Kuulutukset

Julkipanolista 25.5.2020

Mikkelin kaupungin virastotalon asiointipisteessä (Maaherrankatu 9-11, katutaso) pidetään julkisesti nähtävillä 20.5. – 20.7.2020 seuraavat asemakaavan muutosehdotukset/luonnokset. Ne ovat luettavi...

KUULUTUS Mikkelin seudun ympäristölautakunta on tehnyt kokouksessaan 6.5.2020 §:ssä 33 ympäristönsuojelulain (527/2014) 27 §:n mukaisen päätöksen koskien laajennettavan eläinsuojan toimintaa Kangas...

KUULUTUS   SunSaimaa Oy/Otto Ravantti on jättänyt ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen ilmoituksen melua aiheuttavasta toiminnasta Kallioniemen kesäravintolan rantamakasiinilla, osoitteessa Kall...

KUULUTUS Mikkelin seudun ympäristölautakunta on tehnyt kokouksessaan 6.5.2020 §:ssä 32 Maa-aineslain (555/1981) 4 §:n mukaisen päätöksen koskien maa- ja kiviainesten ottoa sekä ympäristönsuojelula...

KUULUTUS Mikkelin seudun ympäristölautakunta on tehnyt kokouksessaan 6.5.2020 §:ssä 28 ympäristönsuojelulain (527/2014) 27 §:n mukaisen päätöksen koskien asfalttijätteen hyödyntämistä Metsurinraiti...

KUULUTUS Mikkelin seudun ympäristölautakunta on tehnyt kokouksessaan 6.5.2020 §:ssä 27 ympäristönsuojelulain (527/2014) 27 §:n mukaisen päätöksen koskien asfalttijätteen hyödyntämistä kiinteistöllä...

Kuulutus pilaantuneen maaperän puhdistamisesta, Etelä-Savon Ely-keskus Ympäristösuojelulain mukainen päätös pilaantuneen maaperän puhdistamiseksi tehdystä ilmoituksesta, Graani Oy

Julkipanolista 18.5.2020
Edellinen sivuSivu 1Seuraava sivu