Kuulutukset

Kuulutus ajoneuvosiirroista 9.4.2021
Ilmoitus kuulutuksesta, pilaantuneen maaperän puhdistaminen Setrikatu 1, Mikkeli – Etelä-Savon ELY-keskus (ESAELY)
Kuulutus ajoneuvojen siirroista, Audi ja Audi
Suunnitelmia nähtävillä, esteettömien suojateiden tyyppikuvat
Ilmoitus melua aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta, Kiiskinmäenkatu 5-7, Mikkeli
Ilmoitus Hanhikankaan suojelusuunnitelman päivitystyön aloittamisesta
Maa-aines- ja ympäristölupa Kangasniemen kunnan tilalle Syvälahti
Maa-aineslain mukainen maa-aineslupa Kangasniemen kunnan tilalle Salmela
Edellinen sivuSivu 1Seuraava sivu