Uutinen

Sisältö

kapa.jpg
Ohjelman ensisijainen tavoite on rakentaa edellä kuvattu kokonaisuus. Siihen liittyvät vaikuttavuustavoitteina ovat julkisen hallinnon ja viranomaisasioinnin yksinkertaistaminen ja avoimuuden sekä...
matkailuohjelma.jpg
Mikkeli on Suomen merkittävin vapaa-ajan keskittymä vapaa-ajan asuntojen määrällä mitattuna. Tulevaisuudessa vapaa-ajan viettotottumuksissa saattaa tapahtua isoja muutoksia. Tärkeinä...
kirkonvarkaus4.jpg
Ensimmäisessä kokouksessaan toimikunta käsitteli kaavoituksen etenemistä ja yhdyskuntasuunnittelun tilannetta. Kaupunginjohtaja Kimmo Mikander haluaa jo nyt kiittää tähänastiseen työhön...
ykskakshyppy.jpg
Kuopiossa, Jyväskylässä ja Mikkelissä kannustetaan asukkaita yhteisvoimin liikkumaan ja pitämään huolta omasta hyvinvoinnistaan ruutuhyppelyn ympärille rakennetun kesäkampanjan avulla.
jarje.jpg
Tilaisuudessa kerättiin järjestöiltä evästystä Mikkelin kaupunginhallituksen käynnistämään järjestöavustusten periaatteiden uudistamista koskevaan työhön. Näkemyksiä pyydettiin hakuaikoihin,...
pankalampi.jpg
- Terveydenhuollon kustannukset ovat lähteneet kolmen vuoden nollakasvun jälkeen jälleen kasvamaan. Esimerkiksi vanhuspalvelulaki kasvatti viime vuonna kuntien menoja yli 60 miljoonaa euroa, analysoi...
nuija.jpg
Sotepalveluselvitys Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi sotepalveluselvityksen ja siitä aiheutuvat toimenpiteet. Toimenpiteet huomioidaan vuoden 2014 toiminnassa sekä talousarvion 2015 valmistelussa...
neuvola.jpg
Syksyllä aloitetun selvitystyön tavoitteena oli löytää uusia toimintamalleja ja tarkastella nykyisiä toimintaprosesseja, joiden kehittämisellä voitaisiin lisätä tuottavuutta. Tavoitteena on vastata...
l1091501.jpg
Tempaus oli osa perjantaina 13.6. avautuvaa von Stedingk -näyttelyä ja lauantaina 14.6. käytävää Porrassalmen taistelunäytöstä. Tapahtumaan ja sitä seuranneeseen tiedotustilaisuuteen kaupungintalolla...
tyollistamispalkkiokahvit_2014_.jpg
Työllisyyspalveluiden palvelupäällikkö Pekka Patama on vilpittömän iloinen työllistämistoimien saamasta palautteesta. - Aika hienolta tämä tuntuu, ja kun tunnustus tulee vielä ihan puskista....

Sivut