Etusivu ›› Uutinen ›› Liikennejärjestelyiden muutokset Raviradantien alueella
20.7.2017 - 15:30
Liikennejärjestelyiden muutokset Raviradantien alueella
raviradantie_p1_vaiheistus_17_07_2017.jpg
Mikkelin kaupunki rakennuttaa Kalevankankaan alueella.

Katso kartta liikennejärjestelyistä (pdf)

Mikkelin kaupunki, yhdyskuntatekniikka ja ympäristö rakennuttaa Kalevankankaan alueella Raviradantien P1 pysäköintialuetta ja tähän liittyviä ajo- ja kevyenliikenteen väyliä sekä näihin liittyviä hulevesiviemäreitä ja vesihuoltolinjojen siirtoja sekä Kalevankankaantien ja Raviradantien risteyksessä kadun parannus- ja kiertoliittymän rakennustöitä.

Rakennustyöt muuttavat alueen liikennejärjestelyjä sekä rajoittavat pysäköintialueita ja niiden käyttöä. Poikkeavat liikennejärjestelyt ovat alueella voimassa rakennustöiden päättymiseen asti, urakan aikataulun mukaisesti 15.9.2017.

Liikennejärjestelyihin tulevista muutoksista tiedotetaan erikseen ja kartta päivitetään kaupungin verkkosivuille.

Järjestelyt koskevat raviradalle, jäähallille ja jalkapallohallille sekä alueen muihin harrastus- ja liikuntapaikoille suuntautuvaa ajoneuvo- ja kevytliikennettä. Rakentaminen rajoittaa tai muuttaa osaltaan myös pääsyä alueen liikuntareitistöille. Näiden väylien ja yhteyksien kiertoreitit opastetaan erikseen maastossa.

Kevyen liikenteen muutokset

Alueen kevyenliikenteen yhteyksissä käytössä työnaikaisia kiertoreittejä.

Mikkeli Areenan ja P1 pysäköintialueen töiden edistymisen vuoksi kevyenliikenteen kiertoreitti Totopolun päästä jäähallien ja kuplahallin suuntaan on muutettu uudelle reitille. Reitti on aidattu ja opastettu maastossa.

Kalevankankaantien ja Raviradantien risteysalueen rakennustöiden vuoksi ko. katujen kevytliikenne on ohjattu työnaikaisille kiertoreiteille. Reitit on opastettu maastossa.

Liikuntareitistön muutokset

Liikuntareitistön alikulkutunneli Raviradantien alitse on suljettu siltatöiden suorittamisen vuoksi.

Ajoneuvoliikenteen muutokset

Raviradantiellä ja Kalevankankaantiellä työmaa-alueella on ajoneuvoliikenteen nopeus laskettu 30 km/ h:ssa. Rajoitus koskee Raviradantietä Kalevankankaantien risteysalueelta pohjoiseen päin ja ajoyhteyttä Tallialueelle.

Jäähallille, raviradalle ja kuplahallille sekä raviradan tallialueelle liikennöinti tapahtuu kokonaisuudessaan Raviradantien uutta rakennettua katulinjaa pitkin.

Liikennejärjestelyissä saattaa olla työmaan työvaiheiden ja yleisötapahtumien vuoksi edellä mainituista poikkeavia järjestelyjä. Nämä toteutetaan erillisillä opastuksilla ja liikenteenohjaajilla.

Pysäköintialueiden muutokset

Alueella käytössä olevia pysäköintialueita ovat seuraavat karttaan merkityt alueet:

- P2  pysäköintialue, Raviradantien varrella.
- Eteläparkki, Kalevankankaantien varrella
- P3 pysäköintialue, Raviradantien varrella (tenniskenttien kohdalla)
- Jäähallin takana sijaitseva raviradan Tallialue on käytettävissä pysäköintiin tapahtumien sekä kuplahallin ja harjoitusjäähallin päiväkäytön aikana.
- Jäähallin ja Raviradan välisillä huoltoteillä ja pihoilla pysäköinti on ehdottomasti kielletty muualla kuin merkityillä / varatuilla paikoilla.

Lisätietoja antavat

Mikkelin kaupunki
Yhdyskuntatekniikan päällikkö Maini Väisänen
p. 044 794 3210, maini.vaisanen(at)mikkeli.fi

Mikkelin kaupunki                                                         
Yhdyskuntatekniikan teknikko Olli Horn
p. 044 794 3218, olli.horn(at)mikkeli.fi                      

Ramboll CM Oy
Työmaavalvoja Hans Forss
p. 040 683 1940, hans.forss(at)ramboll.fi