Etusivu ›› Uutinen ›› Kaupunginhallitus 3.10.
3.10.2016 - 17:26
Kaupunginhallitus 3.10.
nuija_5.jpg
Kaupunginhallitus muun muassa sai tiedoksi talouden seurantatiedot tammi-heinäkuulta ja lähetti tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen laaditut vastaukset eteenpäin valtuustolle tiedoksi.

Päätökset pykälittäin
(linkki esityslistaan ja pöytäkirjaan)

§ 360 – 362 Valtuuston jäsenyydestä eroaminen, Marja Hämäläinen

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se myöntää eron ja valitsee uuden jäsenen Marja Hämäläisen tilalle valtuustoon ja Haukivuoren aluejohtokuntaan.

§ 362 Intendentin virka

Kaupunginhallitus päätti laittaa intendentin viran julkiseen hakuun. Intendentti toimii kaupunginorkesterin tulosaluejohtajana. Hakuaika päättyy 31.10.2016.

Keskustelun aikana Jaakko Väänänen esitti, että asia jätetään pöydälle ja käsitellään talousarviokäsittelyn yhteydessä. Esitystä ei kannatettu, joten se raukesi.

§ 363 Talouden seuranta 7/2016

Kaupunginhallitus sai tiedokseen katsauksen talouden toteutumaan tammi-heinäkuussa ja päätti esittää, että kaupunginvaltuusto hyväksyy käyttötalouteen toimintamenoihin esitetyt lisämäärärahat. Esitettäviin lisämäärärahoihin tehtiin tekninen lisäys Miksei Oy:lle myönnettävästä 250 000 euron lisämäärärahasta, jonka kaupunginhallitus päätti 12.9. kokouksessaan.

Lisäksi kaupunginhallitus edellyttää, että kaupunginhallituksen 20.6.2016, § 245 päätöksen mukainen ajantasainen raportti liitetään käsittelypykälään.

Kaupunginhallituksen päätös 20.6. oli seuraava: "Kaupunginhallitus edellyttää, että tulosalueet tarkastelevat kriittisesti vuoden 2016 hankintojen toteuttamista. Talousjohtaja seuraa hankintojen toteutumista ja raportoi asiasta kaupunginhallitukselle kuukausittain. Kaupunginhallitus edellyttää myös, että työaikapankin toteuttamismahdollisuudet selvitetään Mikkelin kaupungin henkilöstön osalta. Lisäksi täyttölupakäytäntöä tiukennetaan ja avautuvien tehtävien täyttöä tarkastellaan entistä kriittisemmin. Henkilöstöjohtaja vastaa täyttölupakäytännön kehittämisestä ja työaikapankin selvittämisestä liitteen mukaisilla periaatteilla. Kaupunginhallitusta raportoidaan tilanteesta kuukausittain."

§ 364 Selvitykset tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen vuodelta 2015

Kaupunginhallitus päätti esittää valtuustolle, että se merkitsee tiedoksi arviointikertomukseen annetut vastaukset ja kuvaukset toimenpiteistä, joihin aiotaan ryhtyä arviointikertomuksessa esitettyjen epäkohtien korjaamiseksi.

§ 365 Viinamäen vesiosuuskunnan lainatakaus

Kaupunginhallitus päätti esittää valtuustolle, että se myöntää vesiosuuskunnalle 300 000 euron suuruiselle lainalle takauksen. Arto Seppälä ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.

Lisätietoja: kaupunginhallituksen puheenjohtaja Seija Kuikka, 044 794 2206

Aiheeseen liittyvää