Etusivu ›› Uutinen ›› Kaupunginhallitus 9.5.2016
9.5.2016 - 17:55
Kaupunginhallitus 9.5.2016
nuija_6.jpg
Kaupunginhallitus sai tiedokseen talouden seurantaraportin vuoden kolmelta ensimmäiseltä kuukaudelta ja kuuli ajankohtaiskatsauksen sotahistoriakeskuksen suunnittelutilanteesta ja taidemuseohankkeesta.

Päätökset pykälittäin

§ 170 Sotahistoriakeskus Mikkeli -hankkeen tilannekatsaus

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi sotahistoriakeskushankkeen tilannekatsauksen.

Hankkeen päätavoitteina on tuottaa materiaalia fyysisen ja sähköisen sotahistoriakeskuksen perustamiseksi ja kokeilla ja tuottaa sotahistoriaan pohjaavia sähköisiä tuotteita ja palveluja.

§ 171 Taidemuseon hankesuunnitelman esittely

Hallitus hyväksyi Mikkelin uuden taidemuseon rakentamisen hankesuunnitelman ja kustannusarvion 5,96 miljoonaa euroa. Linkki hankesuunnitelmaan.

Rahoituksen loppuosa käsitellään vuoden 2017 talousarviovalmistelun yhteydessä.

§ 172 Linja-autoliikenteessä noudatettavat työsuhteen ehdot

Autoliikenteen työnantajaliitto ry ja AKT ry ovat esittäneet, että Kajon Oy:n tulisi noudattaa koulukuljetuksissa linja-autoliikenteen työehtosopimusta. Kajon Oy kiistää vaatimuksen. Kajon Oy:n  mukaan linja-autoliikenteen työehtosopimus on  ns.  teollisuusliittoperusteinen sopimus eli    yrityksen  päätoimiala  määrää  sovellettavan  työehtosopimuksen.  Yrityksen päätoimiala on taksiliiketoiminta.

Kumpikin osapuoli on perustellut väitteitään työtuomioistuimen ratkaisujen perusteella. Koska tilanne on tulkinnanvarainen ja kaupungin tehtäviin ei kuulu työehtosopimuksen sitovuuden määritteleminen, kaupunki katsoo, että tulkinta pitäisi tehdä tuomioistuimessa.

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi kirjelmät ja kaupungin vastineen asiasta.

§ 173 Selvityspyyntö turvapaikanhakijoiden harjoittelupaikoista

Turvapaikanhakijoita osallistui Mikkelin kaupungissa päiväkodeissa tehtävään työhön vapaaehtoistyöntekijöinä. Yksityishenkilö oli tehnyt asiasta kantelun oikeuskanslerille, joka pyysi kaupungin selvitystä asiassa.

Kaupunginhallitus antoi sivistystoimessa laaditun selvityksen vastauksena oikeuskanslerille. Selvityksessä muun muassa todetaan, että vapaaehtoistyössä voidaan pyytää rikosrekisteriote tietyin perustein. Tässä tapauksessa kaupungilla ei olisi ollut oikeutta pyytää rikosrekisteriotetta.

§ 174 Selvityspyyntö yhteistoimintamenettelyn noudattamatta jättämisestä Mikkelin kaupungissa

Kaupunginhallitus on saanut selvityspyynnön siitä, että kaupunki ei ole noudattanut yhteistoimintamenettelyä varhaiskasvatuksen ryhmäkoon kasvattamisessa.

Kaupungin vastauksessa todetaan muun muassa, että asia käsitellään normaalissa yhteistoimintamenettelyssä.

§ 175 – 177 Valtuustoaloitteet

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi ja päätti lähettää edelleen valtuustolle tiedoksi vastaukset kahteen valtuustoaloitteeseen. Aloitteet oli tehty liikuntaharrastuksen lisäämiseksi ja harrastajateattereiden olosuhteiden parantamiseksi.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti lähettää valmisteltavaksi vastauksen valtuustoaloitteeseen Mikkelin lukion liikuntatilojen parantamiseksi. Vastaus tulee käsitellä kaupunginhallituksessa syyskuun 2016 aikana.

§ 178 Talouden seuranta 3/2016

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi talouden seurantaraportin.

§ 179 Kaupunginhallituksen ja -valtuuston kokousaikataulu ajalle 8.8.2016 - 23.1.2017

Kaupunginhallitus vahvisti kokousaikataulun. Syyskauden ensimmäinen kaupunginhallituksen kokous on 8.8. tai 15.8.

Valtuusto käsittelee talousarvion ja veroprosentin 14. marraskuuta.

Lisätietoja: kokouksen puheenjohtaja, kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Arto Seppälä, p. 044 794 2208

Aiheeseen liittyvää