Etusivu ›› Uutinen ›› Kaupunginhallitus 5.10.
5.10.2015 - 20:15
Kaupunginhallitus 5.10.
nuija.jpg
Kaupunginhallitus lähetti päivähoidon palveluseteliasian uudelleenvalmisteluun. Kaupunginhallitus päätti tehdä yhteistyösopimuksen Kampparien kanssa ja lähteä mukaan Rendel-elokuvan yhteistyöhön.

Kaupunginhallitus lähetti päivähoidon palveluseteliasian uudelleenvalmisteluun. Uudelleenvalmistelussa täsmennetään hinnoitteluperusteita. Kaupunginhallitus päätti tehdä yhteistyösopimuksen Kampparien kanssa. Sopimus kattaa kaksi seuraavaa kautta ja sen vuosittainen arvo on 10 000 euroa. Samalla kaupunginhallitus päätti, että urheiluseurojen kanssa tehtävät yhteistyösopimusten pelisäännöt selkeytetään vuoden 2016 kesäkuun alkuun mennessä. Kaupunginhallitus päätti lähteä mukaan Rendel-elokuvan yhteistyökumppaniksi 50 000 eurolla.

Päätökset pykälittäin (esityslista ja pöytäkirja täällä)

297 § Päivähoidon palveluseteli

Keskustelun aikana esittelijä muutti esityksensä sellaiseen muotoon, että asia lähetetään uudelleenvalmisteluun. Uudelleenvalmistelussa täsmennetään hinnoitteluperusteita.

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti muutetun esityksen.

298 § Mikkelin kaupungin/tilakeskuksen rakennusomaisuuden korjausvelka 2014 ja arvio lähivuosina purettavien kiinteistöjen purkukustannuksista

Keskustelun aikana esittelijä muutti esitystään sellaiseen muotoon, että asia merkitään tiedoksi ja siitä päätetään talousarvion käsittelyn yhteydessä. Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti muutetun esityksen.

299 §: Mikkelin kaupungin/tilakeskuksen rakennusten ja osakkeiden realisointisuunnitelma 2015

Esityksen mukaan.
Kaupunginhallitus hyväksyi tilakeskuksen realisointisuunnitelman.

300 §: Rantaosayleiskaavan muutos / Yöveden ja Louhiveden alue, tila Hietaniemi

Esityksen mukaan.
Kaupunginhallitus hyväksyi alustavasti Yöveden-Louhiveden rantaosayleiskaavan muutosehdotuksen, joka koskee tilaa Hietaniemi, ja päätti asettaa sen julkisesti nähtäville ja pyytää tarvittavat lausunnot.

301 §: Rantaosayleiskaavan muutos / Yövesi-Louhivesi tila Palonen

Esityksen mukaan.
Kaupunginhallitus hyväksyi alustavasti Yöveden-Louhiveden rantaosayleiskaavan muutosehdotuksen, joka koskee tilaa Palonen, ja päätti asettaa sen julkisesti nähtäville ja pyytää tarvittavat lausunnot.

302 §: Asemakaavan muutos / Ristiina Ese Koulukeskus

Esityksen mukaan.
Kaupunginhallitus hyväksyi alustavasti asemakaavan muutosehdotuksen, joka koskee Ristiinan koulukeskuksen aluetta, ja päätti asettaa sen julkisesti nähtäville ja pyytää siitä tarvittavat lausunnot.

303 §: Asemakaavan muutos / Ristiina Ese Kitereentie

Esityksen mukaan.
Kaupunginhallitus hyväksyi alustavasti asemakaavaehdotuksen, joka koskee Ristiinassa aluetta Kitereentie, ja päätti asettaa sen julkisesti nähtäville ja pyytää siitä tarvittavat lausunnot.

304 §: Selityksen antaminen korkeimmalle hallinto-oikeudelle tontinmyyntiä FH Invest Oy:lle koskevasta päätöksestä tehdyn valituksen johdosta

Esityksen mukaan.
Kaupunginhallitus totesi, että Mikkelin kaupunki katsoo, ettei valituksessa ole esitetty mitään sellaista, mikä antaisi aihetta muuttaa Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätöstä ja valitus tulee hylätä.

305 §: Mikkelin kaupungin hankintasääntö 2015

Esityksen mukaan.
Kaupunginhallitus totesi, että uudistettu hankintasääntö tulee voimaan heti.

Hankintasäännön uudistamisella toteutetaan Mikkelin kaupungin hyvinvointistrategiaa, erityisesti elinkeinojen hyvinvointiohjelman tavoitteita alueen elinvoiman vahvistamiseksi.

306 §: KoHa-Suomi-aiesopimuksen solmiminen

Esityksen mukaan.
KoHa-Suomi on uusi kirjastojärjestelmä.

307 §: Yhteistyösopimus Mikkelin Kampparit ry:n kanssa kausille 2015-2016 ja 2016-2017

Keskustelun aikana esittelijä täydensi esitystään siten, että urheiluseurojen kanssa tehtävät yhteistyösopimusten pelisäännöt selkeytetään vuoden 2016 kesäkuun alkuun mennessä.

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan täydennetyn esityksen.

Mikkelin Kampparit ry:n kanssa solmittavan kumppanuussopimuksen arvo on 10 000 euroa kaudessa.

308 §: Ehdotus markkinointiyhteistyöstä, Rendel-elokuva

Esityksen mukaan.
Kaupunginhallitus päätti, että kaupunki lähtee Rendel-elokuvan pääyhteistyökumppaniksi 50 000 eurolla.

309 §: Valtiokonttorin päätös kuolinpesän luovuttamisesta

Esityksen mukaan.
Kaupunki hakee ilman perillisiä kuolleen yksityishenkilön kuolinpesän omaisuuden luovuttamista kaupungille. Omaisuus tulee käytettäväksi ikääntyneiden ihmisten sekä mielenterveys- ja päihdekuntoutujien virkistys- ja kulttuuripalvelujen suunnitteluun ja tuottamiseen.

310 §: Irtisanoutuminen henkilöstöpäällikön virasta ja viran aukijulistaminen

Kaupunginhallitus päätti myöntää Mauno Judströmille eron henkilöstöpäällikön virasta siten, että hänen virkasuhteensa Mikkelin kaupunkiin päättyy 21.10.2015.

Samalla kaupunginhallitus päätti julistaa henkilöstöpäällikön viran välittömästi haettavaksi. Esittelijä muutti esitystään siten, että hakuaika päättyy jo 23.10.

311 §: Eron myöntäminen Ksenia Niskalalle Mikkelin Vesiliikelaitoksen johtokunnan varajäsenyydestä ja uuden varajäsenen valitseminen

Kaupunginhallitus myönsi eron ja valitsi uudeksi varajäseneksi päiväkodinjohtaja Pirkko Rahikaisen.

312 §: Valtuustoaloite koulujen lakkauttamisesta seuranneiden todellisten kuljetuskustannuksien selvittämiseksi

Esityksen mukaan.
Kaupunginhallitus merkitsi selvityksen tiedoksi ja päätti saattaa  sen kaupunginvaltuuston tiedoksi.

313 § Valtuustoaloite Mikkelin siirtymisestä vastuullisesti käyttämään jätehuollossa syväkeräysjärjestelmää

Esityksen mukaan.
Kaupunginhallitus merkitsi selvityksen tiedoksi ja päätti saattaa  sen kaupunginvaltuuston tiedoksi.

314 – 315 §: Siivouspalvelujen hankintasopimukset

Kaupunginhallitus hyväksyi siivouspalvelujen hankintasopimukset ajalle 1.1.2016 – 28.2.2019.

316 §: Mikkelin kaupungin kannanotto junaliikenteen osto- ja velvoiteliikenteen supistamistoimenpiteisiin

Esityksen mukaan.
Mikkelin kaupunki toteaa lausunnossaan, ettei se voi hyväksyä raideliikenteen aamun osto- ja velvoiteliikenteen lakkaamisia.

Lisätietoja
kaupunginhallituksen puheenjohtaja Seija Kuikka, 044 794 2206

 

Aiheeseen liittyvää