Etusivu ›› Uutinen ›› Kaupunginhallitus 4.4.2016
4.4.2016 - 19:30
Kaupunginhallitus 4.4.2016
nuija_6.jpg
Kaupunginhallitus teki muut päätökset esitysten mukaisesti, paitsi lääkäreiden puhelinpäivystyspalkkiot (122 §) jätettiin pöydälle lisäselvitysten hankkimista varten.

Päätökset pykälittäin

115: Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:n ja Mikkelin kaupungin välinen kumppanuussopimus

Kaupunginhallitus hyväksyi Miksei Oy:n ja Mikkelin kaupungin välisen kumppanuussopimuksen. Sopimuksen vuosittainen arvo on noin 1,3 miljoonaa euroa. Linkki sopimuspykälään.

116: Mikkelin Kehitysyhtiö Miksei Oy:n konsernitavoitteiden toteutuminen ja ajankohtaiset aiheet

Miksei Oy:n toimitusjohtaja Kari Paukkeri antoi ajankohtaiskatsauksen sekä esitteli yhtiön toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen ennusteita.

117: Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy hallituksen esitys Mikkelin kaupungille yhtiön osakkeiden lunastamisesta

Kaupunginhallitus antoi suostumuksensa Etelä-Savon kauppakamarin, Suur-Savon Osuuspankin ja Mikkelin yrittäjien Miksei Oy:n osakkeiden myymiselle Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy:lle.

Lisäksi kaupunginhallitus hyväksyi Miksei Oy:n osakassopimuksen päivittämisen siten, että Mikkelin yrittäjillä, Etelä-Savon kauppakamarilla ja rahoittajien edustajilla on kullakin oikeus nimetä yksi edustaja yhtiön hallitukseen.

118: Mikkelin kaupungin tilinpäätös ja toimintakertomus 2015

Erillinen tiedote ja esittelymateriaali: www.mikkeli.fi

119: Mikkelin kaupungin vuoden 2015 henkilöstöraportti

Henkilöstöraportissa todetaan muun muassa seuraavaa:
- Kaupungin henkilöstömäärä vähentyi 174 henkilöllä.
- Talouden tasapainottamiseksi otettiin käyttöön myös harkinnanvaraiset palkattomat vapaat.
- Henkilöstön kehittämisen painopisteenä oli edelleen esimiestyö.
- Esimiesinfoja pidettiin säännöllisesti kuukausittain.
- Valtakunnallinen esimiesten ja keskijohdon (EKJ) valmennusohjelma jatkui, ohjelmaan osallistuu 11 esimiestä eri toimialoilta.
- Esimiehillä ja asiantuntijatehtävissä toimivilla oli edelleen mahdollisuus suorittaa johtamisen erikoisammattitutkinto (JET). JET-koulutukseen osallistui 7 henkilöä.
- Työsuojelutoiminta painottui työn vaarojen arvioinnin, psykososiaalisen kuormittumisen,  työajan kuormittavuuden sekä sisäilmaongelmien aiheuttamien riskien hallintaan.

Keskustelun aikana Arto Seppälä (sd.) teki Raine Lehkosen (sd.) kannattamana esityksen, että kaupunki käynnistää vuoden 2016 aikana kaupungin työntekijöille tehtävän osaamiskartoituksen valmistelun. Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti lisätä Seppälän esityksen päätökseen.

Kaupunginhallitus merkitsi henkilöstöraportin tiedoksi ja päätti saattaa sen tiedoksi kaupunginvaltuustolle.

120: Koha-Suomi Oy:n perustaminen

Koha-Suomi on yhteishanke, jossa kehitetään ja hallinnoidaan avoimen lähdekoodin kirjastojärjestelmää. Koha-Suomi Oy:n perustajia ovat Joensuun, Kouvolan, Mikkelin, Oulun, Rovaniemen ja Turun kaupungit.

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy Koha-Suomi Oy -nimisen yhtiön perustamisen ja päättää ostaa osakkeita asukaslukuun perustuvan hinnoittelun mukaisesti 6 015,13 eurolla. Osakkeet maksetaan kirjastopalveluiden budjetista.

Kaupunginhallitus nimesi yhtiön hallitukseen Mikkelin edustajaksi kaupunginlakimies Jukka Savolaisen.

121: Alueen vuokraaminen Mikkeli Areena Oy:lle monitoimiareenan rakentamista varten

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että Mikkeli Areena Oy:lle vuokrataan yhteensä noin 9 500 m2:n suuruinen alue. Vuokra-alueesta perittävä perusvuokra on 220 euroa vuodessa.

Jaakko Väänänen (kesk.) esitti Outi Kaurian (kesk.) ja Petri Pekosen kannattamina, että vuokraksi tulisi 2200 euroa.

Äänestyksessä pohjaesitys voitti äänin 10 – 3, yksi tyhjä. Äänestyksessä oli läsnä 14 hallituksen jäsentä. Väänäsen esityksen puolesta äänestivät Kauria ja Pekonen. Poissa oli Raine Lehkonen (sd.) ja tyhjää äänesti Olli Nepponen (kok.).

Kaupunginjohtajan esityksen puolesta äänestivät Vesa Himanen (ps.), Hannu Kilkki (sd.), Seija Kuikka (kesk.), Kati Kähkönen (ps.), Minna Pöntinen (vihr.), Armi Salo-Oksa (kok.), Arto Seppälä (sd.), Sari Teittinen (kok.), Jaana Vartiainen (sd.) ja Juha Vuori (kok.).

122: Paikallinen sopimus/Soten palvelutuotantoyksikön lääkäreiden puhelinpäivystys

Asia jätettiin pöydälle lisäselvitysten hankkimista varten.

123 - 125: Valtuustoaloitteet kylätalo Otavaan, alueellinen kielikokeilu ja kuntatuki vanhojen talojen hissien rakentamiseen

Kaupunginhallitus lähetti aloitteet toimialoille valmisteltaviksi. Vastaukset aloitteisiin tulee käsitellä kaupunginhallituksessa elokuun 2016 loppuun mennessä.

Lisätietoja
Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Seija Kuikka, p. 044 794 2206

Aiheeseen liittyvää