Etusivu ›› Uutinen ›› Mitä ne yleiset kulttuuripalvelut oikein tekevät?
25.4.2016 - 16:39
Mitä ne yleiset kulttuuripalvelut oikein tekevät?
Mikkelin kaupungin kulttuuripalveluille esitetään usein kysymys että mitä ne yleiset kulttuuripalvelut oikein ovat? Kysymys on tullut useammasta suunnasta esille, joten on hyvä asiaa täälläkin hieman avata. Täysin kattavaa vastausta tähän kysymykseen ei pysty antamaan, mutta kulttuuripalvelut yrittävät parhaansa mukaan kiteyttää ja tuoda esille oman toimintansa kenttää jossa liikutaan.

Yleiset kulttuuripalvelut kuuluvat Mikkelin kaupungin sivistystoimialan alle. Lautakuntana toimii kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta eli kunuli. Yleisten kulttuuripalveluiden tehtävänä on tarjota laadukkaita ja monipuolisia kulttuuripalveluja, tukea asukkaiden omaa harrastustoimintaa, luoda mahdollisuuksia taiteen perusopetukseen taiteen eri aloilla, jakaa avustuksia sekä edistää kotiseututyötä. Kulttuuripalvelut luovat ja edistävät kuntalaisten yleistä hyvinvointia ja terveyttä sekä lisäävät yhteisöllisyyttä ja osallistumista kulttuurin eri kenttiin. Kulttuuripalvelut edistävät myös kaupungin vetovoimaisuutta aina pienistä isompiin asioihin saakka. Edellinen kuvaus pohjaa lakiin yleisestä kulttuuritoiminnasta mutta myös kaupungin strategiaan.

Yleiset kulttuuripalvelut ovat rajapinta, liimapaperi joka toteuttaa matalan kynnyksen kulttuuripalveluita asukkaille. Rooliin kuuluu koordinoida ja tuottaa sekä olla monenlaisissa verkostoissa kulttuurin ilosanomaa eteenpäin viemässä.

Yleisiin kulttuuripalveluihin eivät kuulu taidelaitokset (kirjastot, taidemuseo, orkesteri tai kansalaisopisto, jotka ovat omia hallinnollisia tulosalueita) ja yleiset kulttuuripalvelut eivät myöskään myönnä kaikkia kaupungin kulttuuriavustuksia. Kulttuuriavustuksia jaetaan myös mm. kaupunginhallituksen ja aluejohtokuntien kautta. Usein nämä asiat sekaantuvat ihmisillä, mutta lienee pääasia kuitenkin, että kulttuuripalvelut toimivat kaupungissa niin hyvin kuin mahdollista.

Jokainen kunta voi itse määritellä kuinka se haluaa yleiset kulttuuripalvelut järjestää. Mikkelissä toimii kunnallinen oma, mutta pieni ja tehokas yleisten kulttuuripalveluiden hallinnollinen tulosalue. Mikkelin yleisissä kulttuuripalveluissa on neljä vakituista ihmistä töissä. Kaksi kulttuurituottajaa joista toisen kulttuurituottajan työpanos on 85% yleisiin kulttuuripalveluihin, loput menee museotyöhön. Toimistosihteerin työpanos yleisiin kulttuuripalveluihin on 50% ja loput menee nuoriso- ja liikuntapalveluille. Sen lisäksi on kulttuurijohtaja joka vastaa hallinnosta ja kokonaisuudesta, mutta hoitaa niin kuin kaikki muutkin, asioita laidasta laitaan. Yleisillä kulttuuripalveluilla ei ole juurikaan omia toimitiloja, jos ei huomioon oteta virastotalon toimistohuoneita, kahta ulosvuokrattavaa kesänäyttelytila (Wanha Muuntamo ja Anttolan viljamakasiini) ja vanhan karjaportin pientä varastoa. Taiteiden talon tilasta yleiset kulttuuripalvelut on vuokrannut yhteisiä tiloja, jolloin tuemme etenkin kuvataiteen alan ammattilaisia työskentelytilojen osalta. Lastenkulttuurikeskus Vekkulan tilat ovat yleisten kulttuuripalveluiden vuokraamat tilat. Tiloista on tehty hallinnointi/kumppanuussopimus Vekkuliteatteriyhdistyksen kanssa.

Vuonna 2015 yleiset kulttuuripalvelut tavoittivat ihmisiä yhteensä 33 261. Asukkaita kaupungissa noin 55 000. Tilaisuuksia (tarkoittaa työpajoja, konsertteja, muita tapahtumia) järjestettiin yhteensä 735 kpl. Kävijämääräluku ja tilaisuuksien määrä jakautuvat karkeasti lasten- ja nuorten kulttuuripalveluihin (päivähoidon ja koulujen kautta tehtävään Kulttuurikameliin ja Kulttuuripolkuun, viikon mittaiseen lasten kulttuurifestivaali Hulivilikarnevaaliin, yhteistyöhön lastenkulttuuriverkosto Verson sekä Itäisen tanssin aluekeskuksen kanssa, erilaisiin työpajoihin ja tapahtumiin).

Vuoden aikana toteutettiin erilaisia tapahtumia (veteraanipäivänjuhla, puistokonsertteja, itsenäisyyspäivänjuhla, konsertteja ja kulttuurijoulukauppa) sekä ikäihmisten kulttuuripalveluita (esim. kulttuurivierailuja ikäihmisten palvelulaitoksiin). Sen lisäksi on lukematon määrä erilaisia verkostoja, yhteistyöneuvotteluja, kumppanuuksia ja hankkeita joissa yleisten kulttuuripalveluiden henkilöstö on mukana tai koordinoi kyseisiä asioita. Näitä ovat mm. Etelä-Savon kulttuurin tulevaisuusohjelma, Suomi 100v. valmistelu, asuntomessut, kulttuurijärjestöinfo, maahanmuuttajien kulttuurikävelyt, taidevitriini kauppakeskuksessa, julkinen katutaide alikulkutunneliin tai muotoilutyöpajat kehitysvammaisille.

Viime vuonna jaettiin kaikki kulttuuriavustukset. Ne menivät 59 järjestölle. Näiden avustettavien järjestöjen jäsenmäärä oli yhteensä 15 175. Kävijämäärä tapahtumissa joihin myönnettiin kohdeavustusta, oli 20 825. Säännöllisen toiminta-avustuksen kävijä/osallistujamäärä oli 7 233 henkilöä. Sivistyksen alla yleisten kulttuuripalveluiden kokonaisuus on talouden ja henkilöstöresurssien näkökulmasta kaikista pienin.

Tarkempi vuoden 2015 toiminnan listaus ja sisältö löytyvät linkin kautta. Tätä ja paljon muuta ne Mikkelin kaupungin yleiset kulttuuripalvelut touhuaa! Toivottavasti tämä hiukan avaa yleisten kulttuuripalveluiden toiminnan kenttää. Kuntarakenteen muutos haastaa varmasti kaikkia kaupungin toimialoja pohtimaan tulevaisuuden kuntaa. Mitä ja minkälaisena esim. yleiset kulttuuripalvelut halutaan jatkossa kaupungissa nähdä?

Lisätietoja:
Marita Kajander
kulttuurijohtaja
Mikkelin kaupunki
0504014783

Lue lisää:
Toimintakertomus 2015

 

Aiheeseen liittyvää