Etusivu ›› Uutinen ›› Kaupunginhallitus: ei lomautuksia
29.9.2014 - 17:06
Kaupunginhallitus: ei lomautuksia
nuija.jpg
Kaupunginhallitus muun muassa päätti yt-neuvotteluista kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti, että jo tehdyt ja neuvotteluissa esitetyt toimenpiteet toteutetaan ja henkilöstöä ei lomauteta. Kaupunginhallitus antoi lausunnon sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaista.

Sosiaali- ja terveystoimen uuden palveluohjausyksikön henkilöstöjärjestelyt

Sosiaali- ja terveystoimen palveluohjausyksikkö aloittaa toimintansa vuoden 2015 alussa. Palveluohjausyksikkö on sosiaali- ja terveyspalvelujen keskitetty palvelu, jossa asiakkaat palvellaan yhden luukun periaatteen mukaisesti. Yksikkö sijoittuu Maaherrankadulle kaupungin virastotaloa vastapäätä.

Uusi yksikkö tuo laskelmien mukaan 700 000 euron säästöt vuosien 2015 – 2016 aikana.

Yksikön perustamiseen liittyy myös joitakin virka- ja toimijärjestelyjä. Kaupunginhallitus päätti perustaa palvelupäällikön ja palveluohjausyksikön esimiehen virat 1.1.2015 lähtien sekä terveysneuvonnan esimiehen toimen 1.10.2014 lähtien.

Kirjasto ja yhteispalvelupiste yhteen Anttolassa ja Haukivuorella

Anttolan ja Haukivuoren palveluja keskitetään niin, että kirjasto ja yhteispalvelu siirtyvät samoihin tiloihin. Asiakkaiden kannalta palvelut on jatkossa mahdollista saada samasta paikasta.

Anttolassa kirjasto on muuttamassa Anttola-talolle remontoitaviin tiloihin kouluremontin seurauksena. Kirjaston aikaisemmat tilat on otettu koulun käyttöön. Anttolassa yhdistäminen on tarkoitus toteuttaa lokakuun 2014 alusta.

Haukivuorella yhteispalvelun on tarkoitus muuttaa kirjaston tiloihin vuoden 2015 alusta.

Henkilövaihdoksia Haukivuoren aluejohtokunnassa

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se myöntää eron Haukivuoren aluejohtokunnan
- puheenjohtajan tehtävästä Minna Häggille
- varajäsenyydestä Petteri Häggille
- jäsenyydestä Mirva Numennolle

ja valitsee uuden puheenjohtajan, varajäsenen ja jäsenen heidän tilalleen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Mikkelin lasten ja nuorten hyvinvoinnin toimintaohjelma uuteen valmisteluun

Kaupunginhallitus päätti lähettää Mikkelin uuden lasten ja nuorten hyvinvoinnin toimintaohjelman uuteen valmisteluun.

Ohjelmasta pyydetään lausunto nuorisovaltuustolta. Lisäksi valmistelussa pitää ottaa huomioon sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunnan lausunto, jossa toivottiin ohjelmaan lisää konkretiaa.

Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaista

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle Mikkelin kaupungin lausunnoksi luonnokseen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaista liitteen mukaisen vastauksen.

- kysymykseen 13 muutettiin vastaukseksi Kyllä
- kysymykseen 15 muutettiin vastaukseksi Ei
- kysymykseen 21 kirjattiin seuraava teksti ".....Osa tukipalveluista saattaa kuitenkin olla järkevämpää tuottaa tuotantoalueella. Tämä koskee esim. ruoka- ja puhtauspalveluita ja taloushallintoa."
- kysymykseen 41 vastattiin Kyllä
- kysymykseen 42 vastattiin Ei
-kysymykseen 43 lisättiin seuraava teksti "Uudistuksen yhteydessä tulisi kunnille ja kuntakonserneille mahdollistaa tarpeettomien kiinteistöjen luovutusverovapaasti myös muualle kuin samaan tai vastaavaan käyttöön, eli pitäisi voida saneerata taseita ilman veroseuraamuksia, myös muihin käyttötarkoituksiin kun sotetehtäviä varten".

Yt-neuvotteluissa esitetyt toimet toteutukseen – ei lomautuksia

Kaupunginhallitus päätti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti, että jo tehdyt ja neuvotteluissa esitetyt toimenpiteet toteutetaan. Henkilöstöä ei lomauteta, sillä henkilöstömenot ovat pienentyneet 2,6 miljoonan euron verran talousarviosta. Talouden tasapainoon pääsemiseksi kaupunginhallitus velvoitti kaupungin johdon selvittämään tarvittavia toimenpiteitä.

Päätöksestä äänestettiin, koska jäsen Raine Lehkonen esitti päätösesityksen loppuun täydentävää tekstiä. Äänestyksessä kaupunginjohtajan esitys voitti äänin 11 – 5.

Kaupunginjohtajan päätösesitys: ” Kaupunginhallitus päättää, että neuvotteluissa esitetyt ja toteuttamatta olevat toimenpiteet talouden oikaisemiseksi toteutetaan.

Tämän hetkisen arvion mukaan, muista muutoksista johtuen, esitetyt toimenpiteet eivät kuitenkaan yksin riitä talouden tasapainottamiseen. Tästä huolimatta, koska henkilöstökulutaso on vähentynyt oleellisesti (2,6 M€ talousarviosta 2014) neuvottelujen aikana ja arvioidaan, että koko vuoden henkilöstökulu ei juuri kasva edellisestä vuodesta, kaupunginhallitus päättää, että henkilöstöä ei lomauta vuoden 2014 aikana.

Kaupunginhallitus velvoittaa kaupungin johdon selvittämään toimenpiteitä, joilla kaupungin tilikauden nollatulos voidaan saavuttaa.

Suunniteltujen hallinnollisten muutosten osalta pyritään pysyvien taloudellisten säästöjen aikaansaamiseen, joten kohdennettuja yhteistoimintaneuvotteluja tullaan käymään vuoden 2015 aikana.”

Keskustelun aikana Raine Lehkonen esitti Arto Seppälän kannattamana lisättäväksi kaupunginjohtajan esityksen viimeisen kappaleen loppuun tekstin "esim. kun toimenkuvat muuttuvat hallinnollisista ja rakenteellisista muutoksista johtuen.”

Äänestyksessä kaupunginjohtajan esitys voitti äänin 11 – 4. Kaupunginjohtajan esityksen puolesta äänestivät Outi Kauria, Anne Korhola, Seija Kuikka, Veli Liikanen, Mauri Miettinen, Olli Nepponen, Heikki Nykänen,  Jukka Pöyry, Armi Salo-Oksa, Juha Vuori ja Jaakko Väänänen. Vastaesitystä kannattivat Hannu Kilkki, Raine Lehkonen, Arto Seppälä ja Petri Tikkanen.

Yt-neuvotteluissa käytiin läpi toimialoittain seuraavat teemat:
- Prosesseihin, palveluihin ja toiminnan rakenteeseen liittyvät vireillä olevat uudistukset.
- Palveluverkkojen kriittinen arviointi.
- Ostopalveluiden kriittinen tarkastelu.
- Tukipalveluiden mahdollinen uudelleen organisointi ja siihen liittyvät tehtäväjärjestelyt.
- Tilankäytön tehostaminen ja tilakustannusten karsinta.
- Henkilöstön valmius vapaaehtoisiin järjestelyihin.

 Lisätietoja: kaupunginhallituksen puheenjohtaja Seija Kuikka, p. 044 794 2206

Aiheeseen liittyvää