavan opisto, Vesiliikelaitos, maaseutuhallinto- ja maatalouslomitus, ympäristöpalvelut sekä palo- ja pelastustoimi.

§ 191 Kehittämishankkeiden rahoitus 2017

Kaupunginhallitus hyväksyi kehittämishankkeiden rahoituksen esitetyn mukaisesti. Nyt päätettyjen rahoitusten yhteissumma on noin 523 000 euroa. Hankerahoitusta on jäljellä vielä noin 100 000 euroa.

§ 192 Kaupungin osallistuminen OSKE – osaamisen kehittämisen pajat -hankkeeseen

Kaupunginhallitus päätti osallistumisesta hankkeeseen, joka tukee nuorten työpajatoiminnan integroimista tiiviimmäksi osaksi ammatillista koulutusta. Kaupunginhallitus edellyttää, että Esedu raportoi hankkeen edistymisestä hankkeen aikana säännöllisesti.

Kaupungin omarahoitusosuus 36 504 euroa katetaan työllisyyspalveluiden henkilöstöbudjetista.

§ 193 Otavan Opiston liikelaitoksen vuoden 2016 liikeylijäämätavoitteen alittuminen

Otavan Opiston liikeylijäämätavoite ei ole toteutunut. Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy Otavan Opiston liikelaitoksen vuoden 2016 liikeylijäämätavoitteen alittumisen. 

§ 194 – 195 Etelä-Savon kampuskiinteistöjen ja Vaalijalan yhtymäkokoukset

Seija Kuikka ja Kirsi Olkkonen ovat ilmoittaneet, etteivät pääse kampuskiinteistöjen kokoukseen.

Satu Taavitsainen ja Kirsi Olkkonen ovat ilmoittaneet, etteivät pääse osallistumaan Vaalijalan kokoukseen.

Kaupunginhallitus ei nimennyt sijaisia heidän tilalleen.

Lisätietoja
Kokouksen puheenjohtaja, hallituksen 1. varapuheenjohtaja Arto Seppälä, 044 794 2208

Aiheeseen liittyvää