Etusivu ›› Uutinen ›› Kaupunginvaltuuston kokous 27.1.2014
27.1.2014 - 18:14
Kaupunginvaltuuston kokous 27.1.2014
pj_nuija.jpg
Kaupunginvaltuusto muun muassa sai vastaukset viiteen valtuustoaloitteeseen ja totesi ne loppuunkäsitellyiksi. Valtuusto hyväksyi maanvaihtosopimuksen Kalevankankaan alueella.

Valtuustoaloitteet

Kaupunginvaltuusto merkitsi tietoonsa saatetuiksi ja totesi loppuunkäsitellyiksi seuraavat valtuustoaloitteet

Esteetön Mikkeli

Lausunnossa esteettömästä Mikkelissä todettiin muun muassa, että kaupungin esteettömyyssuunnitelma on valmistumassa ja että tilakeskus ottaa suunnitelmassa esitetyn toimintamallin käyttöön. Näin ollen tulevien uudis-, saneeraus- ja muutoskohteiden esteettömyys varmistetaan seuraavilla toimenpiteillä:
- Jokaisessa suunnittelukokouksessa on erillinen pykälä esteettömyysasioista.
- Esteettömyys varmistetaan myös erilaisten muistilistojen ja muiden tarkastuslistojen avulla.
- Jokaisesta uudis- ja peruskorjaushankkeesta pyydetään jo hankesuunnitteluvaiheessa lausunto vammaisneuvostolta.
- Rakennusvaiheessa vaikeat kohdat varmistetaan toimintakokeiden tai esteettömyyskävelyn avulla. - Erityistilojen ja -ryhmien esteettömyysasioissa hyödynnetään käyttäjien kokemusperäinen palautetieto.

Työntekijöiden joustava käyttö eri tehtäviin yli toimialojen

Aloitteeseen annetussa lausunnossa esiteltiin tilastot työntekijöiden käytöstä yli toimialojen

Kouluruoan tason turvaaminen

valtuustoaloitteessa esitettiin, että kaupunginhallitus ryhtyy selvittämään kouluruoan suositusten mukaisuutta sekä laatii suunnitelmat siitä, miten varataan riittävät resurssit laadukkaan, ravitsemuksellisesti täysipainoisen ja maistuvan kouluruoan tuottamiseen elintarvikkeiden hinnannoususta huolimatta.

Kaupunginvaltuusto merkitsi aloitteeseen saadut vastaukset tiedoksi. Sivistystoimen ja ruoka- ja puhtauspalvelujen yhteisessä vastauksessa muun muassa todettiin, että kouluruoka tehdään olemassa olevien virallisten ravitsemussuositusten periaatteiden mukaisesti ja että viimeisimmän asiakastyytyväisyyskyselyn mukaan kouluruoka saa koululaisilta arvosanan 2,8 asteikolla 1 – 4.

Keskustelussa tehtiin kolme kannatettua toivomusponsiesitystä, joista kaikista äänestettiiin.
- Raimo Heinänen: lähiruoan osuudeksi pyritään lisäämään 25 %:iin seuraavalla hankintasopimuskierroksella. Nykyinen osuus on noin 12 %.
- Anne Korhola: jokaisessa yläkoulussa ja lukiossa pitää olla mahdollisuus ostaa terveellistä välipalaa.
- Pirjo Siiskonen: lähiluomuruuan osuutta tulee lisätä.

Esitykset hävisivät äänestyksessä kaupunginhallituksen esitykselle seuraavin numeroin:
- Kaupunginhallituksen esitys - Heinänen: 37 - 14, 8 tyhjää
- Kaupunginhallituksen esitys - Korhola: 35 - 21, 3 tyhjää
- Kaupunginhallituksen esitys - Siiskonen: 31 - 22, 6 tyhjää

Valtuustoaloitteet vajaakuntoisten ja vammaisten kuljetuksista

Valtuusto totesi vastaukset aloitteisiin, jotka oli tehty vuosina 2007 ja 2008.

Vuonna 2007 tehdyssä valtuustoaloitteessa esitettiin, että vajaakuntoiset henkilöt voisivat matkustaa veloituksetta paikallis- ja palveluliikenteessä Mikkelin alueella.  Vuonna 2008 tehdyssä valtuustoaloitteessa esitettiin, että kaupunki luopuisi silloisen Etelä-Savon matkapalvelukeskuksen palvelujen käytöstä sopimuskauden päättyessä vuonna 2009.

Valtuusto merkitsi tiedoksi vastaukset, joissa muun muassa todettiin, että maksuttomat matkakortit ovat käytössä Mikkelissä ja että matkapalvelukeskuksen toiminta on jo päättynyt.

Asiat todettiin loppuunkäsitellyiksi.

Rakennuslautakunnan uudeksi jäseneksi Kalevi Arnell

Kaupunginvaltuusto myönsi Pasi Kutvoselle eron rakennuslautakunnasta ja nimesi hänen tilalleen uudeksi jäseneksi Kalevi Arnellin ja tämän varahenkilöksi Harri Toiviaisen.

Maaherrankadun yksisuuntaisuus ja pysäköintipaikat

Valtuusto sai tiedokseen teknisen lautakunnan selvityksen keskusta-alueen pysäköinnistä ja Maaherrankadun yksisuuntaistamisesta, josta valtuusto oli hyväksynyt kesäkuussa 2013 ponnen.

Selvityksen mukaan torin läheisyyteen on tehty kesällä 2013 uusia pysäköintipaikkoja, eikä Maaherrankadun yksisuuntaistaminen ole tarpeen.

Konserniosan lakkauttaminen

Mikkelin kaupungin konserniin kuuluvan Lastenkoti Pellos Oy:n toiminta on loppunut. Kaupunginvaltuusto päätti lakkauttaa Lastenkoti Pellos Oy:n.

Haukivuoren vanhustentalosäätiön lainan takaus

Kaupunginvaltuusto päätti myöntää Haukivuoren vanhustentalosäätiön Kuntarahoitus Oyj:ltä otettavalle enintään 1,2 miljoonan euron lainalle omavelkaisen takauksen. Samalla valtuusto päätti, että takauksen antamisesta peritään 1 %:n suuruinen takausprovisio vuosittain jäljellä olevasta lainan määrästä.

Mikalo Oy:n Ristiinan vuokratalot ja Suomenniemen asunto-osakeyhtiön lainat

Kaupunginvaltuusto päätti alentaa Mikalo Oy:n tertiäärilainojen korkoja 1.1.2014 alkaen. Alennuksen vuoksi kaupunki saa vuodessa noin 130 000 euroa vähemmän korkotuloja.

Mikalo Oy:n lainakorot ovat 6 %, Mikkelin maalaiskunnasta ja Anttolasta siirtyneiden kohteiden lainakorko on 6 %, Kiinteistö Oy Ristiinan Vuokratalot Oy:n korot ovat 3,5 % ja Suomenniemeltä siirtyneiden Asunto Osakeyhtiöiden lainojen korot ovat 3,44 %.

Vesiosuuskunta Majavan lainatakaus

Kaupunginvaltuusto päätti myöntää Vesiosuuskunta Majavalle omavelkaisen takauksen enintään 600 000 euron lainalle. Takauksen antamisesta peritään 1 %:n suuruinen takausprovisio vuosittain jäljellä olevasta lainan määrästä.

Kalevankankaan maankäyttösopimus ja asemakaava

Kaupunginvaltuusto hyväksyi valtion kanssa tehtävän maankäyttösopimuksen ja asemakaavan muutoksen Kalevankankaalla. Alueelle on suunnitteilla valtion arkistolaitoksen uudisrakennus.

Maankäyttösopimukseen sisältyy esisopimus maanvaihdosta. Valtio luovuttaa kaupungille aluetta Kalevankankaalta ja saa vastineeksi alueen Hiirolasta Alamaan kylästä.

Valtion eli Metsähallituksen luovuttamien maiden arvo on yhteensä 203 000 euroa ja Mikkelin kaupungin alueiden arvo 183 000 euroa. Kaupunki maksaa valtiolle alueiden välisen arvon erotuksena 20 000 euroa.

Lisätietoja: valtuuston puhenjohtaja Satu Taavitsainen, puh. 040 129 4370

Aiheeseen liittyvää