Etusivu ›› Uutinen ›› Valtuuston kokous 9.12.2013
9.12.2013 - 18:02
Valtuuston kokous 9.12.2013
nuija.jpg
Mikkelin kaupunginvaltuuston vuoden viimeisessä kokouksessa muun muassa hyväksyttiin kaupungin henkilöstösuunnitelma 2014 – 2016 ja merkittiin tiedoksi talouden seurantatiedot vuoden alusta lokakuun loppuun asti.

Valtuustoaloite liikuntapaikan rakentamisesta Tupalaan                   

Valtuusto päätti kaupunginhallituksen esityksen mukaisesti merkitä tiedokseen teknisen lautakunnan vastauksen liikuntapaikan rakentamisesta Tupalaan.

Teknisen lautakunnan vastauksessa muun muassa todetaan, että vaikka puisto olisi alueen asukkaille tärkeä, puiston rakentaminen ei sisälly nykyisen taloussuunnittelukauden investointiohjelmaan.

Kaupunginvaltuuston ja -hallituksen kokousaikataulu 2014

Valtuusto päätti kevään 2014 kokousaikataulut esityksen mukaisesti kuitenkin niin, että tammikuun kokousta ennen pidetään valtuustoinfona kaavoituksen tavoiteseminaarien yhteenveto.

Kaupunginvaltuuston ja –hallituksen kokoukset ovat maanantaisin. Valtuuston kokoukset alkavat klo 18 ja hallituksen kokoukset klo 15.

Valtuusto kokoontuu kevään aikana viidesti seuraavan aikataulun mukaisesti:

- 27.1.2014; kokousta ennen klo 16 - 17.30 info kaavoituksen tavoiteseminaarien yhteenvedosta ja jatkotoimenpiteistä
- 17.2.2014; kokousta ennen klo 16 – 17.30 info strategian ohjelmien toteuttamisesta ja seurannasta
- 24.3.2014
- 26.5.2014
- 16.6.2014

Lisäksi valtuustolla on kaksi iltakoulua:
-  iltakoulu tarkastuslautakunnan ja kaupunginvaltuuston välisestä suhteesta 28.4.2014 klo 17.00 -19.00
-  iltakoulu talousarvioraamin valmistelusta sekä valtuuston kyselytunti pidetään maanantaina 12.5.2014 klo 18.00-20.00

Mahdollisista muista valtuuston seminaareista päätetään erikseen.

Kaupunginhallitus kokoontuu
13.1.2014
20.1.2014      
3.2.2014  
10.2.2014
3.3.2014
10.-11.3.2014 strategiaseminaari
17.3.2014    
31.3.2014 tilinpäätös
7.4.2014
28.4.2014 ennen valtuuston iltakoulua klo 14 – 17
12.5.2014    
19.5.2014
2.6.2014
9.6.2014
23.6.2014 tarvittaessa

Henkilöstösuunnitelma 2014 – 2016

Valtuusto hyväksyi kaupungin henkilöstösuunnitelman 2014 – 2016.

Henkilöstösuunnitelma sisältää muun muassa kaupungin henkilöstön rakenteen, määrän ja arvion näiden kehittymisestä. Henkilöstösuunnitelmassa on myös arvio työntekijöiden ammatillisesta osaamisesta ja osaamisen vaatimuksissa tapahtuvista muutoksista, joiden perusteella laaditaan vuosittaiset koulutustavoitteet henkilöstöryhmittäin.

Henkilösuunnitelmassa otetaan kantaa myös henkilökunnan yksilöllisten tarpeiden huomioimiseen ja työn ja perhe-elämän yhteensovittamiseen.

Henkilöstösuunnitelman avulla varmistetaan, että Mikkelin kaupungilla on oikea määrä henkilöstöä ja henkilöstöllä on oikeanlaista osaamista ja motivaatiota yhteisten tavoitteiden toteuttamiseksi sekä halua itsensä ja työnsä kehittämiseen. Tavoitteena on myös prosessien, resurssien ja palvelujen tasapaino. 

Vuonna 2014 sekä perustettavia että lakkautettavia vakansseja on 68.

Talouden seuranta ajalla 1.1.-31.10.2013

Valtuusto merkitsi tiedoksi talouden seurannan tilanteen sekä hyväksyi määrärahojen käyttötarkoituksen muutokset ja investointien käyttötarkoituksen muutokset ja lisämäärärahat.

Käyttötalouden lisämäärärahaesitys on yhteensä 4,5 miljoonaa euroa ja tulojen lisäys 2,3 miljoonaa euroa. Investointiosan lisämäärärahaesitys on yhteensä 4,6 miljoonaa euroa ja investointitulojen lisäys lähes 22 000 euroa.

Kokonaisuutena tuloeristä (toimintatuotot, verot, valtionosuudet ja osingot) voidaan kattaa 2,6 miljoonaa euroa ylityksistä. Loput menojen ylityksistä katetaan ottamalla lainaa.

Avaavat taseet kuntaliitoksesta Ristiinan ja Suomenniemen kuntien kanssa

Valtuusto hyväksyi Mikkelin kaupungin, Tilakeskuksen ja Mikkelin Vesiliikelaitoksen taseet 1.1.2013 alkaen sekä omaisuusryhmien siirrot ja sisäisten erien eliminoinnit.

Bussilippujen hinnat 1.3.2014 alkaen

Kaupunginvaltuusto merkitsi tietoonsa saatetuksi teknisen lautakunnan päätöksen mukaisen selvityksen kaupunginvaltuuston 12.11.2012 tekemään selvityspyyntöön  opiskelija-alennuksen kustannusvaikutuksista.

Paikallisliikenteessä on seuraavia uusia kausilippujen hintaryhmiä 1.3.2014 alkaen:
- alle 7-vuotiaat: maksuton
- lapset 7-16 vuotta: lapsilippu (alennus 50 %)
- nuoret 17-18 vuotta ja päätoiminen opiskelija 17-30 vuotta: alennus 30 %

Alennukset kompensoidaan nostamalla paikallisliikenteen hintoja 8 prosentilla.

Kiinteistötoimitusmaksutaksan vahvistaminen 1.1.2014

Kaupunginvaltuusto hyväksyi uudet kiinteistötoimitusmaksut  vuoden 2014 alusta alkaen. Maksuja korotetaan keskimäärin neljällä prosentilla.

Tontin myyminen Mikalolle

Valtuusto päätti kaupunginhallituksen esityksen mukaisesti vahvistaa Tenholankatu 10:ssä sijaitsevan tontin myynnin Mikalo Oy:lle.  Kauppahinta on 300 000 euroa.

Valtuustoaloitteet

Valtuustossa tehtiin kaksi valtuustoaloitetta
- Mikkelin matkailustrategian nopea päivittäminen (Jyrki Koivikko)
- Koulujen ylijäämäruuan hyötykäyttö (Veli Liikanen ja useita muita valtuutettuja)
 

Lisätietoja: valtuuston puheenjohtaja Satu Taavitsainen, puh. 040 129 4370

 

 

Aiheeseen liittyvää