Etusivu ›› Uutinen ›› Mikkelin kaupunginhallituksen päätöksiä 13.10.2014
13.10.2014 - 16:36
Mikkelin kaupunginhallituksen päätöksiä 13.10.2014
nuija.jpg
Kaupunginhallitus muun muassa antoi selvitykset tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen. Ylimääräisenä asiana kaupunginhallitus käsitteli lausunnon, joka annetaan Itä-Suomen hallinto-oikeudelle Moisio-Kyyhkylän osayleiskaavasta tehdystä valituksesta. Kaupunki katsoo, että valitus on aiheeton ja se tulee hylätä perusteettomana.

Selvitykset tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen vuodelta 2013

Arviointikertomuksessa oli muun muassa kysymyksiä erikoissairaanhoidon kustannuksista, kaupungin kehitysyhtiöistä ja kiinteistöjen korjausvelasta.

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se merkitsee selvitykset tiedoksi.

Hankekatselmus 2014

Hankesalkussa on kaupungin ja kehittämisen kannalta keskeisten organisaatioiden hankkeet.  

Vuoden 2014 hankesalkussa on 145 hanketta. Yhteensä niiden taloudellinen arvo on 14,2 miljoonaa euroa. Elinkeinojen hyvinvoinnin parantamiseen on yli 10 miljoonan euron panostus.

Hyvinvointinäkökulmittain tarkasteltuna lähes 50 prosenttia salkusta on kärkialueiden kasvua tukevia hankkeita, ja asukkaiden hyvinvointiin tähtääviä hankkeita on vain viisi prosenttia koko hankesalkun arvosta. Asukkaiden hyvinvoinnin pieni osuus selittyy sillä, että hankesalkussa on perinteisesti ollut elinkeinojen hyvinvointia edistäviä hankkeita.

Kaupunginhallitus totesi kaupungin hankekatselmuksen suoritetuksi.

Kuntaliiton tarjous Arttu 2.0 -ohjelmaan osallistumisesta

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunki osallistuu Kuntaliiton hallinnoimaan Arttu 2.0 -ohjelmaan.

Arttu 2.0 on kunta-alan tutkimusohjelma vuosille 2014 - 2018, ja sillä voi arvioida kunnissa toteutettuja ja tulevia uudistuksia. Ohjelma on jatkoa Paras-hankkeen aikana tehdylle Arttu-arviointiohjelmalle.

Osallistuvat kunnat saavat tutkimusohjelman kautta vertailutietoa oman kunnan johtamiseen ja kehittämiseen. Samalla kunnan edustajat pääsevät verkottumaan muiden ohjelmassa mukana olevien kuntien, Kuntaliiton edustajien, tutkijoiden sekä ohjelmaa rahoittavien ministeriöiden edustajien kanssa.

Ohjelmaan osallistumisen hinta määräytyy kunnan asukasluvun mukaan. Mikkelin kokoisen kaupungin osuus vuosittain on 9000 euroa vuosina 2015 – 2017 ja 2250 euroa vuonna 2018.

Suur-Savon Sähkön ilmoitus osakkeiden siirtymisestä ja lunastusmenettelystä

Kaupunginhallitus päätti, ettei se käytä lunastusoikeuttaan Suur-Savon Sähkö Oy:n osakkeisiin, jotka ovat vaihtaneet omistajaa. Suur-Savon Sähkön yhtiöjärjestykseen mukaan osakkaina olevilla kunnilla on ensisijainen oikeus lunastaa uudelle osakkeenomistajalle siirtyneet osakkeet.

Tilakeskuksen esitys liiketilojen vuokrien tarkistamiseksi vuoden 2015 alusta

Kaupunginhallitus hyväksyi tilakeskuksen ulosvuokrattujen teollisuus-, varasto-, liike- ja toimistotilojen vuokrien korotukset 1.1.2015 alkaen. Yleiskorotus on 2,5 %, mutta tapauskohtaisesti voidaan suorittaa markkinatilanteen ja asiakassuhteen edellyttämää harkintaa.

Indeksiin ja muihin sopimusehtoihin sidotut vuokrat korotetaan sopimusehtojen mukaisesti.

Kitereentien kunnostus ja haltuunotto

Ristiinan aluejohtokunta on esittänyt kaupunginhallitukselle, että osa Kitereentien peruskunnostuksesta toteutetaan vielä vuonna 2014. Lisäksi aluejohtokunta esittää, että Kitereentien loppuosa tulee muuttaa kaavatieksi ja kaupungin tulee ryhtyä asiassa tarvittaviin toimenpiteisiin.

Kaupunginhallitus päätti lähettää aluejohtokunnalle vastauksen, jossa muun muassa todetaan, että Kitereentien kaupungin osuuden perusparannuksen toteuttamiseen on varauduttu talousarvioesityksen investointiosassa vuodelle 2015. Kitereentien yksityistien tulee järjestäytyä tien kunnossa- ja ylläpidosta sopimiseksi, sillä järjestäytyneet yksityistiet voivat hakea perusparannukseen tukea tai avustusta kaupungilta ja valtiolta.

Lausunnon antaminen Itä-Suomen hallinto-oikeudelle Moisio-Kyyhkylän osayleiskaavasta tehdystä valituksesta

Kaupunginhallitus antoi lausunnon valituksesta ja pyytää, että hallinto-oikeus käsittelee asian kiireellisenä.

Kaupunki katsoo, että valitus on aiheeton ja se tulee hylätä perusteettomana.

Lisätietoja: kaupunginhallituksen puheenjohtaja Seija Kuikka, p. 044 794 2206

Aiheeseen liittyvää