Etusivu ›› Uutinen ›› Kaupunginhallitus 5.6.
5.6.2017 - 20:08
Kaupunginhallitus 5.6.
nuija_5.jpg
Kaupunginhallituksen kauden viimeisen kokouksen esityslistalla oli yli 40 asiaa. Kaupunginhallitus muun muassa lähetti valtuustolle esitykset toimielinten jäsenten ja puheenjohtajien valitsemiseksi. Kaupunginhallitus myös linjasi siilokorttelin rakennusoikeuden luovuttamisten etenemiset Kuntaliiton lausunnon mukaisesti.

Kaupunginhallituksen kauden viimeisen kokouksen esityslistalla oli yli 40 asiaa. Kaupunginhallitus muun muassa lähetti valtuustolle esitykset toimielinten jäsenten ja puheenjohtajien valitsemiseksi. Kaupunginhallitus myös linjasi siilokorttelin rakennusoikeuden luovuttamisten etenemiset Kuntaliiton lausunnon mukaisesti.

Toimielinten jäsenten nimeäminen ja puheenjohtajien valitseminen
Aluksi kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi vaalikelpoisuutta koskevat kuntalain ja tasa-arvolain määräykset sekä tietyt erityissäännökset.

§ 203 Mikkelin kaupungin hallintosäännön muutokset
Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle hallintosääntöön muutoksia pykäliin 8, 33 ja 34 siten, että muutokset tulevat voimaan heti.

Kaupunginhallituksen konserni- ja elinvoimajaoston jäsenten lukumäärään esitetään muutosta, sillä puolueiden välisissä neuvotteluissa jäsenten määräksi on sovittu yhdeksän.  Aiemmin hyväksytyssä hallintosäännössä jäseniä on seitsemän.

Lisäksi muutoksia esitetään kaupunkiympäristölautakunnan ja sen lupa- ja valvontajaoston toimivaltaan.

Lautakunnan päätettäviin asioihin esitetään lisättäväksi seuraavaa:
"Lautakunta päättää:
- tonttien ja muiden rakennuspaikkojen sekä muiden maa-alueiden vuokraamisesta sekä lyhytaikaisesta rakennushankkeen suunnittelua varten tapahtuvasta rakennuspaikan varaamisesta"

Tarkennus vastaa aikaisemmassa hallintosäännössä ollutta kirjausta sekä kaupunginvaltuuston tekemää delegointipäätöstä lautakunnalle tontinluovutuksista.

Samasta luettelosta esitetään poistettavaksi seuraava kohta:
"Lautakunta päättää
- etuostolain mukaisen etuosto-oikeuden käyttäminen kiinteistöjen luovutuksissa"

Samaan pykälään luettelon jälkeen esitetään lisättäväksi lause:
"Kaupunkiympäristölautakunta toimii kaupungin jätehuoltoviranomaisena muiden kuin §:ssä 34 mainittujen asioiden osalta."

Jaoston toimivaltaan esitetään seuraavaa muutosta:
- aiempi:
”Lupa- ja valvontajaosto toimii kaupungin rakennusvalvontaviranomaisena ja jätehuoltoviranomaisena.”
- esitys uudeksi:
”Lupa- ja valvontajaosto toimii kaupungin rakennusvalvontaviranomaisena sekä jätehuoltoviranomaisena hallintosäännön §:ssä 34 mainittujen asioiden osalta.”

Esitykset valtuustolle 201 – 202 §:t
§ 201 Kaupunginvaltuuston vaalilautakunnan valitseminen
§ 202 Valtuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vaali

Esitykset valtuustolle 204 – 211 §:t
§ 204 Kaupunginhallituksen vaali 2017-2019
§ 205 Keskusvaalilautakunnan vaali 2017-2021
§ 206 Tarkastuslautakunnan jäsenten valinta 2017-2021
§ 207 Konserni- ja elinvoimajaoston 2017-2019 asettaminen
§ 208 Kasvatus- ja opetuslautakunnan jäsenten valinta 2017-2021
§ 209 Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan jäsenten valinta 2017-2021
§ 210 Kaupunkiympäristölautakunnan jäsenten valinta 2017-2021
§ 211 Lupa- ja valvontajaoston jäsenten valinta 2017-2021

Aluejohtokunnat 212 – 216 §:t

§ 212 Mikkelin pitäjän aluejohtokunnan jäsenten valinta 2017-2021
Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se nimeää Mikkelin pitäjän aluejohtokunnan jäsenet ja valitsee puheenjohtajan. Esityksenä on seuraava:
Varsinaiset jäsenet:
1. Teija Räihä, projektipäällikkö (pj)
2. Kalle Ervasti, asianajaja, varatuomari (varapj)
3. Hannu Laamanen, vahtimestari
4. Antti Kajakoski, maatalousyrittäjä
5. Ritva Keituri, eläkeläinen
6. Harri Myyryläinen, kaivinkoneenkuljettaja
7. Heljä Kontio, maaseutuyrittäjä
Varajäsenet:

1. Hanne Vainio, vanerityöntekijä
2. Jukka Hietala, lääkäri
3. Anni Panula-Ontto-Suuronen, ympäristönsuojelun asiantuntija
4. Markus Torniainen, luokanopettaja
5. Juhani Manninen, eläkeläinen
6. Heli Hänninen, opiskelija
7. Kaija Väisänen, työnsuunnittelija

Keskustelun aikana Veli Liikanen (vihr.) esitti seuraavan ponnen:  ”Jatkoa varten aluejohtokuntien kokoonpanoille valmistellaan ja kirjataan selvä valmistelutapa, joka toimii koko kunnan alueella samalla tavalla ja joka mahdollistaa ehdotusten kokoamisen myös niiltä aktiivisilta kuntalaisilta, jotka eivät pääse tiettyyn aikaan kuulemistilaisuuteen.”

Ponsiesitys lisättiin päätökseen äänestyksen jälkeen äänin 12 – 3. Ponsiesitystä vastaan äänestivät Jaakko Väänänen (kesk.), Petri Pekonen (kesk.) ja Hannu Kilkki (sd.)

Esitysten mukaisesti 213 – 216 §:t
§ 213 Anttolan aluejohtokunnan jäsenten valinta 2017-2021
§ 214 Haukivuoren aluejohtokunnan jäsenten valinta 2017-2021
§ 215 Ristiinan aluejohtokunnan jäsenten valinta 2017-2021
§ 216 Suomenniemen aluejohtokunnan jäsenten valinta 2017-2021

Esitysten mukaisesti 217 – 224 §:t
§ 217 Otavan opiston liikelaitoksen johtokunnan jäsenten valinta 2017 – 2021
§ 218 Mikkelin Vesiliikelaitoksen johtokunnan jäsenten valinta 2017 – 2021
§ 219 Mikkelin seudun ympäristölautakunnan jäsenten valinta 2017-2021
§ 220 Etelä-Savon pelastuslautakunnan jäsenten valinta 2017-2021
§ 221 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän valtuuston jäsenten valinta
§ 222 Edustajien nimeäminen maakuntaliiton edustajainkokouksen 14.8.2017
§ 223 Etelä-Savon käräjäoikeuden lautamiesten valinta kaudelle 2017 - 2021
§ 224 Kiinteistötoimitusten uskottujen miesten valinta vaalikaudeksi 2017 - 2021

§ 225 Kaupungin ilmoituslehdet 2017 - 2021
Esittelijä veti asian pois listalta.

§ 226 Kaupunginvaltuuston esityslistojen lähettäminen varavaltuutetuille
Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuuston kokouksen esityslista lähetetään seuraaville varavaltuutetuille:
- keskustan valtuustoryhmässä seitsemälle,
- SDP:n valtuustoryhmässä viidelle,
- kokoomuksen valtuustoryhmässä kuudelle,
- vihreiden valtuustoryhmässä neljälle,
- kristillisdemokraattien valtuustoryhmässä  kahdelle
- perussuomalaisten valtuustoryhmässä kolmelle varajäsenelle.

§ 227 Mikkelin kaupungin luottamustoimielinten sähköinen kokouskäytäntö
Kaupunginhallitus päätti esittää valtuustolle, että se hyväksyy periaatteet sähköisten kokousten materiaalin jakamisesta ja muista kokouskäytänteistä.

Kokousmateriaali jaetaan pääsääntöisesti sähköisesti. Jokaisella varsinaisella toimielimen jäsenellä (valtuusto, hallitus, lautakunnat) on mahdollisuus saada mikkeli.fi-sähköpostiosoite.

§ 228 Kaupunginvaltuuston kokousaikataulu syksylle 2017
Kaupunginhallitus päätti hyväksyä esittelijän muutetun esityksen valtuustoseminaarin ajankohdasta: valtuustoseminaari järjestetään viikkoa aikaisemmin kuin esityksessä eli 4. – 5. syyskuuta.

Lisäksi kaupunginhallitus korjasi lyöntivirheen marraskuun kokouspäivämäärästä. Kokous pidetään 13.11.

Valtuuston kokoukset alkavat klo 17.

§ 229 Etelä-Savon Työterveys Oy:n osakekauppa ja yhtiön sijoitetun vapaan pääoman rahaston purkaminen
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti. Talousjohtaja Heikki Siira ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi 230 – 231 §:t
- § 230 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2017
- § 231 Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2016/tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

§ 232 Mikkelin kaupungin edustajat Itä-Savon päihdehuollon kuntayhtymän kokouksissa valtuustokaudella 2017 - 2021
Esityksen mukaisesti.

§ 233 Mikkelin kaupungin luovuttamien tonttien hinnoittelu sekä muut luovutusperiaatteet vuosille 2018-2020
Keskustelun aikana Petri Pekonen (kesk.) esitti Outi Kaurian (kesk.) ja Raine Lehkosen (sd.) kannattamana, että asia palautetaan uudelleen valmisteluun, jonka yhteydessä käsitellään asiaa koskeva valtuustoaloite.

Palauttamisesta äänestettiin ja asian käsittelyä jatkettiin äänin 9 – 6. Pekosen, Kaurian ja Lehkosen kannalla olivat Seija Kuikka (kesk.), Jaana Vartiainen (sd.) ja Hannu Kilkki (sd.).

Muutosehdotuksia
- Outi Kauria (kannatus Seija Kuikka) :  rivitalotonttien vuokrat ovat 20 % pienempiä kuin kerrostalotonttien
Pohjaesitys voitti äänin 11 – 2, tyhjiä 2. Tyhjää äänestivät Jaakko Väänänen ja Petri Pekonen.
- Raine Lehkonen (kannatus Seija Kuikka): yleisiin tonttien luovutusperiaatteisiin lisätään ohjeeksi, että kuntalain 130 § ja 131 § pykäliä noudatetaan kilpailuilla markkinoilla toimiville yrityksille myytäessä tonttia tai vuokratessa yli 10 vuodeksi. Muutosesitys voitti äänin 8 – 7. Muutosesityksen puolesta äänestivät Lehkosen ja Kuikan lisäksi Hannu Kilkki, Veli Liikanen, Jussi Marttinen (ps.), Petri Pekonen, Arto Seppälä ja Jaana Vartiainen.

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy tonttien hinnoittelun ja muut tonttien luovutusperiaatteet Lehkosen esittämällä muutosehdotuksella täydennettynä.

234 – 235 §:t jätettiin pöydälle.
- 234 §  Mikkelin kaupungin edustajat Etelä-Savon kampuskiinteistöt Ky:n yhtiökokouksissa valtuustokaudella 2017 - 2021
- 235 § Edustajien nimeäminen Vaalijalan kuntayhtymän yhtymäkokouksiin 2017-2021

§ 236 Myllysiilo-korttelin rakennusoikeuden luovutus
Kaupunki oli pyytänyt Kuntaliiton lausunnon asiasta.

Kaupunginhallitus päätti Kuntaliiton lausunnossa esitetyillä perusteilla pyytää luovutettavan rakennusoikeuden arvosta kahden puolueettoman kiinteistöarvioijan arvion ja sen jälkeen jatkaa neuvotteluja JL-Rakentajat Oy:n kanssa.

Keskustelun aikana Raine Lehkonen teki seuraavat esitykset:
- Hinta-arviota tehtäessä otetaan huomioon kantakaupungin alueella viimeisten vuosien aikana toteutuneiden tonttikauppojen hinnat /kerrosneliömetri.
- Asian valmisteluvastuu siirretään kokonaan kaupunginjohtaja Timo Haloselle.

Kumpaakaan esitystä ei kannatettu, joten ne raukesivat. Lehkonen jätti asiaan eriävän mielipiteen.

§ 237 Myllysiilokorttelin rakennusoikeuden luovuttaminen / Keskinäinen vakuutusyhtiö Etera
Kaupunki oli pyytänyt Kuntaliiton lausunnon asiasta.

Kaupunginhallitus päätti Kuntaliiton lausunnossa esitetyillä perusteilla jatkaa neuvotteluja Keskinäinen Vakuutusyhtiö Eteran kanssa.

Keskustelun aikana Raine Lehkonen teki seuraavan esityksen:
- neuvotteluissa Eteran kanssa kaupunki ottaa huomioon viime vuosien aikana toteutuneiden tonttikauppojen hinnat/kerrosneilömetri.

Esitystä ei kannatettu, joten se raukesi. Lehkonen jätti asiaan eriävän mielipiteen.

§ 238 Mikkelin Ropoyhdistyksen Annakoti-säätiö, tertiäärilainan korko
Kaupunginhallitus päätti, että kaupunki perii Mikkelin Ropoyhdistyksen Annakoti-säätiön molempien yhteensä 531 018,22 euron lainojen osalta 3 prosentin korkoa vuonna 2018.

§ 239 Valtuustoaloite maksuttoman joukkoliikennekokeilun tasapuolistamisesta
§ 240 Valtuustoaloite Orijärvellä Karilantiellä autojen nopeuksien hiljentämiseksi

Kaupunginhallitus päätti lähettää aloitteet teknisen toimen valmisteltavaksi. Vastaus aloitteeseen tulee käsitellä kaupunginhallituksessa viimeistään syyskuussa 2017.

§ 241 Etelä-Savon Energia Oy:n Vuosikatsaus 2016

Kaupunginhallitus merkitsi asian tiedoksi.

Aiheeseen liittyvää