Etusivu ›› Uutinen ›› Kaupunginhallitus 8.6.2015
8.6.2015 - 20:26
Kaupunginhallitus 8.6.2015
nuija.jpg
Kaupunginhallitus muun muassa merkitsi tiedoksi tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen, tarkasteli vuoden 2016 talousarvioraamia ja näytti omasta puolestaan vihreää valoa Areena Oy:n aiesopimuksen hyväksymiselle. Areena Oy on seuraavaksi kaupunginvaltuuston käsittelyssä 15. kesäkuuta.

Linkki esityslistaan ja pöytäkirjaan

Kaupunginhallitus teki päätökset esitysten mukaisesti seuraavilla täydennyksillä:

204 § Ilmoitusasiat

Lisäksi kaupunginhallitus antoi Mikkelin kaupungin kannanoton Postin myymälän säilyttämiseksi Mikkelissä. Kaupungin mielestä on erittäin tärkeää, että Postin asiantuntijapalvelut ja oma myymälä säilyvät.

Kannanotto kokonaisuudessaan liitteenä.

212 § Mikkelin kaupungin työilmapiiri

Liitteet
Asianajaja Antti Vainion työilmapiiriselvityksistä laatima muistio
Valtuuston puheenjohtajan Satu Taavitsaisen vastine

Kaupunginhallitus päätti esittelijän keskustelun aikana muuttaman päätösehdotuksen mukaisesti äänestyksen jälkeen äänin 11 - 3, että asia viedään valtuuston tietoon ja siihen liitetään Satu Taavitsaisen vastine.

Vastaehdotuksena oli seuraava Raine Lehkosen esittämä ja Arto Seppälän kannattama ehdotus:

”Asianajaja Antti Vainion selvitykseen sisältyy virheellisiä tietoja ja lain tulkintoja.

Kaupunginhallitus oikaisee selvityksessä olevan väitteen, ettei valtuuston puheenjohtajalla ole oikeutta saada tietoja kunnan viranomaiselta ja nähtäväkseen haluamiaan asiakirjoja muiden valtuutettujen tapaan.

Koska tämä väite on selvästi vaikuttanut joidenkin viranhaltijoiden suhtautumiseen valtuuston puheenjohtajan toimintaan, kaupunginhallitus korostaa, että valtuuston puheenjohtajalla on valtuutettuna ’oikeus saada kunnan viranomaisilta tietoja ja nähtäväkseen asiakirjoja, joita hän toimessaan pitää tarpeellisina, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Tämä koskee kunnan kaikkea toimintaa. Lähtökohtana on, että luottamushenkilö itse arvioi tiedontarpeensa. Luottamushenkilön tietojensaantioikeus ulottuu julkisten tietojen lisäksi niihin tietoihin, jotka eivät vielä ole julkisia. Esimerkiksi asioiden valmistelutiedot ovat tällaisia. Valtuutetun tietojensaantioikeus on julkisuuslaissa kaikille säädettyä oikeutta laajempi.’ (Kuntalaki – tausta ja tulkinnat, Harjula & Prättälä, s. 279, 386 – 387.)

Selvitykseen liitetään Satu Taavitsaisen vastine ja se merkitään tiedoksi. Selvitystä ei saa esittää julkisuudessa ilman Satu Taavitsaisen laatimaa vastinetta.”

Äänestyksessä oli läsnä 14 kaupunginhallituksen jäsentä.

Voittanutta esitystä kannattivat Vesa Himanen (ps.), Elina Hölttä (kok.), Outi Kauria (kesk.), Seija Kuikka (kesk.), Veli Liikanen (vihr.), Olli Nepponen (kok.), Petri Pekonen (kesk.), Markku Siitari (ps.), Sari Teittinen (kok.), Juha Vuori (kok.), Jaakko Väänänen (kesk.),

Vastaehdotusta kannattivat Raine Lehkonen (sd.), Arto Seppälä (sd.) ja Petri Tikkanen (sd.)

214 § Areena Oy:n aiesopimus

Keskustelun aikana esittelijä täydensi esitystään seuraavalla lauseella: ”Edelleen kaupunginhallitus toteaa, että jatkovalmistelussa on huomioitava myös muut rahoitus- ja omistusvaihtoehdot.”

Vastaehdotuksena oli Jaakko Väänäsen esittämä ja Outi Kaurian kannattama seuraava esitys:

”MAMK on tarjoutunut rakentamaan Areenan omalla kustannuksellaan. Kaupungin ei tule tässä taloudellisessa tilanteessa ryhtyä Areenan osakkaaksi. Kaupunki voi vuosittaisen talousarvion puitteissa ostaa käyttövuoroja.”

Kaupunginhallitus hyväksyi täydennetyn esityksen  äänin 11 – 3. Äänestyksessä oli läsnä 14 kaupunginhallituksen jäsentä.

Täydennetyn pohjaesityksen puolesta äänestivät Vesa Himanen (ps.), Elina Hölttä (kok.), Seija Kuikka (kesk.), Raine Lehkonen (sd.), Olli Nepponen (kok.), Petri Pekonen (kesk.), Arto Seppälä (sd.), Markku Siitari (ps.), Sari Teittinen (kok.), Petri Tikkanen (sd.) ja Juha Vuori (kok.).

Vastaehdotuksen puolesta äänestivät Outi Kauria (kesk.), Veli Liikanen (vihr.) ja Jaakko Väänänen (kesk.).

Keskustelun aikana Veli Liikanen esitti, että aiesopimusta ei tehdä vaan valmistelua jatketaan talousarviokäsittelyn yhteydessä. Esitystä ei kannatettu, joten se raukesi.

 

Aiheeseen liittyvää